Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Samhällsvetenskapsprogrammet'

Samhällsvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande program för dig som vill ha flera valmöjligheter i framtiden
2 Inriktningar:
 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

"Profil: FN eller Kriminologi!"

Har du ett brinnande intresse för samhällsfrågor och vill ha en bred
högskolebehörighet? Då är samhällsvetenskapsprogrammet en
utbildning för dig!

Om utbildningen

På Midgård erbjuder vi två inriktningar: beteendevetenskap med kriminologi som fördjupningsprofil och samhällsvetenskap med FN som fördjupningsprofil. Utöver de kurser som ingår i poängplanen har du 300p valbara kurser att designa din utbildning med utifrån dina intressen och behov

Läser du på SA får du möjlighet att lära dig om samhällsstrukturen på olika nivåer genom studier av människors livsvillkor utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du får möjlighet att utveckla din medvetenhet om kultur, demokrati och mekanismer i samhället som är viktiga, både för en framtida yrkesroll men också som samhällsmedborgare. Du får bredda och fördjupa din förståelse i såväl nationella som internationella samhällsfrågor och under utbildningen får du omfattande kunskaper inom bl.a. globalisering, samhällsutveckling, politik, ekonomi, historia, filosofi och psykologi.

På midgårdsskolans samhällsvetenskapsprogram varvar vi teoretisk undervisning med studiebesök och verklighetsbaserade case. Under år två deltar alla elever på programmet i det årliga FN-rollspelet. Som deltagare i FN-rollspelet får du sätta dig in i rollen som delegat (ombud) för ett av världens länder. Tillsammans med övriga delegater får du samtala om viktiga globala frågor och verka fram nya internationella avtal.

Ett program - två inriktningar

Betendevetenskap: profil kriminologi

Här är studier av människan i fokus. Inriktningen ger dig kunskaper om hur människor agerar som individer och om hur det sociala samspelet påverkar oss. Vi arbetar bland annat med psykisk ohälsa och sjukdom, avvikande beteenden som kriminalitet och sociala frågor med utgångspunkt i till exempel etnicitet och klass. Du får också lära dig göra vetenskapliga undersökningar och blir väl förberedd för vidare studier.

Samhällsvetenskap: profil FN

Inriktningen ger dig kunskaper om hur moderna samhällen är uppbyggda och förändras, både lokalt och globalt. Vi arbetar bland annat med teorier kring vad som skapar fred och konflikt, relationer mellan nationer och andra internationella organisationer, demokrati och andra statsskick samt mänskliga rättigheter och globaliseringens effekter. Vi genomför ett FN-rollspel där vi studerar hur förhandlingar och beslut genomförs i FN. Du får också lära dig att göra vetenskapliga undersökningar och blir väl förberedd för vidare studier.

En utbildning för dig

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för vidare studier och passar dig som är intresserad av samhällsfrågor, den värld vi lever i och hur människan och samhället fungerar och utvecklas både lokalt och globalt.

Efter studenten

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Yrken som kan intressera dig som läser samhällsvetenskapligt program kan vara statsvetare, marknadsförare, journalist, psykolog, lärare m.m

Se våra elever själva berätta om programmet:

Maxa din utbildning

Är du intresserad av språk, kultur, musik, bild, dans, film/foto eller teater?
På Samhällsvetenskapsprogrammet har du unik möjlighet att kombinera dina studier med estetiska kurser. Inom ramen för valbara kurser och individuella val har du 300 poäng som du själv väljer hur du vill använda. Vi har ett stort urval av valbara kurser som gör att du kan forma din utbildning utifrån dina intressen oavsett om du vill fördjupa dig vidare inom naturvetenskapen eller bredda din kompetens och läsa programöverskridande kurser. Till exempel en kurs i programmering eller internationella relationer. Valet är ditt!

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Västerbottens län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats finns även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Inriktningar

Här är studier av människan i fokus. Inriktningen ger dig kunskaper om hur människor agerar som individer och om hur det sociala samspelet påverkar oss. Vi arbetar bland annat med psykisk ohälsa och sjukdom, avvikande beteenden som kriminalitet och sociala frågor med utgångspunkt i till exempel etnicitet och klass. Du får också lära dig göra vetenskapliga undersökningar och blir väl förberedd för vidare studier.

Exempel på kurser:

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Ledarskap
 • Kommunikation

Inriktningen ger dig kunskaper om hur moderna samhällen är uppbyggda och förändras, både lokalt och globalt. Vi arbetar bland annat med teorier kring vad som skapar fred och konflikt, relationer mellan nationer och andra internationella organisationer, demokrati och andra statsskick samt mänskliga rättigheter och globaliseringens effekter. Vi genomför ett FN-rollspel där vi studerar hur förhandlingar och beslut genomförs i FN. Du får också lära dig att göra vetenskapliga undersökningar och blir väl förberedd för vidare studier.


Exempel på kurser:

 • Historia 2
 • Samhällskunskap 3
 • Geografi
 • Religion 2

SCHEMA

Här ser du ett exempel på hur schemat ser ut för en klass i årskurs 1 i år.

Exempel på schema för SA årskurs 1

Ämnen och poäng

 • Engelska 5 100
 • Engelska 6 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1b 100
 • Matematik 2b 100
 • Naturkunskap 1b 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska 1 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska 3 100
 • Filosofi 1 50
 • Psykologi 1 50
 • Moderna språk 200
 • Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap 450
 • SASAM eller SABET 200
 • Valbar kurs 100
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiearbete 100
Under utbildningen
 • Arbetsplatsförlagd praktik
 • Samarbete med Umeå universitet
 • Studiebesök
Efter studenten
 • Högskole- eller universitetsstudier
Efter högskolestudier
 • Lärare
 • Psykolog
 • Socionom
 • Krimonolog
 • Systemvetare
 • Kommunikatör
 • Jurist
 • Polis

Elinsofia Pennerud

bitr. rektor

090-16 59 87

mejl

Malin Perman

studie- och yrkesvägledare

090-16 59 69

mejl

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidan publicerad av: Joel Sjödin