Bild för 'Barn och utbildning'

Framgångsrik utbildning i en växande kommun

Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. För våra elever i åldrarna 1–20 år finns ett starkt fokus på att ge alla elever goda förutsättningar för lärande och att få utveckla hela sin potential.

Välkommen till den kommunala skolan! Vi ger eleverna kunskap och trygghet. Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper som ger en stabil grund och skapar en vilja att fortsätta att lära. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov – något som skapar trygghet och goda förutsättningar för elevens lärande. Vi har en högre andel behöriga lärare än andra jämförbara kommuner vilket är den viktigaste faktorn för goda studieresultat.

Ta del av skolans miljöer digitalt. Nu när det inte är möjligt att besöka skolor erbjuds digitala rundturer. Gå in på den skola du är intresserad av här ovan!

Skolan i Umeå har fokus på att elever tidigt ska lära sig läsa, skriva och få grundläggande kunskaper i matematik. För att tidigt identifiera elever som behöver mer stöd eller som är i behov av större utmaningar är det viktigt att kunna bedöma var elever befinner sig i sin läs-, skriv- och matematikutveckling. Därför följer vi löpande upp elevernas lärande och utveckling.

Skolresultatet i betyg och nationella prov i grundskolan är mycket höga i jämförelse med andra större städer i Sverige och vi ser att de goda resultaten är en följd av att elever möter välutbildade, engagerade lärare med höga förväntningar på att alla elever ska lära och utvecklas.

Vårterminen 2020 blev 91 % av eleverna (inklusive nyanlända) i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program.

Våra kommunala grundskolor ska vara platser där elever och personal trivs och känner sig trygga. Det är alltid vår ambition att skapa goda relationer, då det är en förutsättning för lärande och utveckling.

Läs mer om våra kommunala grundskolor på deras webbplatser. Öppnas i nytt fönster.
Läs mer om att söka skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.