Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg
Telefon: 090-16 19 34

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Umeå kommun strävar efter att i stället för förskola erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Dagbarnvårdarna bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem. På en plats samarbetar dagbarnvårdarna i en lokal. Dagbarnvårdare ingår i ett arbetslag för att kunna erbjuda omsorg även vid sjukdom eller ledighet.