Kontakta oss

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Carola Bygdell

Servicecenter

090-16 24 20

Arb.rum servicecenter

dragonskolan@umea.se

Maria Tjärnlund

Skolassistent

090-16 25 52

Arb.rum C563

dragonskolan@umea.se

Lisa Lind

Administratör

Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet frisör och stylist, Lärlingsutbildningen,

El- och energiprogrammet, Individuella program

090- 16 49 55

Arb.rum C561

dragonadm@umea.se

Sofie Eriksson

Administratör

Yrkesintroduktion, Vård- och omsorgsprogrammet, Industritekniska programmet,

Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet,

RH-gymnasiet

Rum C559

090-162402

dragonadm@umea.se

Charlotte Boström

Administratör

Arb.rum C557

Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet,

Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS och fastighetsprogrammet

090-162415

charlotte.bostrom@umea.se

Josefina Holmgren

Schemaläggare

Arb.rum C555

schema.dr@umea.se

Lena Tegström

Schemaläggare

Arb.rum C553

schema.dr@umea.se

Tomas Landgren

Korttidsbemanning UGS, UMEVUX

090-16 24 71

Arb.rum C566

franvaro.dr@umea.se

Dragonskolans bibliotek
090-16 24 50
biblioteket.dragonskolan@umea.se

Ida Holmlund 
Bibliotekarie
ida.holmlund@umea.se

Ingrid Magnusson
Bibliotekarie, verksamhetsledare

ingrid.magnusson@umea.se

Jakob Algesten
Bibliotekarie (vik.)

jakob.algesten@umea.se

Johanna Löjdström
Bibliotekarie
johanna.lojdstrom@umea.se

Lotta Blombäck
Bibliotekarie

lotta.blomback@umea.se

Petra Svensson
Bibliotekarie
petra.svensson@umea.se

Elevkonsulenter jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt. Elevkonsulenter arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk.

Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Anna Svedlund

Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
BA, VF, SA, IN, VO
Arbetsrum: B823

anna.svensson.2@umea.se

Linda Ingman

Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
TE, HV, EE, Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: A211
linda.ingman@umea.se

Mona Brander
Elevkonsulent/ leg. arbetsterapeut
BF, EK, NA
Arbetsrum: C328
mona.brander@umea.se

090-16 24 27

it.dr@umea.se


Daniel Gustavsson

IT-support

090-16 24 29

Arb.rum C412

daniel.gustavsson@umea.se

Marcus Holmberg

IT-support

090- 16 24 01

Arb.rum C412

marcus.holmberg@umea.se
Hanna Christoffersson

Koordinator/kommunikatör, skolledningen

070-699 18 85

Arb.rum C551

dragonskolan@umea.se


Anna Vestman

Kurator

Dragonskolans idrottsgymnasium (Barn & Fritid, Natur, Ekonomi, Samhälle)

Vård- och omsorgsprogrammet

Arbetsrum: C326
090-16 58 63

anna.vestman@umea.se


Angelica Rönnfjord

Kurator

Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet,

Lärlingsprogrammet GL

Riksgymnasiet RGRH

Arbetsrum: C328
070 884 41 10
angelica.ronnfjord@umea.se


Emma Lilja Persson

Kurator

Ekonomiprogrammet, Anpassat gymnasium

Arbetsrum: A438
090- 16 24 16
emma.lilja@umea.se


Jenni Backlund

Kurator

Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet,

Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet (frisör och stylist)

Arbetsrum: A436
070-659 83 13
jenni.backlund@umea.se


Malin Sundström

Kurator

Samhällsvetenskapsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet,

VVS- och fastighetsprogrammet, Yrkesintroduktion IMY

Arbetsrum: B838

090-16 52 18
malin.sundstrom@umea.se


Elin Jakobsson
Skolpsykolog

Arbetsrum: C551

070-6338220
elin.jakobsson.3@umea.se


Lisa Rova
Skolpsykolog AGY

Arbetsrum: B617
lisa.rova@umea.se

Rektorer

Anna Hohner
Rektor

Teknikprogrammet, Industritekniska programmet

El- och Energiprogrammet, Hantverksprogrammet frisör och stylist

Arbetsrum:
090- 16 25 60
anna.hohner@umea.se

Carola Jonsson
Rektor
Anpassad gymnasieskola
Arbetsrum: B628
090-16 24 80
carola.jonsson@umea.se


Mats Spolander
Rektor

Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Arbetsrum:

090-16 24 91
mats.spolander@umea.se

Erik Pettersson
Rektor

Dragonskolans idrottsgymnasium, Riksgymnasiet för rörelsehindrade,

Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet

Arbetsrum:

090- 16 24 03

erik.pettersson@umea.se


Patrik Henriksson
Rektor

Lärlingsgymnasiet GL, Vård- och omsorgsprogrammet,

Yrkesintroduktion IMY, Ekonomiprogrammet

Arbetsrum:

090- 16 24 67

patrik.henriksson@umea.se

Ibrahim Alhakim
Bitr. rektor

Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkesintroduktion IMY, Plug-in

Arbetsrum:

090- 16 24 61

ibrahim.alhakim@umea.se

Sara Kemppainen

Bitr. rektor

Ekonomiprogrammet, Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Arbetsrum:

090-16 24 17

sara.granberg@umea.se

Andreas Härgestam Arvidsson

Bitr. rektor

El- och Energiprogrammet,

Hantverksprogrammet frisör och stylist

Arbetsrum:

090-XX XX XX

andreas.hargestam@umea.se

Peter Norlander
Bitr. rektor
Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet
Arbetsrum:

090- 16 24 75

peter.norlander@umea.se

Hanna Christoffersson

Bitr. rektor

Samhällsvetenskapsprogrammet

Arbetsrum:

090- 16 37 40

hanna.christoffersson@umea.se

Enhetschefer

Jeanette Haglund
Enhetschef Syv-organisationen
090- 16 49 42
jeanette.haglund@umea.se

Pia Brander
Enhetschef RH-gymnasiets habilitering
Arbetsrum: B625
090- 16 65 70
pia.brander@umea.se

Stina Andersson

Enhetschef administration
090-16 24 72

Arb.rum Stadshuset

stina.andersson@umea.se

Anneli Andersson
enhetschef
RH-gymnasiet
Arbetsrum: C564

073-033 84 55
anneli.andersson@umea.se

Anna-Maria Lundström
enhetschef Vaktmästeri

Serviceenheten
Arbetsrum: C569
090 – 16 25 10
anna-maria.lundstrom@umea.se


Magnus Lönneborg

Enhetschef Café Mitten, Servicecenter

Arbetsrum C569

090 - 16 24 84

magnus.lonneborg@umea.seErik Pettersson

Verksamhetschef

Arbetsrum: C569
090- 16 24 03

erik.pettersson@umea.se

Pia Brander
Enhetschef
Arbetsrum: B625
090- 16 65 70

pia.brander@umea.se

Fredrik Jonsson
Kurator
Arbetsrum: C320

090- 16 65 74
fredrik.jonsson@umea.se

Fredrik Tapani
Sjukgymnast
Arbetsrum: C320
090- 16 65 73
fredrik.tapani@umea.se

Helena Bruno-Levèn
Sjukgymnast
Arbetsrum: C320
090- 16 65 76
helena.leven@umea.se

Lisa Rova
Psykolog

Arbetsrum: C320
090- 16 65 75
lisa.rova@umea.se

Mona Brander
Arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
009- 16 65 71
mona.brander@umea.se

Nina Andersson
Arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
090- 16 65 72
nina.andersson@umea.se

Hantverksprogrammets båda inriktningar Frisör och hår och makeupstylist driver tillsammans Salong Victoria vid Entré Väst (mot Nolia). Här kan du boka tid hos våra elever.


För bokning och avbokning:
090-16 25 25

salongvictoria1@gmail.com

Dragonskolan Salong Victoria, Umeå - Bokadirekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Välkommen!

Kolla in salongvictoriadragonskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information!

Lena Karlsson

Skolsköterska

Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet,

Yrkesintroduktion IMY

Arbetsrum: B840

090-16 24 64

lena.karlsson@umea.se

Katharina Saveman

Skolsköterska

Ekonomiprogrammet,

Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Arbetsrum: A440

090-16 24 48

katharina.saveman@umea.se

Lena Lönnberg

Skolsköterska

Hantverksprogrammet frisör och stylist, El- och Energiprogrammet,

Teknikprogrammet

Arbetsrum: A434

090-16 24 47
lena.lonnberg@umea.se

Stella Mauree

Skolsköterska

Samhällsvetenskapsprogrammet,

Anpassad gymnasieskola


Arbetsrum: B622

090-16 24 49
stella.mauree@umea.se

Ulrica Tjärnberg

Skolsköterska

Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet,

Lärlingsprogrammet GL

Arbetsrum: C330

090-16 29 25

ulrica.tjarnberg@umea.se


Annie Sellman

Skolsköterska

Dragonskolans idrottsgymnasium (Barn & Fritid, Ekonomi, Natur, Samhälle)

Vård- och omsorgsprogrammet

Arbetsrum: C418

090-16 24 14

annie.sellman@umea.se

Linn Fjällström
Skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet C413

linn.fjallstrom@umea.se

072-211 25 35

Jon Engström
Skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C413
jon.engstrom@umea.se

070-655 05 71

Agneta Fjellstedt
Speciallärare SV
Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapliga programmet
Arbetsrum:
090- 16 52 06
agneta.fjallstedt@umea.se


Anna Öberg
Specialpedagog
Dragonskolans idrottsgymnasium NA/SA/EK/BF
Arbetsrum: C317
anna.oberg.2@umea.se


Catharina Collryd

Specialpedagog
Riksgymnasiet för rörelsehindrade
Arbetsrum: C420

070-655 03 68
catharina.collryd@umea.se

Charlotta Lindgren
Specialpedagog
Ekonomiprogrammet
Arbetsrum:
charlotta.lindgren@umea.se


Eva-Lena Näsman
Specialpedagog

Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet

Arbetsrum: A418

090-16 25 80
evalena.nasman@umea.se


Kristina Nilsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapliga programmet, Bygg- och anläggningsprogrammet,

VVS- och fastighetsprogrammet, Yrkesintroduktion IMY
Arbetsrum: B830

kristina.a.nilsson@umea.se


Madelene Olofsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet,

VVS- och fastighetsprogrammet, Yrkesintroduktion IMY
Arbetsrum: B821
madelene.olofsson@umea.se


Marie Friberg Hallberg

Specialpedagog

Vård- och omsorgsprogrammet, Lärlingsgymnasiet GL

Arbetsrum:

marie.friberg.hallberg@umea.se

Lena Lennartsson
Specialpedagog
Hantverksprogrammet frisör och stylist, Teknikprogrammet
Arbetsrum: A416
lena.lennartsson@umea.se


Karin Wäringstam
Specialpedagog
Individuella program
Arbetsrum: B627

karin.varingstam@umea.se


Eva Renström Bengtson

Speciallärare

Yrkesintroduktion IMY

Arbetsrum:

eva.renstrom-bengtson@umea.se

Anita Strömberg

SYV
Bygg- och anläggningsprogrammet
Arbetsrum: B832
090-16 24 43 (070-6850361)
anita.stromberg@umea.se

Anita Holm

SYV
Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Dragonskolans idrottsgymnasium SA

Arbetsrum: B820
070 257 88 98
anita.holm@umea.se

Cathrin Karlsson

SYV
Riksgymnasiet för rörelsehindrade 
Hantverksprogrammet frisör och stylist

Arbetsrum: C424
090-16 24 37
cathrin.karlsson@umea.se

Christina Engström

SYV
Anpassad gymnasieskola
Arbetsrum: B627
christina.engstrom@umea.se

Leena Grenvall, vikarie

SYV
Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet

Dragonskolans idrottsgymnasium BF/NA

Arbetsrum: C323
090-16 24 41
leena.grenvall@umea.se

Joanna Michels

SYV

El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet,

Vård- och omsorgsprogrammet

Arbetsrum: A424

090- 16 24 45

Joanna.michels@umea.se

Lena Frantz

SYV
Ekonomiprogrammet
Dragonskolans idrottsgymnasium EK

Arbetsrum: C321
090-16 58 53

070- 257 89 61

lena.frantz@umea.se

Fredrik Sandström

SYV

Yrkesintroduktion IMY, Teknikprogrammet

Arbetsrum: A414
070 279 06 64

fredrik.sandstrom@umea.se

Maria Andersson

SYV och koordinator för Lärlingsutbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet,

Industritekniska programmet, Fordons- och transportprogrammet,

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet,

Hotell- och turismprogrammet

Arbetsrum: A222

076-768 58 51

maria.a.andersson@umea.se

Alexander Bagger
Enhetschef

090-16 19 73
alexander.bagger@umea.se

Josefin Enqvist
Produktionskock
090-165201

josefin.enqvist@umea.se

Café Mitten

090-16 24 25

Bengt Leijon

Skolvaktmästare

090- 16 25 20

Arb.rum 416

bengt.leijon@umea.se

Bo Åkerman

Skolvaktmästare

090- 16 24 82

Arb.rum C416

bo.akerman@umea.se

Jan Johansson

Skolvaktmästare

090- 16 24 26

Arb.rum C411

jan.johansson.2@umea.se

Kristofer Pettersson

Skolvaktmästare

090 - 16 24 36

Arb.rum C411

kristofer.pettersson@umea.se

Anna-Maria Lundström

Enhetschef

Serviceenheten

090- 16 25 10

Arb.rum

anna-maria.lundstrom@umea.se

Fastighet

Emmy Hellgren

090- 16 63 52

Felanmälan akut: 090-16 23 42

emmy.hellgren@umea.se

Städservice

090-16 25 30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2024
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson