Kontakta Stengärdan

Stengärdan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Grindvägen 27

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Föräldrasamverkan

Bild

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i vårt arbete med barnen är ett nära samarbete med er föräldrar.

Vårt mål med föräldrasamverkan:

Att föräldrar ska känna:

  • trygghet, samt god insyn i verksamheten
  • att just deras barn och behov är viktiga
  • att skapa en bra grund för personlig kontakt
  • att vi ger möjlighet att lära känna andra föräldrar.

Vi vill också se föräldrar som en tillgång, en resurs och ett bollplank.

Hur når vi dit?

Grunden för samarbetet börjar under inskolningen, för att sedan fortsätta framför allt vid den dagliga kontakten vid lämningar och hämtningar.Men även genom utvecklingssamtal/ föräldrasamtal, familjefika/middag, föräldramöte, förskoleråd och andra gemensamma aktiviteter.

Förskoleråd

Syftet med förskolerådet är att skapa en mötesplats för samverkan mellan personal och föräldrar. Tanken är att föräldrar ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och vara en källa till goda idéer i det pågående kvalitetsarbetet på förskolan. Tillsammans skapar vi en förskola där barn och föräldrar är trygga och trivs.

Förskolerådet består av två representanter för föräldrarna per avdelning. Till denna grupp hör också förskolechef som är sammankallande samt en eller två personalrepresentanter. Gruppen träffas 1-2 gånger per termin. På varje avdelning finns en föräldrapärm med protokoll, gruppens möten och skrivelser genom åren.

Vi hoppas att du och din familj ska känna er hjärtligt välkomna hit till oss på Stengärdan. Tillsammans strävar vi efter ett ömsesidigt förtroende så att ditt barns tid här blir till den allra bästa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin