Om skolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Midgårdsskolan är en plats som präglas av kunskap, kreativitet och engagemang. Hos oss har du möjlighet att maxa din utbildning och vilket program du än väljer får du en bra grund att stå på inför framtiden.

Vi har tre nationella gymnasieprogram, gymnasiesärskola samt tre introduktionsprogram och vårt mål är att ge alla våra elever möjlighet att växa och utvecklas oavsett vilken utbildning de läser.

På skolan arbetar behöriga lärare i alla ämnen och vi har en väl utvecklad stödorganisation som finns där för att stötta och hjälpa dig om du behöver. Vi har flera programsom behöver särskild utrustning, därför har vi många specialutformade lektionssalar bl.a. ljudstudio, biosalong, labbmiljö för biologi, fysik och kemi, dans- och teatersalar, sminkloge, ateljé och vår egen black box: Valhalla.

Besök oss och se våra lokaler

Om du vill se hur det ser ut hos oss är du välkommen att göra ett så kallat prasobesök (praktisk skolorientering) hos oss och följa med i en klass under en dag. Du kan även gå en digital rundvandring hos oss och se hur det ser ut i några av våra lokaler (systemet är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med fler salar all eftersom).

Midgårdsmodellen

Våra högskoleförberedande program, Estetiska, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar utifrån det vi kallar Midgårdsmodellen. Den innebär i korthet att du läser dina kurser terminsvis istället för på ett helt läsår, de flesta lektionerna är 2,5 h långa och att du har en längre paus mitt på dagen i samband med lunch.

Hos oss läser du hälften av dina kurser på hösten och hälften på våren istället för att läsa alla parallellt över ett helt läsår. Det innebär till exempel att de nationella proven fördelas mellan höst- och vårtermin då hälften av kurserna avslutas till jul och hälften till sommaren. Du läser lika många kurser per läsår som elever på andra skolor men genom att läsa färre åt gången får du en bättre överblick över dina studier.

Våra lektioner börjar kl. 8.30 och pågår till kl. 11.00 på förmiddagen och på eftermiddagen mellan kl. 13.00 och 15.30 med undantag för fredagar då de flesta av våra elever slutar kl. 14.30.

Vi strävar efter en miljö där det mesta av ditt lärande sker på skoltid. Därför har du ett längre lektionsfritt pass mitt på dagen där du kan äta lunch i lugn och ro men också får tid till annat som rör dina studier eller ditt välmående. Vi kallar det för Midtid. Under den tiden kan du till exempel kan arbeta med hemuppgifter, utveckla dina kunskaper i en kurs tillsammans med kurslärare, motionera, ta del av föreställningar, delta i elevkårsaktiviteter eller bara umgås med dina klasskamrater. Vår förhoppning är att du ska få möjlighet att forma en livsstil som ger förutsättningar för att hela du ska må bra.

Vad är du intesserad av?

Hos oss har du möjlighet att påverka din utbildning och läsa kurser utifrån dina intressen, behov och mål. Du väljer själv med hjälp av våra studie- och yrkesvägledare om du vill fördjupa dig inom ditt programs karaktärsämnen, bredda dig bortom programmets karaktär eller läsa kurser som ger dig en utökad behörighet eller fler meritpoäng.

Vi erbjuder en lugn och trygg studiemiljö och är mycket stolta och glada över att våra elever är nöjda med skolan som helhet och att de rekommenderar den till dig som blivande elev.

Välkommen till vår kreativa zon!

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Midgårdsskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

 

Midgårdsskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Midgårdsskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.

 

För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till midgardsskolan@umea.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Examensår
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Här hittar du information som rör skolans bibliotek.

Midgårdsskolans bibliotek

Tel: 090- 16 59 79

Mejl: bibliotek.midgard@umea.se

Här hittar du information som rör Midgårdsskolans Biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolan spelar en viktig roll i att ge utrymme för att fånga upp och kanalisera elevers engagemang kring värdegrundsfrågor och sedan hösten 2017 är Midgårdsskolan en certifierad FN-skola.


I arbetet att forma framtida samhällsmedborgare blir det viktigt att ge elever verktyg där de rustas för de utmaningar som väntar. Det innebär att eleverna behöver besitta goda kunskaper i såväl aktuella lokala, nationella, regionala och globala samhällsfrågor. Förutom faktakunskaper är det även viktigt att träna färdigheter för att kunna stärka elevernas kommunikationsförmåga och entreprenöriella förmåga.


Som ett led i det arbetet har Midgårdsskolan ett samarbete med Svenska FN-förbundet och:

  • arrangerar aktiviteter som stärker elevernas engagemang, exempelvis FN-rollspel och temadagar
  • lyfter internationella frågor i undervisningen
  • genomför aktioner där elever tar ställning och engagerar sig för en bättre värld
  • har en elevförening med fokus på globala frågor och mänskliga rättigheter

FN-föreningen på Midgårdsskolan

FN-föreningen arbetar utifrån de globala målen och svenska FN-förbundets projekt. Föreningen uppmärksammar till exempel flickors rättigheter, projektet Skolmat och sprider kunskap om minor, minröjning och dess effekter. Idag finns det runt 40 FN-skolor runt om i landet som föreningen kan samarbeta och bolla idéer med.

 

Som elev kan du delta i FN-föreningen och engagera dig i viktiga frågor, driva det du brinner för, träffa nya kompisar, utvecklas inom internationella frågor och delta i intressanta diskussioner.

 

Under läsåret får föreningens medlemmar möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare och genom föreningen har de träffat både svenska och utländska politiker samt kronprinsessan Victoria.

Mer information:

Om du vill veta mer om FN och deras arbete eller kriterierna för att få kalla sig FN-skola kan du läsa mer här:

Hösten 1999 tog gymnasienämnden vid Umeå kommun beslutet att flytta Mimerskolans ungdomsgymnasium. Beslutet togs utifrån att Mimerskolan under en längre tid hade haft lokalproblem, lokalerna var dels för få och dels saknades den rätta anpassningen för skolans verksamhet. Det politiska beslutet innebar att skolan skulle flyttas till Regementet och Umestans Företagspark.

Etapp 1

Januari 2000 började ombyggnationen av två befintliga hus (tidigare marketenteriet och den gamla stridsskolan). Tanken var att bygga lokaler med hög standard där funktionerna var anpassade efter verksamheten. Etapp 1 av bygget stod klart i juni 2000 och inflyttningen skedde under sommarlovet. Den 15 augusti öppnades portarna till den nya skolan. Ambitionen att bygga med hög standard och funktionalitet blev därmed en verklighet och halva ungdomsgymnasiet drev sin verksamhet i den nya skolan.

Mimer blev Midgård

Inför flytten till Umestan behövde Mimerskolan ge den nya skolan ett namn. Därför utlystes en tävling bland skolans elever och personal. En jury bestående av skolledning samt representanter från elever och personal utsåg det vinnande bidraget under våren 2000. Förslaget som vann kom från en elev på det Samhällsvetenskapliga programmet och den nya skolan fick namnet Midgårdsskolan. En av anledningarna till att juryn valde det namnet var att det anknöt till Mimer på ett naturligt sätt.

Etapp 2

Den 14 december 2000 togs det definitiva beslutet att bygga klart Midgårdsskolan i skolstyrelsen. Det blev startskottet till att planera, rita och bygga etapp 2. Skolan stod helt klar sommaren 2002 och under hösten kom ungdomsgymnasiet att enbart vara på Midgårdsskolan med sin verksamhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2021
Publicerad: 10 mars 2017
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund