Om skolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Foto: Fredrik Larsson

På Midgårdsskolan skapar vi en unik och inspirerande miljö som ger dig en skolupplevelse utöver det vanliga. Vi är övertygade om att varje elev har förmågan att utforska och dela sina idéer, tankar och berättelser på sitt eget unika sätt. Därför har vi valt att utmana det traditionella sättet att lära sig och formulerat vår skola med ett specifikt mål i åtanke: att vara en kreativ zon för framtidens lärande.

Midgårdsmodellen

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för längre och mer djupgående kreativa processer, där du har möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera och övervinna utmaningar. Våra högskoleförberedande program följer därför något vi kallar midgårdsmodellen som innebär att du läser färre kurser per termin än vad som är vanligt på andra gymnasieskolor. Det ger dig en bättre översikt över dina studier och möjliggör en jämnare studietakt under hela läsåret.

De flesta av våra skoldagar är uppdelade i två längre lektionsblock där du läser en kurs på förmiddagen och en annan på eftermiddagen. Mitt på dagen finns ett längre lektionsfritt pass där du äter lunch och kan använda tiden för andra aktiviteter som är relevanta för dina studier och ditt välmående. Det kan innebära att delta i kreativ verksamhet, ha studietid med pedagoger, motionera, läsa läxor, njuta av föreställningar eller delta i aktiviteter som anordnas av elevkåren. Vi strävar efter att ditt lärande ska ske under skoltiden och att du får möjligheten att utveckla en hållbar livsstil. Läs mer om Midgårdsmodellen här.

Midgård växer!

Till hösten 2024 välkomnar vi teknikprogrammet med inriktning design- och produktutveckling. Det är inte bara ett välkommet tillskott för skolan utan även en chans för dig att vara med och forma vår kreativa zon ännu mer.

Din framtid är i dina händer

Här på Midgårdsskolan kan du påverka din utbildning genom att välja kurser som intresserar dig mest. Förutom ett brett utbud av valbara estetiska kurser erbjuder vi spännande fördjupningskurser inom natur- och samhällsvetenskap samt merit- och behörighetsgivande kurser. Berättelsen om Midgårdsskolan handlar om gemenskap, trygghet och att som elev få möjlighet att utveckla kritiskt och innovativt tänkande. Vi ser fram emot att se din berättelse växa fram under tre år här hos oss.


Varmt välkommen till Midgårdsskolan och vår kreativa zon!

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Midgårdsskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

 

Midgårdsskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Midgårdsskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.

 

För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till midgardsskolan@umea.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Examensår
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Här hittar du information som rör skolans bibliotek.

Midgårdsskolans bibliotek

Tel: 090- 16 59 79

Mejl: bibliotek.midgard@umea.se

Hemsida: Midgårdsskolans Bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan spelar en viktig roll i att ge utrymme för att fånga upp och kanalisera elevers engagemang kring värdegrundsfrågor och sedan hösten 2017 är Midgårdsskolan en certifierad FN-skola.


I arbetet att forma framtida samhällsmedborgare blir det viktigt att ge elever verktyg där de rustas för de utmaningar som väntar. Det innebär att eleverna behöver besitta goda kunskaper i såväl aktuella lokala, nationella, regionala och globala samhällsfrågor. Förutom faktakunskaper är det även viktigt att träna färdigheter för att kunna stärka elevernas kommunikationsförmåga och entreprenöriella förmåga.


Som ett led i det arbetet har Midgårdsskolan ett samarbete med Svenska FN-förbundet och:

  • arrangerar aktiviteter som stärker elevernas engagemang, exempelvis FN-rollspel och temadagar
  • lyfter internationella frågor i undervisningen
  • genomför aktioner där elever tar ställning och engagerar sig för en bättre värld
  • har en elevförening med fokus på globala frågor och mänskliga rättigheter

FN-föreningen på Midgårdsskolan

FN-föreningen arbetar utifrån de globala målen och svenska FN-förbundets projekt. Föreningen uppmärksammar till exempel flickors rättigheter, projektet Skolmat och sprider kunskap om minor, minröjning och dess effekter. Idag finns det runt 40 FN-skolor runt om i landet som föreningen kan samarbeta och bolla idéer med.


Som elev kan du delta i FN-föreningen och engagera dig i viktiga frågor, driva det du brinner för, träffa nya kompisar, utvecklas inom internationella frågor och delta i intressanta diskussioner.


Under läsåret får föreningens medlemmar möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare och genom föreningen har de träffat både svenska och utländska politiker samt kronprinsessan Victoria.

Mer information:

Om du vill veta mer om FN och deras arbete eller kriterierna för att få kalla sig FN-skola kan du läsa mer här:

Blanketter:

Hösten 1999 tog gymnasienämnden vid Umeå kommun beslutet att flytta Mimerskolans ungdomsgymnasium. Beslutet togs utifrån att Mimerskolan under en längre tid hade haft lokalproblem, lokalerna var dels för få och dels saknades den rätta anpassningen för skolans verksamhet. Det politiska beslutet innebar att skolan skulle flyttas till Regementet och Umestans Företagspark.

Etapp 1

Januari 2000 började ombyggnationen av två befintliga hus (tidigare marketenteriet och den gamla stridsskolan). Tanken var att bygga lokaler med hög standard där funktionerna var anpassade efter verksamheten. Etapp 1 av bygget stod klart i juni 2000 och inflyttningen skedde under sommarlovet. Den 15 augusti öppnades portarna till den nya skolan. Ambitionen att bygga med hög standard och funktionalitet blev därmed en verklighet och halva ungdomsgymnasiet drev sin verksamhet i den nya skolan.

Mimer blev Midgård

Inför flytten till Umestan behövde Mimerskolan ge den nya skolan ett namn. Därför utlystes en tävling bland skolans elever och personal. En jury bestående av skolledning samt representanter från elever och personal utsåg det vinnande bidraget under våren 2000. Förslaget som vann kom från en elev på det Samhällsvetenskapliga programmet och den nya skolan fick namnet Midgårdsskolan. En av anledningarna till att juryn valde det namnet var att det anknöt till Mimer på ett naturligt sätt.

Etapp 2

Den 14 december 2000 togs det definitiva beslutet att bygga klart Midgårdsskolan i skolstyrelsen. Det blev startskottet till att planera, rita och bygga etapp 2. Skolan stod helt klar sommaren 2002 och under hösten kom ungdomsgymnasiet att enbart vara på Midgårdsskolan med sin verksamhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2023
Sidan publicerad av: Joel Sjödin