Bild för 'Barn och utbildning'

Framgångsrik utbildning i en växande kommun

Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. För våra elever i åldrarna 1–20 år finns ett starkt fokus på att ge alla elever goda förutsättningar för lärande och att få utveckla hela sin potential.