Lyssna
Kontakt

Kontakta oss

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Hittar du inte den/det du söker kan du ringa till Umeå kommuns växel på telefonnummer 090-16 10 00 så kopplar de dig vidare till rätt person.

Dragonskolans bibliotek
090-16 24 50

mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Carina Ström
förste bibliotekarie
090-16 25 66
mejllänk till annan webbplats

Lena Karlsson
bibliotekarie
090-16 24 52
mejllänk till annan webbplats

Ingrid Lundgren 
bibliotekarie                       
090-16 24 51
mejllänk till annan webbplats

Johanna Löjdström
bibliotekarie
090-16 24 51
mejllänk till annan webbplats

Ingrid Magnusson
bibliotekarie
090-16 25 67
mejllänk till annan webbplats

Elevkonsulenter jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt. Elevkonsulenter arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk.

Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Ann-Sofie Landström
elevkonsulent
Barn och fritid, Elitidrottsgymnasiet,
Hantverksprog. Frisör, Hantverksprog. Stylist, Naturvetenskap
Arbetsrum: Kontoret
070-
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Nordbrandt (föräldraledig)
elevkonsulent
Barn och fritid, Elitidrottsgymnasiet,
Hantverksprog. Frisör, Hantverksprog. Stylist, Naturvetenskap
Arbetsrum: Kontoret
070-260 84 54
mejllänk till annan webbplats

Ida Räftegård
elevkonsulent
El- och energi, Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: Kontoret
070-260 25 82
mejllänk till annan webbplats

Anna Svensson
elevkonsulent
Bygg- och anläggning, Ekonomi, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: Kontoret
070-254 04 97 
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nina Andersson
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-305 79 94
mejllänk till annan webbplats

Mona Brander
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-309 49 18
mejllänk till annan webbplats

Helena Bruno-Levèn
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
070-555 41 98
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Barbro Cederqvist Marklund
uroterapeut/barnsjuksköterska
090-785 42 24
mejl

Marianne Engström
psykolog
Arbetsrum: C320
070-655 65 27
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterÅsa Fredriksson
barnsjuksköterska
090-785 42 47
mejl

Zarah Gunnarsson Routledge
enhetschef, sjukgymnast
Arbetsrum: C324
070-261 64 79
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredrik Jonsson
kurator
Arbetsrum: C320
070-655 65 24
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Johanna Karlsson
arbetsterapeut
Arbetsrum: C324
070-555 52 96
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ulrika Nordström
logoped
090-785 42 15
070-705 42 15
mejl

Fredrik Tapani
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
073-083 74 84
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Maja Israelsson
Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: B838
090-16 24 39
070-621 24 39
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anna Löfhede
Elitidrottsgymnasiet, Naturvetenskap, Plugin
Arbetsrum: C315
090-16 24 45
070-699 85 86
mejllänk till annan webbplats


Elin Nordbrandt
Barn- och fritid, Hantverksprogrammet, RH
Arbetsrum: C326
090-16 24 40
070-370 80 89
mejllänk till annan webbplats


Emma Lilja Persson
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A434
070-572 24 16
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Malin Sundström
Bygg- och anläggning, Gymnasiesärskolan,
Samhällsvetenskap, VVS- och fastighet
Arbetsrum: B626
090-16 52 18
070-256 8358
mejllänk till annan webbplats

Dragonskolans lokaler kan hyras av interna/externa grupper under förutsättning att det inte påverkar skolans ordinarie verksamhet. Interna: Vänligen kontakta Servicecenter tel: 090-16 24 20. Externa: För att hyra en lokal efter kl. 16 eller under helgerna vänligen kontakta Umeå Fritid.  


Carina Adolfsson Nordström
ny rektor på Teknikprogrammet 
sedan hösten 2017
Dragonskolans Teknikcenter
Arbetsrum: A416
070-622 06 34
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Stina Andersson
administrativ chef
Arbetsrum: 
Utbildningskontoret, Stadshuset
090-16 24 72
070-242 64 46
mejllänk till annan webbplats


Cathrin Backman Löfgren
rektor
Industritekniska prog.
Lärlingsutbildning
Arbetsrum: C562
070-779 56 88
mejllänk till annan webbplatsHelén Burstedt
rektor
Samhällsvetenskaps-programmet
Arbetsrum: B633
070-643 63 55
mejllänk till annan webbplats

Jennifer Hedström
rektor
Barn- och fritidsprog., RH-gymnasiet
Arbetsrum: C319
070-567 26 06
mejllänk till annan webbplats

Susanne Johansson
enhetschef
RH-gymnasiet
Arbetsrum: C5
070-374 78 63
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Carola Jonsson
rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B823
090-16 24 80
070-331 11 36
mejllänk till annan webbplats

Sten Persson
rektor
Ekonomiprogrammet,
El- och energiprog.
Arbetsrum: C560
090-16 24 17
076-147 80 87
mejllänk till annan webbplats

Henrik Ragnvaldsson
rektor
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium
Arbetsrum: C150:2
090-16 24 05
070-316 93 41
mejllänk till annan webbplats

Mats Spolander
rektor
Bygg- och anläggningsprog.,
VVS- och fastighetsprog., YH.
Arbetsrum: C567 
090-16 24 91
072-211 24 91
mejllänk till annan webbplatsAnna Steigert
Biträdande rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: C3
070-592 24 10
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anna Sundelin
rektor
Naturvetenskapsprogrammet,
Hantverksprog. Frisör/Stylist
Arbetsrum: C569
070-397 59 52
mejllänk till annan webbplats

Thomas Thelberg
enhetschef
Vaktmästeri
Arbetsrum: C416
070-346 24 30
mejllänk till annan webbplats

Hantverksprogrammets båda inriktningar Frisör och Stylist, makeup och spa driver tillsammans Salong Victoria vid Entré Väst (mot Nolia). Här kan du boka tid hos våra elever för klippning, färgning, massage, manikyr etc.

Boka genom att klicka på bilden nedan eller ring 090-16 25 25. Välkommen!


Lena Lönnberg

Industritekniska, Lärling, Teknikprogrammet

Arbetsrum: B40

090-16 24 47
070-278 88 14

mejllänk till annan webbplats

Stella Mauree

Bygg- och anläggning, Gymnasiesärskolan,
Samhällsvetenskap, VVS- och fastighet

Arbetsrum: B622

090-16 24 49
070-274 98 38

mejllänk till annan webbplats

Katharina Saveman

Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet

Arbetsrum: A440

090-16 24 48
070-541 27 37

mejllänk till annan webbplats


Ann-Louise Sjögren

Barn- och fritid, Hantverksprogrammet, RH

Arbetsrum: C330

070-388 65 50

mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anna-Karin Wangehall

Elitidrottsgymnasiet, Naturvetenskapliga, Plugin

Arbetsrum: C154

090-16 28 64
070-278 43 14

mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Andreas Nordström
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, Mitten
073-802 25 38
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Angelica Rönnfjord
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, Mitten
076-781 00 33
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Burström
Specialpedagog
Elitidrottsgymnasiet, Naturvetenskap, Plugin
Arbetsrum: C313
070-243 08 47
mejllänk till annan webbplats

Agneta Fjellstedt
Speciallärare SV
Plugin
Arbetsrum: C418
070-655 20 53
mejllänk till annan webbplats

Åsa Gerhardsson
Specialpedagog
RH-gymnasiet
Arbetsrum: C424
090-16 52 28
070-664 55 43
mejllänk till annan webbplats

Lena Lennartsson
Specialpedagog
Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: A436
090-16 52 16
076-130 52 16
mejllänk till annan webbplatsMadelene Olofsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: B625
070-611 77 70
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Eva-Lena Näsman
Specialpedagog
Bygg- och anläggning, VVS- och fastighet
Arbetsrum: B628
090-16 25 80
072-225 25 80
mejllänk till annan webbplatsLinda Lindenius Silverlöv
Specialpedagog
Ekonomi, El- och energi
Arbetsrum: A211
070-404 19 29
mejllänk till annan webbplats

Liselott Wihlbäck
Specialpedagog
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B830
070-662 20 34
mejllänk till annan webbplats


Anna Öberg
Specialpedagog
Barn- och fritid, Hantverksprogrammet
Arbetsrum: C328
090-16 24 10
070-855 68 14
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karin Figaro
Ekonomiprogrammet, Elitidrottsgymnasiet
Arbetsrum: A424
090-16 24 61
070-375 24 07
mejllänk till annan webbplats


Cathrin Karlsson
Barn och Fritid, RH-gymnasiet 
Arbetsrum: C321
090-16 24 37
070-255 28 81
mejllänk till annan webbplats

Erica Lidgren
Hantverksprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: C323
090-16 24 41
070-655 18 42
mejllänk till annan webbplats

Marianne Lundström
El- och energi, Industritekniska, Teknik
Arbetsrum: A438
090-16 24 42
070-685 03 47
mejllänk till annan webbplats


Christina Siddique
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B832
076-138 96 37
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anita Strömberg
Bygg- och anläggning, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: B631
090-16 24 43
070-685 03 61
mejllänk till annan webbplats

Nina Wendel
Bygg- och anläggning, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: B631
090-16 24 43
070-685 03 61
mejllänk till annan webbplats

Maria Andersson
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: B617  
090-16 24 68
076-768 58 51
mejllänk till annan webbplats

Fredrik Sandström
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: B617  
090-16 24 68
070-279 06 64
mejllänk till annan webbplats

Lena Edqvist,  är samordnare för VFU studenter på Dragonskolan. Du kan vända dig till henne om du har frågor angående din VFU. Lena möter upp vid servicecenter (den gröna disken mitt i skolan) kl. 08.30 din första dag hos oss.

Ta kontakt med din handledare i god tid innan din VFU period börjar. På valwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vem som är din handledare.

För dig som kommer på VFU till Dragonskolan gäller följande:

Lokal lärarutbildare (LLU)

  • Ta kontakt med din lokala lärarutbildare i god tid innan din vfu börjar. Telefonnummer samt arbetsrum till din lärarutbildare hittar du på Dragonskolans hemsida under rubriken "kontakta oss"
  • Lärarutbildarens schema finns också på vår hemsida.

Arbetstider

Du förväntas bedriva dina vfu-studier på heltid. På Dragonskolan har vi på onsdagar och torsdagar arbetstid till klockan 17.00 där tiden mellan 15.45 - 17.00 ägnas åt olika träffar och möten.

Arbetsrum

På grund av att vi är många i våra arbetsrum så kan du inte räkna med att få en arbetsplats i din llu:s arbetsrum. I källaren under aulan, (nedgång vid aulans långsida vid matsalen) finns arbetsplatser med datorer.

Övrigt

  • I servicecenter hämtar du ut nyckelkort.
  • Hos våra IT tekniker i korridor C3 får du inloggningsuppgifter till vårt nätverk. Kom ihåg att ta med ett leg.
  • I vårt skolbibliotek gäller ditt lånekort som du har för Umeå kommuns bibliotek.
  • I vårt personalrum finns mikrovågsugn och möjlighet för dig som tar med mat att äta.

Övriga praktiska frågor kan din llu:are eller vfu-samordnare hjälpa dig med.

 

Vi hoppas du ska få en lärorik och trevlig VFU hos oss på Dragonskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Therése Svärd

Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 Umeå
Tel: 090-16 24 20
Mejl: dragonskolan@umea.se

Umeå kommun