Kontakta oss

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Hittar du inte den/det du söker kan du ringa till Umeå kommuns växel på telefonnummer 090-16 10 00 så kopplar de dig vidare till rätt person.

Policy för externa besökare och informationsspridning via bokbord

Vi vill vara en öppen plats där eleverna får kunskaper om samhället utanför skolan. Organisationer, myndigheter och politiska partier har därför möjlighet att besöka oss. Däremot är skolan inte en plats för kommersiell marknadsföring. Mer information om vad som gäller för externa besökare och hur du och din organisation gör för att besöka oss hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dragonskolans bibliotek
090-16 24 50

mejl

Carina Ström
förste bibliotekarie, verksamhetsledare
090-16 25 66
mejl

Ida Holmlund (föräldraledig från 14/10)
bibliotekarie
090-16 24 51
mejl

Elina Vikström 
vik. bibliotekarie                       
090-16 24 51
mejl

Ingrid Magnusson
bibliotekarie, ansvarig för läromedel

090-16 25 52
mejl

Johanna Löjdström
bibliotekarie
090-16 25 67
mejl

Joy Sandberg
bibliotekarie
090-16 25 66
mejl

Elevkonsulenter jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt. Elevkonsulenter arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk.

Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Anna Svensson
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Bygg- och anläggning, Ekonomi, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: Kontoret
070-254 04 97 
mejl

Ann- Sofie Landström
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Barn och fritid, Elitidrottsgymnasiet,
Hantverksprog. Frisör, Hantverksprog. Stylist, Naturvetenskap
Arbetsrum: Kontoret
070-260 84 54
mejl

Linda Ingman
elevkonsulent/ arbetsterapeut
El- och energi, Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: Kontoret
070-260 25 82
mejl

Maria Nordbrandt (föräldraledig)
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Barn och fritid, Elitidrottsgymnasiet,
Hantverksprog. Frisör, Hantverksprog. Stylist, Naturvetenskap
Arbetsrum: Kontoret
070-260 84 54
mejl


Anna Vestman

Vård- och omsorgsprogrammet, Plugin
Arbetsrum: C326
090-165863

070-5110227
mejl


Elin Nordbrandt
Barn- och fritidsprogrammet, RH, individuella program
Arbetsrum: C326
090-16 24 40
070-370 80 89
mejl


Emma Lilja Persson
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A434
070-572 24 16
mejl


Kristina Sandström

Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet
Arbetsrum: C328

090-162410

mejl


Maja Israelsson
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: B838
090-16 24 39
070-621 24 39
mejl


Malin Sundström
Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 

VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: B626
090-16 52 18
070-256 8358
mejl

Dragonskolans lokaler kan hyras av interna/externa grupper under förutsättning att det inte påverkar skolans ordinarie verksamhet. Interna: Vänligen kontakta Servicecenter tel: 090-16 24 20. Externa: För att hyra en lokal efter kl. 16 eller under helgerna vänligen kontakta Umeå Fritid.  

Anna Hohner
biträdande rektor
Samhällsvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: B803
070-261 25 84
mejl


Anna Steigert
biträdande rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: C564
070-592 24 10
mejl

Carina Adolfsson Nordström
samordnande rektor 
Teknikprogrogrammet
Dragonskolans Teknikcenter
Arbetsrum: C565
070-622 06 34
mejl

Carola Jonsson
rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B823
090-16 24 80
070-331 11 36
mejl

Ibrahim Alhakim
biträdande rektor

Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, YH

Arbetsrum: C321

070-645 23 45

mejl

Jennifer Hedström
rektor
Barn- och fritidsprogrammet, RH-gymnasiet, Plugin
Arbetsrum: C319
070-567 26 06
mejl


Mats Spolander
rektor
Bygg- och anläggningsprogrammet,
VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsrum: C567 
090-16 24 91
072-211 24 91
mejl


Patrik Henriksson
rektor
El- och energiprogrammet, Lärlingsutbildning
Arbetsrum: C562
070-885 52 48
mejl

Richard Larsson

biträdande rektor

Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

Arbetsrum:C317

070-3750385

mejl

Sten Persson
samordnande rektor
Ekonomiprogrammet
Arbetsrum: C560
090-16 24 17
076-147 80 87
mejl

Stina Andersson
administrativ chef
Arbetsrum: 
Utbildningskontoret, Stadshuset
090-16 24 72
070-242 64 46
mejl

Susanne Johansson
enhetschef
RH-gymnasiet
Arbetsrum: C5
070-374 78 63
mejl

Thomas Thelberg
enhetschef
Vaktmästeri
Arbetsrum: C416
070-346 24 30
mejl


Barbro Cederqvist Marklund
uroterapeut/barnsjuksköterska
090-785 42 24
mejl

Fredrik Jonsson
kurator
Arbetsrum: C320
070-655 65 24
mejl

Fredrik Tapani
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
073-083 74 84
mejl

Helena Bruno-Levèn
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
070-555 41 98
mejl

Marianne Engström
psykolog
Arbetsrum: C320
070-655 65 27
mejl

Mona Brander
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-309 49 18
mejl

Nina Andersson
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-305 79 94
mejl

Pia Brander
enhetschef
Arbetsrum: B625
070-261 64 79
mejl


Ulrika Nordström
logoped
090-785 42 15
070-705 42 15
mejlÅsa Fredriksson
barnsjuksköterska
090-785 42 47
mejl

Hantverksprogrammets båda inriktningar Frisör och Stylist, makeup och spa driver tillsammans Salong Victoria vid Entré Väst (mot Nolia). Här kan du boka tid hos våra elever för klippning, färgning, massage, manikyr etc.

Boka genom att klicka på bilden nedan eller ring 090-16 25 25. Välkommen!


Jenny Lindberg

Barn- och fritidsprogrammet, RH, individuella program

Arbetsrum: B622

070-6598313

mejl

Katharina Saveman

Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet

Arbetsrum: A440

090-16 24 48
070-541 27 37

mejl


Lena Lönnberg

Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen

Arbetsrum: A434

090-16 24 47
070-278 88 14

mejl

Stella Mauree

Bygg- och anläggningsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Arbetsrum: B840

090-16 24 49
070-274 98 38

mejl


Ulrica Tjärnberg

Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkesintroduktion Vård- och omsorg, Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet, Plugin

Arbetsrum: C330

090-16 29 25

070-231 15 43

mejl


Andreas Nordström
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C4
073-802 25 38
mejl


Angelica Rönnfjord
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C4
076-781 00 33
mejl

Agneta Fjellstedt
Speciallärare SV
Plugin
Arbetsrum: C315
070-655 20 53
mejl


Anna Öberg
Specialpedagog
Barn- och fritidsprogrammet
Arbetsrum: C328
090-16 24 10
070-855 68 14
mejl


Carina Sandqvist
Specialpedagog
RgRh
Arbetsrum: C424
090-16 52 28

070-850 11 63

mejl


Eva-Lena Näsman
Specialpedagog
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: B628
090-16 25 80
072-225 25 80
mejl


Karin Wäringstam
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum: B627
090-16 24 09

070-950 83 90

mejl


Kristina Nilsson
Specialpedagog
Vård- och omsorgsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet
Arbetsrum: C313
telefon: 070-622 66 27

mejl 

Lena Lennartsson
Specialpedagog
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet
Arbetsrum: A436
090-16 52 16
076-130 52 16
mejl


Lena Sävenskog
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum:
telefon

mejlLinda Lindenius Silverlöv
Specialpedagog
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A211
070-404 19 29
mejlMadelene Olofsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapsprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprog.
Arbetsrum: B625
070-611 77 70
mejl

Anita Strömberg
Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: B631
090-16 24 43
070-685 03 61
mejl

Cathrin Karlsson
Barn- och fritidsprogrammet, RH-gymnasiet 
Arbetsrum: C321
090-16 24 37
070-255 28 81
mejl


Christina Jonsson
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B832
076-138 96 37

mejl

Erica Lidgren
Hantverksprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Plugin
Arbetsrum: C323
090-16 24 41
070-655 18 42
mejl

Marianne Lundström
Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A438
090-16 24 42
070-685 03 47
mejl

Monica Brännlund
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A424
090-16 58 53

070-385 06 73
mejl

Charlotte Eklöf och Carolina Clarin är samordnare för VFU studenter på Dragonskolan. Du kan vända dig till någon av dem om du har frågor angående din VFU. Charlotte och/eller Carolina möter upp vid servicecenter (den gröna disken mitt i skolan) kl. 08.30 din första dag hos oss.

Ta kontakt med din handledare i god tid innan din VFU period börjar. På studentwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vem som är din handledare.

För dig som kommer på VFU till Dragonskolan gäller följande:

Lokal lärarutbildare (LLU)

  • Ta kontakt med din lokala lärarutbildare i god tid innan din vfu börjar. Telefonnummer samt arbetsrum till din lärarutbildare hittar du på Dragonskolans hemsida under rubriken "kontakta oss"- Lärare
  • Lärarutbildarens schema finns också på vår hemsida.

Arbetstider

Du förväntas bedriva dina vfu-studier på heltid. På Dragonskolan har vi på onsdagar och torsdagar arbetstid till klockan 17.00 där tiden mellan 15.45 - 17.00 ägnas åt olika träffar och möten.

Arbetsrum

På grund av att vi är många i våra arbetsrum så kan du inte räkna med att få en arbetsplats i din llu:s arbetsrum.

Övrigt

  • I servicecenter hämtar du ut nyckelkort.
  • Hos våra IT tekniker i korridor C3 får du inloggningsuppgifter till vårt nätverk. Kom ihåg att ta med ett leg.
  • I vårt skolbibliotek gäller ditt lånekort som du har för Umeå kommuns bibliotek.
  • I vårt personalrum finns mikrovågsugn och möjlighet för dig som tar med mat att äta.

Övriga praktiska frågor kan din llu:are eller vfu-samordnare hjälpa dig med.


Vi hoppas du ska få en lärorik och trevlig VFU hos oss på Dragonskolan.

Josefin Enqvist
produktionskock
090-165201

mejl

 


Alexander Bagger
enhetschef

090-16 19 73
070-950 80 27
mejl

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren