Maja Beskow är nu en certifierad miljöbyggnad

Kontakta Maja Beskowgymnasiet

Maja Beskowgymnasiet
Telefon: 090-16 29 00

Besöksadress: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fastighet har under det omfattande arbetet med att renovera Maja Beskow arbetat för en miljöcertifiering av byggnaden. I dagarna levererades plakatet för Miljöbyggnad silver som visar att skolan håller hög klass när det gäller miljö. Plakatet kommer inom kort att sättas upp i skolans entré.

– Att vi nått upp till nivån silver visar att Maja Beskow presterar en bra bit över de satta värdena för en byggnad. Det är en tydlig markering att Umeå kommun är engagerad i miljöfrågor och tänker på dem som vistas i byggnaden, säger Peder Granström, byggprojektledare.

I praktiken betyder det en energieffektiv skola med hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer som ger elever och lärare goda förutsättningar för inlärning och undervisning. Arbetet med att minimera skolans klimatavtryck sker på flera sätt, exempelvis ska skolans energianvändning ska vara så låg som möjligt.

– På Maja Beskow följer vi upp energianvändningen kontinuerligt och energin som skolan använder kommer från förnybara energikällor i så stor utsträckning som möjligt, till exempel via solcellsanläggningen på skolans tak och bergvärmeanläggningen, säger Maria Sandström, miljöingenjör.

Miljöbyggnad silver
Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part, Swedish Green Building. Sexton olika indikatorer har granskats innan certifieringen delats ut, bland annat inom energiåtgång, innemiljö och byggnadsmaterial. För att nå nivån silver inom Miljöbyggnad krävs att byggnaden ska vara bättre än de lagkrav som finns.

Inom två år kommer certifieringsorganet tillbaka till Maja Beskow för en uppföljande kontroll, för att se att allting fungerar som det ska. Umeå kommun har utarbetade rutiner för förvaltning av skolans nyrenoverade lokaler, som går i linje med Miljöbyggnads krav.

Kontakt
Peder Granström
byggprojektledare Fastighet
090-16 23 45
peder.granstrom@umea.se

Maria Sandström
miljöingenjör Fastighet
090-16 16 52
maria.sandstrom@umea.se

Mer information
Läs mer om Miljöbyggnadsarbetet på Maja Beskowskolan (länk till PDF) , 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bild

Här kan man se solcellerna på skoltaket

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2019
Sidan publicerad av: Marie Nygren