För dig som elev

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Foto: Fredrik Larsson

Här finns länkar och information som kan vara av intresse för dig som är elev samt blivande elev på Midgårdsskolan. All information som rör dig som är befintlig elev på Midgårdsskolan hittar du främst i skolans lärplattform Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (en del av den informationen, ex. schema och ledighetsansökan - finns även här).

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Midgårdsskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Midgårdsskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Midgårdsskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till midgardsskolan@umea.se:

 • Namn
 • Personnummer
 • Examensår
 • Telefonnummer
 • Adress

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Läs mer om ansökan om busskort och regler för elevresor här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Obs! Om du bor i Vindelns kommun ansöker du själv om busskort enligt rutin hos Vindelns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vid frågor rörande busskort kontakta midgardsskolan@umea.se.

Den form av taxiskjuts som erbjuds på grundskolan finns inte för gymnasielever. Elever med särskilda behov ansöker istället om färdtjänst via Umeå kommun (ej via skolan). Elever som beviljas färdtjänst och utifrån avstånd mellan folkbokföringsadress och skola har rätt till busskort kan få ersättning för färdtjänsten. Elev som av kommunen inte beviljas färdtjänst bekostar detta själv.


Läs mer om färdtjänst på Umeå kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevinflytande handlar om att du som elev ska ha möjlighet till att uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av dina åsikter och intressen. Vi tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever och att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö. Här kan du läsa om de olika forum som finns på skolan:

 • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever. Elevskyddsombuden bjuds in till möten med skolans arbetsmiljögrupp. Där träffas elevskyddsombud, personalskyddsombud och rektorer från gymnasiet samt rektorer från Språkintroduktion och Umeå Musikskola. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med programmets elevskyddsombud. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor.
  Våra elevskyddsombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Klassråd: På klassrådet har du möjlighet att tillsammans med din mentor och klasskamrater diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och arbetsmiljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till andra forum ex. arbetsmiljögruppen, matråd eller programelevråd.
 • Matråd: Under matråden träffas elever och rektorer från Midgårdsskolan, Primaskolan och Prolympia tillsammans med personal från skolrestaurangen. I samband med matrådet har du möjlighet att framföra synpunkter och åsikter kring skolans mat och matsal. Matrådet är öppet för alla elever som vill delta. När det är dags för matråd publiceras information i Lärum och på skolans informationsskärmar.

 • Programelevråd: Programelevrådet är ett forum för samråd där elever, rektor och lärare för programmet träffas. I rådet behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för dig som elev. På klassrådet har du möjlighet att prata med din programelevrådsrepresentant. Syftet är att öka elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning och målet är att varje program ska ha programrådsmöte en gång per termin. Om du vill representera din klass/ditt program i programelevrådet tar du kontakt med din mentor.

Elevkåren på Midgårdsskolan

Midgårds Elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för Midgårds Elevkår är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan. Att bli medlem i Midgårds Elevkår är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt.

Skol-IF

Under elevkåren finns ett flertal olika grupper däribland Skol-IF som bl.a. ansvarar för den årliga fotbollsturneringen "Slaget om Midgård" som anordnas i slutet av varje läsår.

Blanketter:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Sidan publicerad av: Andreas Moberg