Kontakta Maja Beskowgymnasiet

Maja Beskowgymnasiet
Telefon: 090-16 29 00

Besöksadress: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Naturvetenskapsprogrammet'

Naturvetenskapsprogrammet

Ger dig högsta behörighet till fortsatta studier
1 Inriktning:
 • Naturvetenskap - profil molekylär medicin

Naturvetenskapsprogammet på Maja Beskowgymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik. Programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och breda valmöjligheter för fortsatta högskolestudier.

När du läser naturvetenskapsprogrammet lägger du ner mycket arbete och tid på ämnena matematik, kemi, fysik och biologi.
Du gör beräkningar, diskuterar, laborerar, läser, skriver och experimenterar. Du tränar dig i problemlösning och analys. Du utvecklar en djup förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet, men även för fysikaliska fenomen, kemiska och biologiska processer.

Din förmåga att tänka kritiskt, resonera logiskt, jobba med problemlösning och göra systematiska iakttagelser tränas också. Inom svenska och engelska får du öva dig i att reflektera, argumentera och se samband samt att skriva avancerade texter. På detta sätt får du med dig breda kunskaper och blir väl förberedd för vidare hög­skolestudier. 

På Maja Beskowgymnasiet innebär inriktningen naturvetenskap att du läser profilen molekylär medicin. Inom naturvetenskaplig specialisering (100 p) och bioteknik (100 p) kommer du att utveckla en vidare förståelse för molekylärbiologi och läkemedelskemi.  

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Västerbottens län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats finns även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Egen dator
Studieresa
Professionella samarbeten
Maxa din utbildning

Inriktningar

Inriktningen ger dig ökade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Här får du utveckla din förmåga att lösa problem och fördjupa dig ytterligare inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger dig de bästa förutsättningarna för universitetsstudier inom naturvetenskap.

Ämnen och poäng

 • Engelska 5 100
 • Engelska 6 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1c 100
 • Matematik 2c 100
 • Matematik 3c 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska 3 alt. Svenska som andraspråk 3 100
 • Biologi 1 100
 • Fysik 1(a) 150
 • Kemi 1 100
 • Moderna språk 100
 • Biologi 2 100
 • Fysik 2 100
 • Kemi 2 100
 • Matematik 4 100
 • Naturvetenskaplig specialisering 100
 • Bioteknik 100
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiearbete 100
Under utbildningen
 • Laborationer och exkursioner
 • Samarbete med Umeå universitet
 • Studiebesök
Efter studenten
 • Högskole- eller universitetsstudier i Sverige eller utomlands
Efter högskolestudier
 • Apotekare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Civilingenjör
 • Forskare
 • Fysioterapeut
 • Jägmästare
 • Läkare
 • Lärare
 • Miljövetare
 • Polis
 • Receptarie
 • Sjuksköterska
 • Tandläkare
 • Veterinär

Jonas Stenlund

rektor

070-616 24 17

mejl

Karin Figaro

studie- och yrkesvägledare

090-16 24 61
070-375 24 07

mejl

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Publicerad: 28 februari 2018
Sidan publicerad av: Marie Nygren