Elever övas i krisberedskap på Maja Beskowgymnasiet

Kontakta Maja Beskowgymnasiet

Maja Beskowgymnasiet
Telefon: 090-16 29 00

Besöksadress: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här får får gymnasieeleverna möjlighet att lära sig mer om hur man kan förbereda sig inför kriser och krig genom en utställningscontainer som står uppställd på skolgården.

Vandringsutställningen Rädd eller beredd – en livsviktig utställning är producerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Utställningen gestaltar innehållet i broschyren Om krisen eller kriget kommer men sätter också människors beredskap i ett historiskt perspektiv.

Till utställningen hör digitala läromaterial som kan användas i klassrummet, antingen i anslutning till ett besök i utställningen eller fristående från den. Utställningen kommer att turnera runt landet och besöka en gymnasieskola i respektive län.

Vernissaget inleddes med tal av Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. Heidi Andersson, världsmästarinna i armbrytning och hållbarhetsengagerad, medverkade också samt företrädare för de samverkande myndigheterna och inbjudna gäster (däribland Hanna Sjögren, vår förstelärare i samhällskunskap och historia samt två elever) . Därefter fanns möjlighet att besöka utställningen, ta del av läromaterialen och träffa elever och lärare.

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023
Sidan publicerad av: Marie Nygren