För dig som vårdnadshavare

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Vi som arbetar på Dragonskolan tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i hur ditt barn har det i skolan. Därför är du är alltid välkommen till oss med frågor och funderingar.

Om du har frågor som rör studier kan du börja med att kontakta klassens mentor eller programmets rektor. Du kan också höra av dig till vår elevhälsa som består av kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter till all personal på skolan hittar du på sidan Kontakta ossöppnas i nytt fönster.

Digital lärplattform för Umeås kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Umeå använder sig av den digitala lärplattformen Lärum. Plattformen används för att skapa struktur i vardagen för pedagoger och elever men också för dig som vårdnadshavare. I Lärum kan du ta del av den information som läggs ut till vårdnadshavare, t.ex. inför utvecklingssamtal eller skolavslutning, samt sjukanmäla ditt barn. För att logga in i Lärum behöver du en e-legitimation. Mer information om Lärum och sida för inloggning hittar du via länken nedan. När en elev fyller 18 år och blir myndig upphör kopplingen för dig vårdnadshavare. Då kan du inte längre kan logga in i Lärum.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men när elev börjar på ett gymnasieprogram och får studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN) är eleven skyldig att delta i undervisningen. Vi kontrollerar regelbundet våra elevers närvaro. Om vi upptäcker att eleven har en låg närvaro kontaktas elev och/eller vårdnadshavare. Om frånvaron bedöms som ogiltig rapporterar vi till CSN att eleven inte längre är heltidsstuderande. Om eleven är sjuk, är det av stor vikt att eleven sjukanmäls och att denne, på begäran, kan uppvisa ett sjukintyg som styrker detta. CSN:s dataregister samkörs med bl.a. Försäkringskassan vilket innebär att rätten till t.ex. bidragsförskott, flerbarnstillägg och bostadsbidrag kan påverkas.


Läs mer om studiemedel på Centrala studiestödsnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om elev under 18 år har frånvaro får du som vårdnadshavare information om detta via skolans lärplattform. I och med att elev fyller 18 år upphör kopplingen till dig som vårdnadshavare. Om du vill fortsätta följa frånvaron efter att eleven fyllt 18 år behöver denne ge sitt tillstånd. Myndig elev fyller då i och skriver ut blankett och lämnar till mentor.

> Blankett följ frånvaro för myndig elevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Publicerad: 1 juni 2017
Sidan publicerad av: Andreas Moberg