Om skolan

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Dragonskolan är en av Sveriges största gymnasieskolor. Här möts mer än hälften av Umeås gymnasieungdomar varje dag. Vi har Umeås största programutbud och erbjuder utbildningar av hög kvalitet inom det område som intresserar dig.

Våra kärnvärden ”Öppen och Ljus” symboliserar att vår skola är öppen för alla och att vi har en positiv människosyn. På Dragonskolan arbetar vi för att alla ska bli sedda och bekräftade. Här är alla välkomna oavsett vilken utbildning du har valt.

När du väljer oss får du goda förutsättningar att klara dina studier. Vi har en hög andel behöriga lärare och elevhälsoteam som stöd. Hos oss träffar du drygt 2 000 nya skolkamrater i moderna lokaler. Vår naturliga mötesplats är Mitten där det bland annat finns cafeteria, bibliotek och en scen där många av våra ungdomar samlas varje dag. Det går även att finna lugnet i programmens hemvist i de olika husen.

Vi har också bra lokaler för undervisning. Eftersom flera av våra program har ämnen som behöver särskild utrustning har vi specialutformade lokaler som t.ex. våra bygglokaler och vår salong Victoria. Vi har också ett toppmodernt teknikcenter. Dragonskolans Teknikcenter (DTC) satsar på att skapa Sveriges bästa arena för teknikutbildning och en generös donation och ett nära samarbete med det lokala näringslivet har möjliggjort uppbyggnaden av en toppmodern lärmiljö. Här tar du del av den senaste och mest verksamhetsnära tekniken och miljön. På Dragonskolan finns också idrottslokaler och ett gym för våra elever.

Vi vet att du står inför ett viktigt val när du ska välja gymnasieutbildning. När du väljer Dragonskolan kan du vara säker på att vi gör vårt bästa för att din tid här ska bli meningsfull och innehållsrik. Vi ger dig även stora sociala möjligheter för att knyta kontakter för resten av ditt liv.

Välkommen till vår mötesplats!

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Dragonskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

Dragonskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Dragonskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.

För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till dragonskolan@umea.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Examensår
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Dragonskolans bibliotek
090-16 24 50

biblioteket.dragonskolan@umea.se


Information om biblioteket

Digitala resurser

Skolans elever och personal har tillgång till bibliotekets digitala resurser i lärplattformen Lärumlänk till annan webbplats.

Ansvar för lån

Du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. Det som lånas ska lämnas tillbaka till skolans bibliotek i rätt tid och i oskadat skick. Är du under 18 år ansvarar målsman för lånen.

Sök i bibliotekskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Databaser (tillgängliga i skolan - om du inte kommer åt databaserna starta om din dator)

Lånekort

Elevkortet/personalkortet används som lånekort och är en personlig värdehandling. Tappar du bort ditt kort kan du beställa ett nytt i skolans informationsdisk mot ersättning. Anmäl genast till biblioteket om du förlorat ditt kort.

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor. Utlåningstiden för DVD är två veckor.

Omlån och reservation

Du kan själv göra omlån på via vår webbsida eller begära omlån vid utlåningsdisken. Material som är reserverat kan inte lånas om.

Påminnelse och räkning

Om det du lånat inte återlämnas efter två påminnelser skickas en räkning. Är du under 18 år skickas räkningen till målsman. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. På räkningen tillkommer en administrativ avgift på 50:-. Om räkningen inte betalas i tid skickas påminnelse och då utgår en avgift på ytterligare 50:-. Betald faktura återbetalas inte.

Återlämning

Återlämning kan du göra i biblioteket under dagtid eller, när biblioteket är stängt, i boklådan utanför bibliotekets entré.

Dragonskolan är uppdelad i Hus A, B och C. Servicecenter, bibliotek och cafeteria ligger mitt i skolan i Mitten, aulan finner du i västra delen av skolan. Alla klassrum har ett nummer som är uppbyggt på följande sätt:
hus + korridor + rumsnummer. Till exempel Komatsusalen (A112): rum 12 i korridor 1 i hus A.

1974 - Invigning av Dragonskolan

Dragonskolan var den första skolan i Sverige som byggdes utifrån riksdagens beslut om den helintegrerade gymnasieskolan med teoretiska utbildningar och yrkesutbildningar under samma tak. Verksamheten startade delvis redan 1971.

2011 - Invigning av ”nya” Dragonskolan

Tanken med den nya Dragonskolan var att skapa mindre, mer flexibla enheter där lärare och elever kommer närmare varandra. Programmen delades upp mellan tre hus (A, B och C) där både högskoleförberedande och yrkesprogram återfinns i varje hus. Från att ha varit en rätt sliten betongkoloss med långa, mörka korridorer så har skolan numera öppna, ljusa lokaler med mycket glas och högt i tak. Den självklara mötesplatsen på skolan är torget, Mitten, där det bland annat finns cafeteria, bibliotek, en scen och en stor trappa där många samlas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren