SOLSF-1709

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Vi som arbetar på Midgårdsskolan tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i hur ditt barn har det i skolan. Därför är du är alltid välkommen till oss med frågor och funderingar.

Om du har frågor som rör elevens studier kan du börja med att kontakta klassens mentor eller programmets rektor. Du kan vid behov också höra av dig till vår elevhälsa som består av kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter till alla oss som arbetar på Midgårdsskolan hittar du på sidan "Kontakta oss".

Block- och koncentrationsläsning fr.o.m. hösten 2020

Inför läsåret 2020-21 inför vi s.k. block- och koncentrationsläsning vilket innebär att våra elever kommer att läsa färre kurser åt gången men mer koncentrerat. Syftet med förändringen är att minska elevernas stress och skapa bättre förutsättningar för elevernas studier.

Läs mer om förändringen här

Digital lärplattform för Umeås kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Umeå använder sig av den digitala lärplattformen Lärum. Plattformen används för att skapa struktur i vardagen för pedagoger och elever men också för dig som vårdnadshavare. I Lärum kan du ta del av den information som läggs ut till vårdnadshavare, t.ex. inför utvecklingssamtal eller skolavslutning, samt sjukanmäla ditt barn. För att logga in i Lärum behöver du en e-legitimation. Mer information om Lärum och sida för inloggning hittar du via länken nedan.

När en elev fyller 18 år och blir myndig upphör kopplingen för dig vårdnadshavare. Då kan du inte längre kan logga in i Lärum.

Gymnasieskolan är frivillig men när en elev börjar på ett gymnasieprogram är man skyldig att delta i undervisningen. Om en elev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro är skolan skyldig att rapportera till Centrala studiestödsnämnden (CSN) som kan komma att dra in elevens studiemedel.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Om elev under 18 år har frånvaro får du som vårdnadshavare information om det via skolans lärplattform. När elev fyller 18 år upphör kopplingen till dig som vårdnadshavare. Om du vill fortsätta följa frånvaron efter att eleven fyllt 18 år behöver denne ge sitt tillstånd. Myndig elev fyller då i och skriver ut blankett och lämnar till mentor.

Blankett: Följ frånvaro för myndig elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2019
Sidan publicerad av: Soleil IT