Lyssna
Kontakt

För dig som elev

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Här hittar du länkar och information som rör dig som är elev på Dragonskolan.

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Dragonskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

Dragonskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Dragonskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.

För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till dragonskolan@umea.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Examensår
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Om du har mer än sex kilometer från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din bostad till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen - se nedan). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.


Busskortskoll: Ansökan om busskort för elever inom Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig.

När du åker med Länstrafikens skolbusskort måste du kunna legitimera dig med skolkort eller godkänd legitimation, om föraren ber om det eller vid en biljettkontroll. Om du inte kan legitimera dig eller busskortet används felaktigt kan busskortet dras in. Du får dessutom betala en straffavgift.

Om du får inackorderingstillägg,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat busskort

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt busskort kan du kontakta Servicecenter (grön informationsdisk i Mitten eller 090-16 24 20). Där får du hjälp med att spärra kortet och/eller beställa ett nytt (betala 300:- i Café Mitten, fäst kvittot på denna beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, fyll i alla uppgifter och kontakta Servicecenter).
Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort, oavsett om du tappat bort det eller blivit bestulen.

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. På Dragonskolan tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

 

Här kan du läsa om de formella forum som finns på Dragonskolan:

Klassråd
Under Vi-timmen har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och — miljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till programforum och/eller elevforum. Ta tillfället i akt och tyck till! För att strukturera upp klassrådet kan ni utse en ordförande och sekreterare.

Programforum
Programforum är ett möte, där elever, rektor och lärare för programmet träffas. I forumet behandlas frågor som är viktiga för programmets verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna. Syftet är att öka elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning. Programforum hålls minst en gång per termin.

Skolforum
I skolforum diskuteras övergripande, skolgemensamma frågor. Gruppen består av rektorer och representanter från programforumen. Skolforum träffas minst en gång per termin.

 

Övriga forum:

  • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever.  Dragonskolans elevskyddsombud har en egen organisation som ingår i skolans arbetsmiljöarbete. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med programmets elevskyddsombud. Två representanter från varje program utbildas årligen. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor. 
  • Programråd: Programråd är ett forum för samråd mellan skola och näringsliv som hålls på samtliga gymnasieprogram en gång per termin. I rådet behandlas aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor för respektive utbildningsväg. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet till information och inflytande. Elevrepresentanter deltar.
  • Caféråd: Under caféråden träffas elever och rektorer från Dragonskolan tillsammans med personal från Café Mitten. I samband med caférådet har du möjlighet att framföra synpunkter och åsikter samt påverka utbudet i Café Mitten. Caférådet är öppet för alla elever som vill delta. När det är dags för caféråd publiceras information på skolans informationsskärmar.

Elevkåren på Dragonskolan

Dragonskolans Elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för Dragonskolans Elevkår är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan. Att bli medlem i Dragonskolans Elevkår är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt.

Skol-IF

Dragonskolans skolidrottsförening har en begränsad verksamhet för närvarande, målsättningen på längre sikt är att föreningen ska arrangera idrottsarrangemang för eleverna på skolan och arrangera deltagande i skoltävlingar, exempelvis Skol-SM.

Umeå Centrala Ungdomsråd

Ungdomsrådet är en grupp ungdomar som tillsammans vill påverka sin fritid i Umeå. Tillsammans driver de frågor mot och med politiker och tjänstemän för att få igenom sina idéer.

Andra elevgrupper och föreningar

För den som vill är det möjligt att starta en egen grupp eller förening på skolan.

Inför årskurs 2 kommer du att göra ditt individuella val som ingår i alla program. Information kring valet får du av studie- och yrkesvägledarna i början av vårterminen. Här samlar vi sådant som berör dig som elev på skolan inför individuella valet.


Allmän information

Det individuella valet omfattar 200 poäng. Det är viktigt att du själv ansvarar och ser till att du får dessa. För få poäng i din studieplan innebär att du inte kan erhålla en gymnasieexamen.


Om du redan valt och antagits till kursen Modersmål eller Idrott och hälsa 1 specialisering kan de kurserna vara en del av ditt individuella val. Har du funderingar kring dina val ska du söka upp din studie- och yrkesvägledare.

De som läser Idrottsspecialisering 1-2 (RIG,NIU) har redan de kurserna som sitt individuella val och kan inte välja ytterligare kurs.

 

Elever på yrkesprogram läser hela sitt individuella val under åk 2 och ska således välja två kurser.


Elever på högskoleförberedande program väljer en kurs nu till år 2. En kurs väljer du under åk 2 som du då läser under åk 3. Ta del av informationen ordentligt detta år då du inte får lika utförlig info inför nästa val.


Det är endast tillåtet att läsa samma kurs en gång. Valkurserna startar och slutar i enlighet med läsåret.

Ett fåtal kurser eller paket av kurser är endast valbara för vissa elevgrupper.

Utöver denna allmänna information finns det särskild information för respektive program som du kommer att få ta del av genom din studie- och yrkesvägledare och/eller mentor.


Valwebben

Du gör dina kursval via valwebben som du hittar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när webben öppnat. Valwebben öppnar 26 januari och stänger 7 februari 2018. För att kunna logga in krävs användarnamn och ett lösenord som du får av din mentor.

Kursutbud

Här kan du se vilka kurser som erbjuds på Dragonskolan. Mer information om de olika kurserna hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Framtidshörnan (i Mitten). OBS! Det är viktigt att du anger reservkurser när du söker. För få eller för många sökande per kurs kan innebära att kursen ej startar eller inte rymmer alla sökande och då behöver vi göra ett urval. Det kan betyda att du får ditt andrahandsval. Om du inte gör valet i tid eller inte väljer alls så innebär det att du blir placerad i de kurser där det finns plats.

Antagningsbesked

I slutet av vårterminen kan du i din individuella studieplan se vilka kurser du antagits till. Fram till dess är antagningsbeskedet preliminärt. Om du har några frågor gällande det individuella valet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare.
OBS! Byte av kurser sker endast av särskilda skäl och görs via avsedd blankett. Rektor fattar beslut.

Inför årskurs 3 kommer du att göra ditt individuella val som ingår i alla program. Du ska även göra fördjupningsvalen till det program som du går.


Allmän information
Det individuella valet omfattar 200 poäng. Det är viktigt att du själv ansvarar och ser till att du får dessa. För få poäng i din studieplan innebär att du inte kan få en gymnasieexamen.


Om du redan valt och antagits till kursen Modersmål eller Idrott och hälsa 1-specialisering kan de kurserna vara ditt individuella val. Då behöver du inte göra ytterligare val. Har du funderingar kring dina val ska du söka upp din studievägledare.

De som läser Idrottsspecialisering 1-2 (RIG,NIU) har redan de kurserna som sitt individuella val och kan inte välja ytterligare kurs. Ni ska dock göra ett fördjupningsval i erat program.

Elever på yrkesprogram läser hela sitt individuella val under åk 2 och ska således inte välja någon fler kurs.


Elever på högskoleförberedande program läser en kurs inom sitt individuella val under åk 2 och ska nu välja ytterligare en kurs till åk 3. Du kan bara läsa en kurs en gång. Idrott och hälsa 1-specialisering kan du bara välja en gång även om innehållet är ett annat än den kurs du tidigare valt. Däremot kan du fortsätta att läsa Idrott och hälsa 2-specialicering inom din idrott.


Valkurserna startar och slutar i enlighet med läsåret. Ett fåtal kurser eller paket av kurser är endast valbara för vissa  elevgrupper. Utöver denna allmänna information finns det särskild information för respektive program som du kommer att få ta del av genom din studie- och yrkesvägledare och/eller mentor.

Programfördjupning
Utöver de kurser du redan har i din studieplan ska du välja kurser inom programfördjupningen på ditt program. Det är 200-400 poäng som ska väljas lite olika utifrån olika programinriktningar. Informationen om kurserna har du fått av undervisande lärare. Om du fortfarande är osäker så ska du söka upp din studie- och yrkesvägledare. Är det mera kursspecifik information så kan lärarna bättre svara på det. De flesta elever som läser på Dragonskolans Elitidrottsgymnasium gör ett kursval.


Valwebben
Du gör dina kursval på valwebben som du hittar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Valwebben öppnar 8 februari och stänger 19 februari 2018.
För att kunna logga in krävs användarnamn och ett lösenord som du får av din mentor.


Kursutbud
Här kan du se vilka kurser som erbjuds på Dragonskolan. Mer information om de olika kurserna hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Framtidshörnan (i Mitten). OBS! Det är viktigt att du anger reservkurser när du söker. För få eller för många sökande per kurs kan innebära att kursen ej startar eller inte rymmer alla sökande och då behöver vi göra ett urval. Det kan betyda att du får ditt andrahandsval. Om du inte gör valet i tid, eller inte väljer alls så innebär det att du blir placerad i de kurser där det finns plats.

Antagningsbesked
I slutet av vårterminen kan du i din individuella studieplan se vilka kurser du antagits till. Fram till dess är antagningsbeskedet preliminärt. Om du har några frågor gällande det individuella valet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare.
OBS! Byte av kurser sker endast av särskilda skäl och görs via avsedd blankett. Rektor fattar beslut.

I arbetet med att främja närvaro är skolan ytterst restrektiv med att bevilja ledighet från undervisningen. Vi har som policy att inte bevilja ledighet vid nationella prov.

> Mer information om elevers närvaro

 

Varje enskild myndig elev måste ge sitt tillstånd för att vårdnadshavare ska kunna fortsätta följa frånvaro. Myndig elev fyller i och skriver ut blankett och lämnar till mentor som lämnar till schemaläggare.

> Följ frånvaro för myndig elevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Här finns en sammanställning av det stöd som erbjuds på Dragonskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2018
Publicerad: 16 maj 2017
Sidan publicerad av: Marie Nygren

Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 Umeå
Tel: 090-16 24 20
Mejl: dragonskolan@umea.se

Umeå kommun