Midgårdsmodellen

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Foto: Fredrik Larsson

Hösten 2020 förverkligade vi vår vision om att skapa en skola med en arbetsmiljö som bidrar till minskad stress samtidigt som vi förbereder våra elever väl för vidare studier.

Vi har skapat en pedagogisk modell som vi kallar Midgårdsmodellen som består i huvudsak av tre delar: Varierad undervisning, elevaktivt lärande och hälsoperpektiv. I detta ingår att skapa tydliga mål och struktur för lektionen, en undervisningen där lärande sker elever emellan och att anpassa lärmiljöer för att uppnå studiero. Du som elev får metoder för att lyckas med dina kurser och vara väl förberedd för vidare studier samt ge dig möjlighet att bli självständig och utveckla strategier för att ditt lärande utvecklas.

Vi har tillsammans arbetat fram en skola med fokus på en jämnare arbetsbelastning och färre grupper att förhålla sig till samtidigt för både elever och personal. Vårt sätt att arbeta liknar det upplägg som används på högskole- och universitetsutbildningar vilket förbereder våra elever för vidare studier och arbetsliv.

Lärande i en kreativ zon

Vår ambition är att skapa goda förutsättningar till lärande och utveckling för dig som elev oavsett vilka målsättningar du har för framtiden i studier och arbetsliv.

Midgårdsmodellen är för dig som elev en möjlighet att fördjupa och/eller bredda din utbildning genom många valmöjligheter samt genom längre pass för kreativa processer och med fokus på lärande i en kreativ zon.

Du får möjlighet till extra tid med dina kurslärare, både för att du ska kunna utvecklas och fördjupa dig i ämnen som du är intresserad av och för att du ska få mer tid till uppgifter som du tycker är utmanande.

Utveckling och möjligheter

Vi vill bidra till att du tror på dig själv och din förmåga att klara dina studier. Vår elevhälsa finns här för dig som elev. Elevhälsan består av kuratorer, speciallärare, specialpedagoger, resurspedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor. Tillsammans med lärarna hjälper de till att skapa strategier för studier som ger dig möjligheter för framtiden. Allt för att du ska få en givande utbildning där fokus ligger på dig, din utveckling och ditt mående.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2023
Sidan publicerad av: Joel Sjödin