För dig som elev

Foto: Fredrik Larsson

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här finns länkar och information som kan vara av intresse för dig som är blivande elev på Dragonskolan. All information som rör dig som är befintlig elev på Dragonskolan hittar du i skolans lärplattform Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (en del av den informationen, ex. schema och ledighetsansökan - finns även här).

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Dragonskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Dragonskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Dragonskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till dragonskolan@umea.se:

 • Namn
 • Personnummer
 • Examensår
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Läs mer om ansökan om busskort och regler för elevresor här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Obs! Om du bor i Vindelns kommun ansöker du själv om busskort enligt rutin hos Vindelns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vid frågor rörande busskort kontakta dragonskolan@umea.se eller ring Servicecenter på 090- 16 24 20

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. På Dragonskolan tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.


Här kan du läsa om de formella forum som finns på Dragonskolan:

Klassråd
Under Vi-timmen har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och — miljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till programforum och/eller elevforum. Ta tillfället i akt och tyck till! För att strukturera upp klassrådet kan ni utse en ordförande och sekreterare.

Programforum
Programforum är ett möte, där elever, rektor och lärare för programmet träffas. I forumet behandlas frågor som är viktiga för programmets verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna. Syftet är att öka elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning. Programforum hålls minst en gång per termin.

Skolforum
I skolforum diskuteras övergripande, skolgemensamma frågor. Gruppen består av rektorer och representanter från programforumen. Skolforum träffas minst en gång per termin.


Övriga forum:


 • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever.  Dragonskolans elevskyddsombud har en egen organisation som ingår i skolans arbetsmiljöarbete. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med programmets elevskyddsombud. Två representanter från varje program utbildas årligen. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor. 
 • Programråd: Programråd är ett forum för samråd mellan skola och näringsliv som hålls på samtliga gymnasieprogram en gång per termin. I rådet behandlas aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor för respektive utbildningsväg. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet till information och inflytande. Elevrepresentanter deltar.
 • Caféråd: Under caféråden träffas elever och rektorer från Dragonskolan tillsammans med personal från Café Mitten. I samband med caférådet har du möjlighet att framföra synpunkter och åsikter samt påverka utbudet i Café Mitten. Caférådet är öppet för alla elever som vill delta. När det är dags för caféråd publiceras information på skolans informationsskärmar.

Elevkåren på Dragonskolan

Dragonskolans Elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för Dragonskolans Elevkår är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan. Att bli medlem i Dragonskolans Elevkår är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt.

Skol-IF

Dragonskolans skolidrottsförening har en begränsad verksamhet för närvarande, målsättningen på längre sikt är att föreningen ska arrangera idrottsarrangemang för eleverna på skolan och arrangera deltagande i skoltävlingar, exempelvis Skol-SM.

Umeå Centrala Ungdomsråd

Ungdomsrådet är en grupp ungdomar som tillsammans vill påverka sin fritid i Umeå. Tillsammans driver de frågor mot och med politiker och tjänstemän för att få igenom sina idéer.

Andra elevgrupper och föreningar

För den som vill är det möjligt att starta en egen grupp eller förening på skolan.

Vill du som elev träna på Dragonskolans gym?

Som elev kan du köpa ett gymkort till skolans gym (röda gymmet). Betala för gymkort i Café Mitten, och ta sedan kvittot till Servicecenter för att lägga in tiderna på ert elevkort.

Pris:

 • 500 kr för ett helt läsår
 • 300 kr för en termin

Öppettider gymmet:

Måndag-fredag

06.00 - 08.00

15.40 - 20.00

Syftet med vår organisation kring elevers hälsa och kunskaper är att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga, att öka genomströmning och höja meritvärden.


På Dragonskolan arbetar vi hårt med att ge varje elev de bästa förutsättningarna för att klara gymnasiet. Vi erbjuder därför en rad aktiviteter och verktyg:

 • Pedagogisk verkstad
 • Extra anpassningar i klassrum
 • Stöd på grupp- och individnivå
 • Mattecentrum
 • Lov- och ferieskola
 • Plug-in
 • Stöd moderna språk
 • Matte i Mitten

Hjälpmedel

Dragonskolan har ett grundutbud av hjälpmedel för utlåning till elever. Det är hjälpmedel som kan bidra till en miljö där din ungdom lär sig som bäst bl.a. genom att få ökad arbetsro i klassrummet. Hjälpmedlen kan också öka koncentration, tidsuppfattning och minska stress hos många ungdomar. Kontakta rektor för mer information

Exempel på kognitiva hjälpmedel:

Bild

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson