Kontakta Stengärdan

Stengärdan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Sandgärdesgatan 2 D

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Stengärdan ligger på Sandbacka, härligt belägen med gångavstånd till både Gammliaskogen och I20 skogen. Vi befinner oss i tillfälliga paviljonger i samma område, då den befintliga förskolan ska renoveras. 200 meter från förskolan ligger Sandalidens skola med barn från förskoleklass till årskurs tre.

Idag finns det fyra avdelningar med åldersnära grupper; Kycklingen, Tuppen och Fjädern och Ägget.

Förskolan har i dagsläget öppet 06.30–17.45 (vid behov 06.30–18.30).

Glädje

Vi vill att alla barn ska uppleva glädje och lustfullhet  varje dag hos oss. Glädje är därför ett av de värdegrundsord som vi på Stengärdan valt att prioritera, och som vi vill ska prägla vår verksamhet.

Stengärdan har alltid lagt stor vikt vid gemensamma traditioner/fester som skapar glädjefull gemenskap. Exempel på några av våra traditioner är; sportardag, ljusfest och sommarfest.

Läs mer om våra traditioneröppnas i nytt fönster
Läs mer om vår verksamhetsidé öppnas i nytt fönster

Trygghet

Vi vill att förskolan Stengärdan ska vara trygg, lärorik och lustfylld. Varje barn ska känna tillit, bli sett, respekteras och känna sig bedydelsefull och som en tillgång i gruppen. Att skapa ett gott samarbetet med er föräldrar är något vi på Stengärdan finner väldigt betydelsefullt. Tillsammans lägger vi den grund barnen kan bygga vidare på.

Läs mer hur vår inskolning går tillöppnas i nytt fönster
Läs mer om vår föräldrasamverkan häröppnas i nytt fönster

Lärande

Vi på Stengärdan anser att barn lär genom att undersöka och utforska både enskilt och i samspel med andra. Den fria leken är viktig för barns utveckling och lärande. Vi ser kunskap som en pågående process, där engagerade, medforskande pedagoger med läroplanen som grund, utmanar barnen utifrån deras intressen och behov. Miljön är viktig och skall vara inspirerande, tydlig, utmanande samt locka till utforskande, lek och möten.

Läroplan för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delaktighet

Vi strävar efter att skapa ett demokratiskt och öppet klimat på förskolan, där vi skapar en "vi-känsla" där barnen känner att förskolan tillhör dem, likväl som den tillhör oss pedagoger. Vi uppmanar barnen till att uttrycka sina egna åsikter, vilka tillsammans med barnens intressen och erfarenheter tas hänsyn till vid planeringen av det dagliga arbetet.

Ute och inne

Vi på förskolan Stengärdan erbjuder barnen en balans mellan inne- och uteaktivieter. Skogen besöks flitigt då vi har gångavstånd till både I20-skogen och till Gammliaskogen. I skogen sker många spännande möten och upptäckter. Här finns mycket att utforska och miljöer som stimulerar till kreativa lekar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Emmeli Bodlund