Kontakta Stengärdan

Stengärdan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Grindvägen 27

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Introduktion

När ditt barn fått placering på förskolan kommer det att vara en introduktionsperiod innan barnet börjar gå hela dagar.

Innan introduktionen börjar brukar vi ha ett introduktionssamtal där föräldrarna får berätta om sitt barn, samt att personalen delger förskolans rutiner, viktig information, rundvisning av förskolans lokaler, samt berättar om hur introduktion går till.

Introduktionen kan ske på lite olika sätt beroende på avdelning samt föräldrars önskemål om vad som är bäst för just ditt barn, samt barnens tidigare erfarenheter av förskola osv. Vårt mål är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Pedagogerna får under introduktionsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare och vise versa.

Föräldraaktiv introduktion

  • Innebär att ni som föräldrar/vårdnadshavare följer med ert barn under 1-3 hela dagar på förskolan, tex kl. 9-14.  Detta för att få en helhetsbild av verksamheten och att barnet ska få uppleva den nya miljön och de nya aktiviteterna, samt lära känna barn och pedagoger tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna är med barnet under alla aktiviteter, samt ansvarar för läggning, blöjbyten, matning under lunchen osv. Vårdnadshavare äter gratis under inskolningen. Under andra och tredje dagen kan föräldrarna få gå i från korta stunder beroende på hur det går för barnet samt i samråd med ditt barns avdelnings pedagoger. 

  • Beroende på hur det går för barnet så kan föräldrarna under vecka två lämna barnet på förskolan, men att barnet har kortarare dagar denna vecka. För att under vecka tre, då kunna gå sina "riktiga" tider. Viktigt att det är tydliga, inte utdragna lämningar, och alltid säga hejdå.

Räkna med att introduktionen tar två veckor!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark