Helena Vennberg, specialpedagog och lektor matematik i grundskolan

Kontakta Södra Ålidhemsskolan F–9

Södra Ålidhemsskolan F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Lärarstråket 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Helena Vennberg har jobbat 27 år i skolans värld, först som lärare och sedan som specialpedagog och skolforskare. Hon arbetar som specialpedagog på Ålidhemsskolan och är grundskolans första lektor.

Helena Vennberg, specialpedagog på skolan och är lektor i grundskolan.

Helena Vennberg, specialpedagog på skolan och lektor i grundskolan.

Hur känns det att bli den första lektorn inom grundskolan?

– Det är fantastiskt roligt och spännande!

Vad har du forskat och disputerat i?

– Jag disputerade i april 2020 i ämnet pedagogiskt arbete med inriktning matematik och min avhandling handlar om matematiklärande i förskoleklass. Avhandlingen består av fyra studier som på olika sätt studerar förskoleklasslärarnas möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. När avhandlingsarbetet var klart återvände jag till Ålidhemsskolan och har också fortsatt att forska på deltid inom tre forskningsfält: övergångar, inkludering samt bedömning.

Vad säger forskningen är nödvändigt för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse?

– Det är en väldigt stor fråga. Det är många faktorer som spelar in. I min forskning har jag till exempel sett att när lärare har ett starkt lärandefokus stärks deras möjlighet att identifiera och bedöma elevernas kunskap. En förklaring är att lärarna diskuterat mycket med varandra och därmed utvecklat en bättre förståelse för hur man utvecklat sitt matematiska kunnande, vad elever behöver kunna och hur det visar sig. Ett annat resultat jag har sett i min forskning är att lärarnas egna lärande i matematik ledde till att även eleverna lärde sig mer. Jag tror att det skulle göra stor skillnad för många lärare om det fanns naturliga diskussionsforum, så att de inte blir lämnade ensamma i analys och utveckling av sin undervisning.

Vad är ditt perspektiv och idéer på hur man ska koppla samman undervisning, verksamhetsutveckling och forskning?

– Jag tänker att det är viktigt att vi har två fokus: vad vi utgår ifrån och hur vi arbetar. De frågorna leder till att vi funderar på vilken teoretisk grund och vilka relevanta vetenskapliga studier vi utgår ifrån samt skapar en kultur där det är självklart att analysera, pröva, utvärdera och dela erfarenheter om hur vi undervisar. Då blir det fokus på undervisningsutveckling där lärares egna erfarenheter i relation till forskning står i centrum.

Vad är det första du kommer fokusera på?

– Det första jag vill fokusera på är att skapa en långsiktig kompetensutveckling som pågår under längre tid och som ger möjlighet för lärare att diskutera, fundera och gemensamt komma vidare i utvecklingen av matematikundervisningen. Inom det arbetet vill jag också tillsammans med lärare prova, hitta och utveckla framgångsrika undervisningsmetoder och arbetssätt i matematik.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin