Kontakta oss

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Carola Bygdell

Servicecenter

090-16 24 20

Arb.rum servicecenter

dragonskolan@umea.se

Charlotte Boström

Administratör

BA, EK, SA, VF

090-16 24 15

Arb.rum C563

dragonadm@umea.se

Isabell Fräki

Schemaläggare

090-16 24 99

Arb.rum C551

schema.dr@umea.se

Josefina Holmgren

Schemaläggare

Arb.rum C558

schema.dr@umea.se

Lisa Lind

Administratör

TE, HV, GL, EE, EL, GySär

090- 16 49 55

Arb.rum C561

dragonadm@umea.se

Margherita Helgesson

Administratör

090-16 24 71

Arb.rum C555

franvaro.dr@umea.se

Maria Tjärnlund

Administratör

090-16 25 52

Arb.rum C552

dragonskolan@umea.se

Marita Höglin

Administratör

BF, RH, IN, NA, Plug in,

IMY VO, IMY HA, IMY RL

090-16 24 02

Arb.rum C559

dragonadm@umea.se

Sofie Eriksson

Administratör

Korttidsbemanning, lokaladminstratör

090-16 24 08

Arb.rum C553

franvaro.dr@umea.se

Ida Holmlund 
Bibliotekarie
090-16 24 51
ida.holmlund@umea.se

Ingrid Magnusson
Bibliotekarie, verksamhetsledare

090-16 24 51

ingrid.magnusson@umea.se

Jakob Algesten
Bibliotekarie (vik.)
090-16 24 51

jakob.algesten@umea.se

Johanna Löjdström
Bibliotekarie
090-16 24 51
johanna.lojdstrom@umea.se

Lotta Blombäck
Bibliotekarie
090-16 24 51

lotta.blomback@umea.se

Elevkonsulenter jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt. Elevkonsulenter arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk.

Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Anna Svensson

Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
BA, IN, och SA, VVS- och fastighet
Arbetsrum: Kontoret

anna.svensson.2@umea.se

Ida Markström
Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
EK, EE och Lärlingsutbildning
Arbetsrum: C324
ida.markstrom@umea.se

Linda Ingman

Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
TE, NA, HV
Arbetsrum: C313
linda.ingman@umea.se

Maria Nordbrandt
Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
BF, VO och Plug-in
Arbetsrum: Kontoret
maria.nordbrandt@umea.se

090-16 24 27

it.dr@umea.se


Daniel Gustavsson

IT-support

090-16 24 29

Arb.rum C412

daniel.gustavsson@umea.se

Marcus Holmberg

IT-support

090- 16 24 01

Arb.rum C412

marcus.holmberg@umea.se
Hanna Christoffersson

Koordinator/kommunikatör, skolledningen

090- 16 24 34

Arb.rum C566

dragonskolan@umea.se

Fredrik Sandström

Koordinator för Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A222
090-16 24 68

fredrik.sandstrom@umea.se

Maria Andersson
Koordinator för Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A222
090-16 24 68

maria.a.andersson@umea.se


Andrea Rudberg
Skolpsykolog
090- 16 31 75
andrea.rudberg@umea.se


Anna Vestman

Kurator

Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Plugin
Arbetsrum: C326
090-16 58 63

anna.vestman@umea.se


Elin Nordbrandt

Kurator
Barn- och fritidsprogrammet, RH, individuella program, Särskolan
Arbetsrum: B626
090-16 24 40
elin.nordbrandt@umea.se


Emma Lilja Persson

Kurator
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A438
090- 16 24 16
emma.lilja@umea.se


Maja Israelsson

Kurator
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A436
090-16 24 39
maja.israelsson@umea.se


Malin Sundström

Kurator
Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 

VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B838
090-16 52 18
malin.sundstrom@umea.se

Rektorer

Anna Hohner
Bitr. rektor
Hantverksprogrammet, Teknikprogrammet
Arbetsrum: C560
090- 16 25 60
anna.hohner@umea.se


Anna Steigert
Bitr. rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: C564

090- 16 24 69
anna.steigert@umea.se

Carola Jonsson
Rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B823
090-16 24 80
carola.jonsson@umea.se

Ibrahim Alhakim
Bitr. rektor

Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, YH,

Plug-in

Arbetsrum: C5

090- 16 24 61

ibrahim.alhakim@umea.se

Jennifer Hedström
Rektor
Barn- och fritidsprogrammet, RH-gymnasiet, Idrottsgymnasiet
Arbetsrum: C5
090- 16 25 96
jennifer.hedstrom@umea.se

Lina Lindström
Bitr. rektor 
Samhällsvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: C565

090- 16 24 07

lina.lindstrom@umea.se


Mats Spolander
Rektor
Bygg- och anläggningsprogrammet,
VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: C558
090-16 24 91
mats.spolander@umea.se


Patrik Henriksson
Rektor
El- och energiprogrammet, Lärlingsutbildning
Arbetsrum: C562

090- 16 24 67

patrik.henriksson@umea.se

Sara Kemppainen

Tillf. bitr. rektor

Ekonomiprogrammet Studiegården

Arbetsrum: C564

090-16 24 17

sara.granberg@umea.se

Peter Norlander
Bitr. rektor
Naturvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: C 563

090- 16 24 75

peter.norlander@umea.se

Enhetschefer

Carina Claesson Söderström
Enhetschef Elevhälsan
Hantverksprogrammet, Teknikprogrammet
090- 16 29 06
carina.soderstrom@umea.se

Jeanette Haglund
Enhetschef Syv-organisationen
090- 16 49 42
jeanette.haglund@umea.se

Pia Brander
Enhetschef RH-gymnasiets habilitering
Arbetsrum: B625
090- 16 65 70
pia.brander@umea.se

Stina Andersson

Enhetschef administration
090-16 24 72

Arb.rum Stadshuset

stina.andersson@umea.se

Susanne Johansson
enhetschef
RH-gymnasiet
Arbetsrum: B625

090- 16 48 05
susanne.a.johansson@umea.se

Thomas Thelberg
enhetschef
Vaktmästeri
Arbetsrum: C415
090- 16 24 30
thomas.thelberg@umea.se

Jennifer Hedström
Verksamhetschef
090- 16 25 96

jennifer.hedstrom@umea.se

Pia Brander
Enhetschef
Arbetsrum: B625
090- 16 65 70

pia.brander@umea.se

Fredrik Jonsson
Kurator
Arbetsrum: C320

090- 16 65 74
fredrik.jonsson@umea.se

Fredrik Tapani
Sjukgymnast
Arbetsrum: C320
090- 16 65 73
fredrik.tapani@umea.se

Helena Bruno-Levèn
Sjukgymnast
Arbetsrum: C320
090- 16 65 76
helena.leven@umea.se

Lisa Rova
Psykolog

Arbetsrum: C320
090- 16 65 75
lisa.rova@umea.se

Mona Brander
Arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
009- 16 65 71
mona.brander@umea.se

Nina Andersson
Arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
090- 16 65 72
nina.andersson@umea.se

Hantverksprogrammets båda inriktningar Frisör och Stylist, makeup och spa driver tillsammans Salong Victoria vid Entré Väst (mot Nolia). Här kan du boka tid hos våra elever för klippning, färgning, massage, manikyr etc.

Boka genom att klicka på bilden nedan eller ring 090-16 25 25. Vid avbokning kan ni nås oss på salongvictoria1@gmail.com Välkommen!

Lena Karlsson

Skolsköterska

Barn- och fritidsprogrammet, RH, Individuella program,

Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Arbetsrum: B622

090-16 24 64

lena.karlsson@umea.se

Katharina Saveman

Skolsköterska

El- och energiprogrammet

Arbetsrum: A440

090-16 24 48

katharina.saveman@ume

Lena Lönnberg

Skolsköterska

Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen

Arbetsrum: A434

090-16 24 47
lena.lonnberg@umea.se

Stella Mauree

Skolsköterska

Samhällsvetenskapsprogrammet

Arbetsrum: B840

090-16 24 49
stella.mauree@umea.se

 


Ulrica Tjärnberg

Skolsköterska

Vård- och omsorgsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet, Plugin

Arbetsrum: C330

090-16 29 25

ulrica.tjarnberg@umea.se

Andreas Nordström
Skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413

andreas.nordstrom@umea.se

Angelica Rönnfjord, föräldraledig
Skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413
angelica.ronnfjord@umea.se

Emma Ljung
Skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413

emma.ljung@umea.se

Emma Vestergren
Socialpedagog SA
Arbetsrum:
emma.vestergren@umea.se

Lisa-Karin Westin

Socialpedagog BF
Arbetsrum: C464

lisa-karin.westin@umea.se

Agneta Fjellstedt
Speciallärare SV
Hantverksprogrammet, Naturvetenskapliga programmet
Arbetsrum: C315
090- 16 52 06
agneta.fjallstedt@umea.se


Anna Öberg
Specialpedagog
Barn- och fritidsprogrammet
Arbetsrum: B628
anna.oberg.2@umea.se


Catharina Collryd

Specialpedagog
El- och energiprogrammet
Arbetsrum: C319
catharina.collryd@umea.se

Charlotta Lindgren
Specialpedagog
Ekonomiprogrammet
Arbetsrum: C319
charlotta.lindgren@umea.se


Eva-Lena Näsman
Specialpedagog
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A412
090-16 25 80
evalena.nasman@umea.se


Karin Wäringstam
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum: B627

karin.varingstam@umea.se


Kristina Nilsson
Specialpedagog
Vård- och omsorgsprogrammet
Arbetsrum: C328

kristina.a.nilsson@umea.se

Lena Lennartsson
Specialpedagog
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet
Arbetsrum: A416
090-16 52 16
lena.lennartsson@umea.se


Lena Sävenskog
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum: C518
lena.martinsdottersavenskog@umea.se


Madelene Olofsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapsprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprog.
Arbetsrum: B821
madelene.olofsson@umea.se


Ulrica Blomstedt
Specialpedagog
RgRh
Arbetsrum: C424
090-16 52 28

ulrica.blomstedt@umea.se

Anita Strömberg (Anita Holm, vikarie)

SYV
Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet,
VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B832
090-16 24 43
anita.stromberg@umea.se

Cathrin Karlsson

SYV
Barn- och fritidsprogrammet, RH-gymnasiet 
Arbetsrum: C418
090-16 24 37
cathrin.karlsson@umea.se

Christina Jonsson

SYV
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B631
christina.jonsson@umea.se

Erica Lidgren

SYV
Hantverksprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Plugin

Vård- och omsorgsprogrammet

Arbetsrum: C323
090-16 24 41
erica.lidgren@umea.se

Joanna Michels

SYV

El- och energiprogrammet.

Arbetsrum: C321

090- 16 24 45

Joanna.michels@umea.se

Marianne Lundström

SYV
Teknikprogrammet, Industritekniska programmet
Arbetsrum: A414
090-16 24 42
marianne.lundstrom@umea.se

Monica Brännlund

SYV
Ekonomiprogrammet
Arbetsrum: A424
090-16 58 53

monica.brannlund@umea.se

Alexander Bagger
Enhetschef

090-16 19 73
alexander.bagger@umea.se

Josefin Enqvist
Produktionskock
090-165201

josefin.enqvist@umea.se

Café Mitten

090-16 24 25

Bengt Leijon

Vaktmästare

090- 16 25 20

Arb.rum 416

bengt.leijon@umea.se

Bo Åkerman

Vaktmästare

090- 16 24 82

Arb.rum C416

bo.akerman@umea.se

Jan Johansson

Vaktmästare

090- 16 24 26

Arb.rum C411

jan.johansson@umea.se

Kristofer Pettersson

Vaktmästare

090 - 16 24 36

Arb.rum C411

kristofer.pettersson@umea.se

Thomas Forsgren

Vaktmästare

090- 16 24 35

Arb.rum C416

thomas.forsgren@umea.se

Tomas Thelberg

Enhetschef

090- 16 24 30

Arb.rum C415

thomas.thelberg@umea.se

Fastighet

Simon Granström

090- 16 63 52

Arb.rum C407

simon.granstrom@umea.se

Lokalvården

090-16 25 30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2022
Publicerad: 11 maj 2022
Sidan publicerad av: Madelene Tiger