Kontakta Ersmarks skola F–5

Ersmarks skola F–5
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gamla Ersbodavägen 115

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Samverkan och organisation

Ersmarks skola ligger mitt i den vackra byn, alldeles invid Fällforsån. Skolan har funnits länge men är tillbyggd och renoverad så lokalerna är fräscha och väl anpassade till verksamheten. Ersmarks förskola delar lokaler med skolan så vi har förmånen att få möta barn från 1 till 11 år i samma hus. Samverkan med förskolan sker i huvudsak kring 5-årsgrupperna under vårterminen innan de ska börja förskoleklass. Grannar med skolan är Ersmarks IK och Ersmarks kyrka och vi är stolta över vår samverkan med byns olika aktörer.

Skolan har drygt 24 pedagoger och ca 190 elever fördelade från förskoleklass och upp till årskurs fem. Det finns sex avdelningar där skola och fritids samverkar i varje årskurs i sina egna lokaler under hela dagen. Ersmarks skola har en speciell organisation där varje årskurs är en enda stor klass. Detta sätt att organisera ger möjlighet till ett mycket flexibelt arbetssätt där eleverna grupperas under skoldagen och på fritids, allt efter behov och aktivitet. I varje klass samverkar minst två klasslärare och en-tre fritidspedagoger för att möta varje individ och grupps behov. Barnen möter samma vuxna under hela dagen, både i skolan och på fritids vilket bygger en känsla av samhörighet och trygghet för eleverna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2020
Sidan publicerad av: Erika Lindblom