Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Anpassad gymnasieskola*'

Anpassad gymnasieskola*

Välkommen att studera hos oss på Midgårdsskolan
2 Inriktningar:
 • Administration, handel och varuhantering
 • Hotell, restaurang och bageri

På Midgårdsskolan kan du välja mellan två program inom anpassad gymnasieskola: Administration, handel och varuhantering (AHV) samt Hotell, restaurang och bageri (HRB). Oavsett vilket program du väljer får du en bra grund för arbetsliv efter gymnasieåren.

*Gymnasiesärskolan bytte namn till anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.

Alla program i anpassad gymnasieskola är på fyra år och består till ungefär hälften av yrkeskurser inom restaurang eller inom handel. I yrkeskurserna ingår både praktiska och teoretiska moment där det praktiska är övervägande. Övriga ämnen är gymnasiegemensamma ämnen som matematik, svenska, engelska m.fl. Programmen består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng. De kurser som ingår i programmet samlas i din studieplan.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Gymnasieskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program inom anpassad gymnasieskola går alla elever ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom något av yrkesområdena. Du gör minst 22 veckors APL under utbildningen.

Betyg och gymnasieskolebevis

På anpassade gymnasieskola sätts betyg enligt skalan A – E efter avslutade kurser. Efter att du har avslutat din utbildning på anpassad gymnasieskola får du ett gymnasieskolebevis. Där står det vilket program du har gått, vilka kurser du har läst och vilka betyg du fått. I beviset finns även information om gymnasieskolearbetet och om ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL).

Lugn studiemiljö

Vi som jobbar på HRB och AHV på Midgård lägger stor vikt vid att skapa en trygg och lugn studiemiljö. De lärare som undervisar på programmen känner eleverna väl och utgår från det i sin undervisning. Elever som har starka förutsättningar i vissa ämnen har möjlighet att inkluderas i gymnasieskolans kurser.

Administration, handel och varuhantering (AHV)

Som elev på AHV utbildar dig för att kunna arbeta med administration, handel och varuhantering. Yrket innebär kontakter mellan människor där det personliga mötet är viktigt. Du får därför utveckla din förmåga att möta kunder och medarbetare.

I din utbildning lär du dig att formulera och kommunicera synpunkter och budskap i tal och skrift med hjälp av olika medier. Du lär dig använda vanliga programvaror och får kunskaper om IT och digital teknik och om de lagar och bestämmelser som gäller inom yrkesområdet.

 

Programmet passar dig som vill utbilda dig inom försäljning och marknadsföring och att ge god service till kunder och besökare. Du får bekanta dig med arbetsuppgifter som är vanliga vid arbete i butik och administration.

 

Du lär dig:

 • olika arbetsuppgifter inom handel och administration
 • om uppackning, prismärkning och skyltning av varor
 • hur man bemöter och hjälper kunder
 • om inköp, försäljning och marknadsföring
 • att använda teknisk utrustning och vanliga programvaror

Hotell, restaurang och bageri (HRB)

På HRB utbildar dig för att kunna arbeta inom hotell, restaurang och bageri med fokus på bra kundservice. Du lär dig att förstå kundens behov och önskemål och vilken service du kan ge.

Du får prova på arbetsuppgifter som förekommer på hotell, inom matlagning och bakning samt vid servering. Du utvecklar din förmåga att samarbeta och att arbeta självständigt.

 

Programmet passar dig som söker en utbildning som förbereder dig för arbete inom hotell- och restaurangbranschen eller
inom caféverksamhet.

 

Du lär dig:

 • kundbemötande och service
 • använda olika köksmaskiner och utrustning
 • hygien vid matvaruhantering
 • laga förrätter, varmrätter, efterrätter samt bakning
 • att duka och servera
 • rengöring av köks- och serveringslokaler

Ämnen och poäng

 • Engelska 100
 • Estetisk verksamhet 100
 • Historia 50
 • Idrott och hälsa 200
 • Matematik 100
 • Naturkunskap 50
 • Religionskunskap 50
 • Samhällskunskap 50
 • Svenska/Svenska som andraspråk 200
 • Programgemensamma ämnen 500
 • Programfördjupning 800
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiesärskolearbete 100

Andrew Grinderhagen

bitr. rektor

090-16 59 37

mejl

Christina Engström

studie- och yrkesvägledare


mejl


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidan publicerad av: Joel Sjödin