Kontakta Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg
Telefon: 090-16 19 34

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Umeå kommun strävar efter att i stället för förskola erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Pedagogisk omsorg är organiserad på ett sätt som gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Du ansöker om plats på samma sätt som till förskola och fritidshem och betalar samma avgift. Se ansökan.

Vår verksamhet

Dagbarnvårdarna bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem. På en plats samarbetar dagbarnvårdarna i en lokal. Frukost, lunch och mellanmål tillagas och serveras i hemmet/lokalen.

Verksamheten är utformad så att ditt barn ska känna trygghet och delaktighet. Fokus är på lärande genom lek och barnens delaktighet i verksamheten ges stort utrymme. En variation av material och redskap för lek och utveckling erbjuds barnet och en stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd är vägledande för pedagogisk omsorg.

En dagbarnvårdare har oftast 5–6 barn inskrivna i verksamheten. Dagbarnvårdare ingår i ett arbetslag för att kunna erbjuda omsorg även vid sjukdom eller ledighet.

Se karta över kommunala pedagogiska omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion i pedagogisk omsorg

Under introduktionen får ditt barn lära känna sin dagbarnvårdare och sina nya kompisar. Tiden för introduktionen anpassas efter varje barns behov och kan ta olika lång tid. Generellt pågår introduktionen under ungefär två veckor. Du som vårdnadshavare finns oftast med under delar av introduktionstiden.

Vill du veta mer om verksamheten?

Kontakta enhetschef för pedagogisk omsorg Mona Falkman telefon: 090-16 19 34 eller mejl: mona.falkman@umea.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin