Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–17.00

Lektion 1

Den här lektionen är en introduktion med information om Barnkonventionen, jordkonst och själva projektet Alla har rätt. Arbetet med rättigheter sker i början i grupp. Grupparbetet har symbolen en prat- och tänkbubbla i orange och rött.

I häftet Det här är viktigt för oss! lokaliserar eleverna vad som är viktigt för dem i skolan, efter skolan och i hemmet. Det kan vara allt i från att få mat till att åka skidor, vara med kompisar, ha ett eget rum till att få resa utomlands eller ha ett djur. Häftet kommer att användas lektion 1-3. Lektion 2 kommer eleverna få urskilja vad som är rättigheter av allt de skrivit upp.

För att se en film om Barnkonventionen klickar du på länken i PDF;en. Om det inte skulle fungera så är länken här: https://www.youtube.com/watch?v=Bvt10uFh6Qc Länk till annan webbplats.

Artikel 2, 3, 6 och 12

I presentationen finns en sida där fyra grundläggande artiklar tas upp. Här är några exempel på hur de används i verkligheten:

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Tex: Ingen får mobbas och barn som flyr till ett annat land ska alltid ha sina rättigheter. Nutida exempel är att de ukrainska barn som flytt till Sverige ska börja i skolan snabbt, för att det är deras rättighet med utbilding.

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Tex: Om två föräldrar skiljer sig ska man se till barnets bästa vart hen ska bo.

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Tex: Alla barn har rätt till mat, kläder, ett hem, gå i skolan och ha en fritid.

12. Barn här rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Tex: barn ska få uttrycka sina åsikter, men det betyder inte att de alltid ska få igenom sin vilja. Men de har rätt att uttrycka sig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2022
Sidan publicerad av: Emma Skog