Kontakta Ersmarks skola F–5

Ersmarks skola F–5
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gamla Ersbodavägen 115

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Ersmarks skola har en speciell organisation där varje årskurs är en enda stor klass. I varje klass samverkar minst två klasslärare och en till tre fritidspedagoger för att möta varje individs och gruppens behov. Detta sätt att organisera ger möjlighet till ett mycket flexibelt arbetssätt, där eleverna grupperas under skoldagen och på fritids, allt efter behov och aktivitet. Barnen möter samma vuxna under hela dagen, både i skolan och på fritids vilket bygger en känsla av samhörighet och trygghet för eleverna. Läs mer om samverkan och organisation

Elever på vår skola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket skolspår som erbjuds för elever på denna skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lika behandling - för trygghet och trivsel

Varje år utvärderas och revideras likabehandlingsplanen med nya mål och aktiviteter baserade på diskrimineringsgrunderna. Eleverna medverkar i trygghetsarbetet genom Kompiskraftveckor på hösten, årliga trygghetsvandringar där de kartlägger trygga och otrygga platser på skolan samt genom att framföra önskemål och synpunkter på klassråd, elevråd och i enkäter. Värdegrunden konkretiseras genom ett ständigt återkommande arbete utifrån Ershanden.

Läs mer om vår värdegrund.

Vår fina miljö - ute och inne

Skolan har funnits länge i byn men är tillbyggd i omgångar och renoverad så den är välanpassad efter verksamheten. Lokalerna är ljusa, fina och flexibla vilket inbjuder till varierande aktiviteter. Samtliga klassrum är utrustade med modern teknik, såsom interaktiva tavlor, dokumentkameror, läsplattor och laptops.

Läs mer om digitalt och naturnära

Vi lär tillsammans - mot gemensamma mål

Ersmarks skola präglas av en mycket positiv lärandemiljö. Vi har höga förväntningar på eleverna och det är självklart för barnen att kunskap är viktigt. Kunskapsresultaten är mycket goda, vilket syns tydligt i elevernas måluppfyllelse och resultaten på de nationella proven. 

Läs mer om lärande miljö och gemenskap

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin