Kontakta oss

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Hittar du inte den/det du söker kan du ringa till Umeå kommuns växel på telefonnummer 090-16 10 00 så kopplar de dig vidare till rätt person.

Enkäter och undersökningar

Vi får många förfrågningar om att genomföra enkäter och undersökningar på våra skolor, är du intresserad av att nå ut till våra elever och/eller personal?

Läs mer om hur vi hanterar enkäter och undersökningar och fyll i informationsformulär här.

Policy för externa besökare och informationsspridning via bokbord

Vi vill vara en öppen plats där eleverna får kunskaper om samhället utanför skolan. Organisationer, myndigheter och politiska partier har därför möjlighet att besöka oss. Däremot är skolan inte en plats för kommersiell marknadsföring.

Läs mer om vad som gäller för externa besökare och hur du och din organisation gör för att besöka osslänk till annan webbplats.

Dragonskolans bibliotek
090-16 24 50

biblioteket.dragonskolan@umea.se

Albin Knutsson 
Bibliotekarie (vik.)
090-16 24 51

albin.knutsson@umea.se

Ida Holmlund 
Bibliotekarie
090-16 24 51
ida.holmlund@umea.se

Ingrid Magnusson
Bibliotekarie, verksamhetsledare

090-16 24 51

070 - 655 02 80
ingrid.magnusson@umea.se

Johanna Löjdström
Bibliotekarie
090-16 24 51
johanna.lojdstrom@umea.se

Joy Sandberg
Bibliotekarie
090-16 24 51

joy.sandberg@umea.se

Elevkonsulenter jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt. Elevkonsulenter arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk.

Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Anna Svensson
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Bygg- och anläggning, Ekonomi, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: Kontoret
070-254 04 97 
anna.svensson.2@umea.se

Maria Nordbrandt
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Barn och fritid, Hantverksprog., Naturvetenskap, Vård och omsorg
Arbetsrum: Kontoret
070-260 84 54
maria.nordbrandt@umea.se

Ida Markström
Elevkonsulent
IN, TE, Lärlingsprogrammet
Arbetsrum: Kontoret
070-260 25 82
ida.markstrom@umea.se

 

Anna Vestman

Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Plugin
Arbetsrum: C326
090-165863

070-5110227
anna.vestman@umea.se

 

Elin Nordbrandt
Barn- och fritidsprogrammet, RH, individuella program
Arbetsrum: B626
090-16 24 40
070-370 80 89
elin.nordbrandt@umea.se

 

Emma Lilja Persson
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A438
070-572 24 16
emma.lilja@umea.se

 

Maja Israelsson
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A436
090-16 24 39
070-621 24 39
maja.israelsson@umea.se

 

Malin Sundström
Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 

VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B838
090-16 52 18
070-256 8358
malin.sundstrom@umea.se

Dragonskolans lokaler kan hyras av interna/externa grupper under förutsättning att det inte påverkar skolans ordinarie verksamhet. Interna: Vänligen kontakta Servicecenter tel: 090-16 24 20. Externa: För att hyra en lokal efter kl. 16 eller under helgerna vänligen kontakta Umeå Fritid.  

Fredrik Sandström

Koordinator för Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A222
090-16 24 68

070-279 06 64

fredrik.sandstrom@umea.se

Maria Andersson
Koordinator för Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A222
090-16 24 68

076-768 58 51

maria.a.andersson@umea.se

Anna Hohner
bitr. rektor
Hantverksprogrammet, Teknikprogrammet
Arbetsrum: C569
090- 16 25 60, 070-261 25 84
anna.hohner@umea.se


Anna Steigert
bitr. rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: C564
070-592 24 10
anna.steigert@umea.se

Carola Jonsson
rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B823
090-16 24 80
070-331 11 36
carola.jonsson@umea.se

Henrik Bolin

samordnande rektor

Naturvetenskapsprogrammet

Arbetsrum: C317

090-16 24 75

070-508 39 68

henrik.bolin@umea.se

Ibrahim Alhakim
bitr. rektor

Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, YH

Arbetsrum: C321

070-645 23 45

ibrahim.alhakim@umea.se

Jennifer Hedström
rektor
Barn- och fritidsprogrammet, RH-gymnasiet
Arbetsrum: C319
070-567 26 06
jennifer.hedstrom@umea.se

Lina Lindström
tillf. bitr. rektor 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Plug-In
Arbetsrum: C565

070-654 01 59
lina.lindstrom@umea.se


Mats Spolander
rektor
Bygg- och anläggningsprogrammet,
VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: C567 
090-16 24 91
072-211 24 91
mats.spolander@umea.se


Patrik Henriksson
rektor
El- och energiprogrammet, Lärlingsutbildning
Arbetsrum: C562
070-885 52 48
patrik.henriksson@umea.se

Sten Persson
rektor
Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: C560
090-16 24 17
076-147 80 87
sten.persson@umea.se

Stina Andersson
administrativ chef
090-16 24 72
070-242 64 46
stina.andersson@umea.se

Susanne Johansson
enhetschef
RH-gymnasiet
Arbetsrum: B623
070-374 78 63
susanne.a.johansson@umea.se

Thomas Thelberg
enhetschef
Vaktmästeri
Arbetsrum: C415
070-346 24 30
thomas.thelberg@umea.se

Jennifer Hedström
verksamhetschef
070-567 26 06
jennifer.hedstrom@umea.se

Pia Brander
enhetschef
Arbetsrum: B625
070-261 64 79
pia.brander@umea.se

Mona Brander
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-309 49 18
mona.brander@umea.se

Nina Andersson
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-305 79 94
nina.andersson@umea.se

Marianne Engström
psykolog
Arbetsrum: C320
070-655 65 27
marianne.engstrom@umea.se

Fredrik Jonsson
kurator
Arbetsrum: C320
070-655 65 24
fredrik.jonsson@umea.se

Fredrik Tapani
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
073-083 74 84
fredrik.tapani@umea.se

Helena Bruno-Levèn
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
070-555 41 98
helena.leven@umea.se

Hantverksprogrammets båda inriktningar Frisör och Stylist, makeup och spa driver tillsammans Salong Victoria vid Entré Väst (mot Nolia). Här kan du boka tid hos våra elever för klippning, färgning, massage, manikyr etc.

Boka genom att klicka på bilden nedan eller ring 090-16 25 25. Välkommen!

Andrea Rudberg
skolpsykolog
070-346 31 75
andrea.rudberg@umea.se

Jenny Lindberg

Barn- och fritidsprogrammet, RH, individuella program

Arbetsrum: B622

070-6598313

jenny.lindberg.3@umea.se

Katharina Saveman

Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet

Arbetsrum: A440

090-16 24 48
070-541 27 37

katharina.saveman@umea.se


Lena Lönnberg

Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen

Arbetsrum: A434

090-16 24 47
070-278 88 14

lena.lonnberg@umea.se

Stella Mauree

Bygg- och anläggningsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Arbetsrum: B840

090-16 24 49
070-274 98 38

stella.mauree@umea.se

Ulrica Tjärnberg

Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkesintroduktion Vård- och omsorg, Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet, Plugin

Arbetsrum: C330

090-16 29 25

070-231 15 43

ulrica.tjarnberg@umea.se

Andreas Nordström
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413
andreas.nordstrom@umea.se

Emma Ljung
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413
070-650 17 39
emma.ljung@umea.se

Angelica Rönnfjord, föräldraledig
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413
076-781 00 33
angelica.ronnfjord@umea.se

Agneta Fjellstedt
Speciallärare SV
Hantverksprogrammet, Plugin, Naturvetenskapliga programmet
Arbetsrum: C315
070-655 20 53
agneta.fjallstedt@umea.se


Anna Öberg
Specialpedagog
Barn- och fritidsprogrammet
Arbetsrum: B628
070-855 68 14
anna.oberg.2@umea.se


Ulrica Blomstedt
Specialpedagog
RgRh
Arbetsrum: C424
090-16 52 28

070-850 11 63

ulrica.blomstedt@umea.se


Eva-Lena Näsman
Specialpedagog
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A412
090-16 25 80
072-225 25 80
evalena.nasman@umea.se


Karin Wäringstam
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum: B627

070-950 83 90

karin.varingstam@umea.se


Kristina Nilsson
Specialpedagog
Vård- och omsorgsprogrammet
Arbetsrum: C328

070-622 66 27

kristina.a.nilsson@umea.se

Lena Lennartsson
Specialpedagog
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet
Arbetsrum: A416
090-16 52 16
076-130 52 16
lena.lennartsson@umea.se


Lena Sävenskog
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum: C518
telefon

lena.martinsdottersavenskog@umea.se


Linda Lindenius Silverlöv
Specialpedagog
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A422
070-404 19 29
linda.lindenius.silverlov@umea.se


Madelene Olofsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapsprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprog.
Arbetsrum: B821
070-611 77 70
madelene.olofsson@umea.se

Anita Strömberg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet,
VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B832
090-16 24 43
070-685 03 61
anita.stromberg@umea.se

Cathrin Karlsson
Barn- och fritidsprogrammet, RH-gymnasiet 
Arbetsrum: C418
090-16 24 37
070-255 28 81
cathrin.karlsson@umea.se

Christina Jonsson
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B631
076-138 96 37

christina.jonsson@umea.se

Erica Lidgren
Hantverksprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Plugin
Arbetsrum: C323
090-16 24 41
070-655 18 42
erica.lidgren@umea.se

Marianne Lundström
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A414
090-16 24 42
070-685 03 47
marianne.lundstrom@umea.se

Monica Brännlund
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A424
090-16 58 53

070-385 06 73
monica.brannlund@umea.se

Charlotte Eklöf och Carolina Clarin är samordnare för VFU studenter på Dragonskolan. Du kan vända dig till någon av dem om du har frågor angående din VFU. Charlotte och/eller Carolina möter upp vid servicecenter (den gröna disken mitt i skolan) kl. 08.30 din första dag hos oss.

Ta kontakt med din handledare i god tid innan din VFU period börjar. På studentwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vem som är din handledare.

För dig som kommer på VFU till Dragonskolan gäller följande:

Lokal lärarutbildare (LLU)

  • Ta kontakt med din lokala lärarutbildare i god tid innan din vfu börjar. Telefonnummer samt arbetsrum till din lärarutbildare hittar du på Dragonskolans hemsida under rubriken "kontakta oss"- Lärare
  • Lärarutbildarens schema finns också på vår hemsida.

Arbetstider

Du förväntas bedriva dina vfu-studier på heltid. På Dragonskolan har vi på onsdagar och torsdagar arbetstid till klockan 17.00 där tiden mellan 15.45 - 17.00 ägnas åt olika träffar och möten.

Arbetsrum

På grund av att vi är många i våra arbetsrum så kan du inte räkna med att få en arbetsplats i din llu:s arbetsrum.

Övrigt

  • I servicecenter hämtar du ut nyckelkort.
  • Hos våra IT tekniker i korridor C3 får du inloggningsuppgifter till vårt nätverk. Kom ihåg att ta med ett leg.
  • I vårt skolbibliotek gäller ditt lånekort som du har för Umeå kommuns bibliotek.
  • I vårt personalrum finns mikrovågsugn och möjlighet för dig som tar med mat att äta.

Övriga praktiska frågor kan din llu:are eller vfu-samordnare hjälpa dig med.


Vi hoppas du ska få en lärorik och trevlig VFU hos oss på Dragonskolan.

Josefin Enqvist
produktionskock
090-165201

josefin.enqvist@umea.seAlexander Bagger
enhetschef

090-16 19 73
070-950 80 27
alexander.bagger@umea.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2021
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Eliza Asplund