Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer'

Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer

Välkommen att läsa YH på Forslundagymnasiet!

Arbetar du, eller har erfarenhet av arbete i det gröna och vill fördjupa dig inom skötsel och planering, anläggning, underhåll, växtproduktion och vidareförädling? Kanske vill du bli arbetsledare inom kommun, kyrkan, handelsträdgård, hos anläggningsföretag eller varför inte bli egen företagare eller rådgivare inom området?

Utbildningen ges på distans med ett antal fysiska träffar och bygger vidare på befintliga grundkunskaper inom trädgård motsvarande gymnasienivå. Arbetsmarknaden är god i hela landet, men branschen är till stor del säsongsbetonad. Som utbildad inom Yrkeshögskolan med kompetens inom ledarskap och ekonomi ökar dock möjligheterna kraftigt till helårsanställning.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Anläggningsteknik

35

Ekonomi

25

Examensarbete

15

Förvaltning och skötsel av utemiljöer

30

Gräsytor, maskiner och utrustning

15

Hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö

20

Hållbar växtproduktion och vidareförädling

25

Hårdgjorda ytor

15

Ledarskap, entreprenörskap och kommunikation

30

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

105

Marklära

15

Miljö- och kvalitetsledning

10

Planering av trädgårdsanläggningar

20

Projektmetodik

10

Specialiserad växtkunskap

25

Totalt

410 poäng


Fullständig utbildningsplan , 435.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen utgår från Forslundagymnasiet och genomförs på distans med ett antal lärar-/handledarledda träffar på skolan. Under den mer intensiva växtodlingssäsongen är träffarna någon dag längre och kan även innehålla sammanhållen studievecka i Umeå.


Det varvas med LIA-perioder ute i arbetslivet. Vi har själva befintliga kontakter i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten men LIA kan givetvis göras i hela landet förutsatt att vi kan kvalitetssäkra och skriva avtal med andra LIA-platser.


Inledningsvis och i samband med upprop hålls en gemensam obligatorisk träff i Umeå som omfattar fyra heldagar med introduktion till utbildningen samt uppstart av ett antal kurser. Därutöver genomförs sedan ytterligare nio gemensamma fysiska träffar med främst praktisk färdighetsträning och kompetensfördjupning i utemiljön samt en del gruppövningar, redovisningar och examinationer fördelat under utbildningen. Med andra ord totalt tio träffar där de som ligger i växtodlingssäsongen är något längre träffar/studievecka medan de övriga omfattar 2–3 dagar.


De träffar som har examinerande moment i är obligatoriska medan övriga sammankomster, både fysiska och digitala, är frivilliga men starkt rekommenderade för att klara utbildningen.

 • Ansökan öppnar 2024-03-04
 • Ansökan stänger 2024-05-26
 • Särskilt urvalsprov (online) sker under v 23
 • Beräknat antagningsbesked runt midsommar
 • Planerad utbildningsstart 9 september

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

samt relevant yrkeserfarenhet omfattande minst 1 år på halvtid.

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.

 

BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.

 

Obs! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen. Eventuell utbildning kommer att ske under senvåren/sommaren i en kombination av distansstudier och fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande och få det prövat. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Blankett för tillgodoräknande , 152 kB, öppnas i nytt fönster. 

Formulär för kompetenskartläggning , 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Urval sker dels genom tidigare relevant yrkeserfarenhet och dels genom ett särskilt prov som är frivilligt men meriterande. Avstår man det särskilda provet ges noll poäng till urvalspoängen från den delen och endast poängen från eventuell yrkeserfarenhet räknas. Sökande som får lika poäng i urvalet skiljs åt genom lottning, i enlighet med Förordning (2016:155)

 

Särskilt prov omfattar flera olika moment och sker delvis på distans och delvis på Forslundagymnasiet, Umeå. Genomförda provresultat sammanförs och du kan själv välja att genomföra alla eller bara vissa delar. Olika typer av kunskapskontroller med bäring på behörighetskriterierna används för en så rättvisande bild som möjligt. Man kan inte förlora sin behörighet genom ett dåligt resultat utan provet påverkar endast urvalspoängen, tillsammans med eventuell yrkeserfarenhet.

Frågor om behörig­het och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14,
070-605 03 77

christer.lofven@umea.se

Frågor kring upp­lägg och innehåll

Elisabeth Vallrud

utbildningsledare

070-276 59 10

elisabeth.vallrud@umea.se


För dig som inte bor i Umeå finns olika boendelösningar under utbildningstiden. Här är några exempel:

Forslundagymnasiet Hyr ett rum på skolans elevhem. Kontakt: sofia.lantz@umea.se.

Bostaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Möjlighet finns för YH-studerande att hyra studentrum hos Bostaden. Hyran ligger på 2 500–3 000 kr/månad med hyresfria månader juni och juli.

57:an Länk till annan webbplats. Billigt alternativ på Östra Norrlandsgatan 57 mitt emellan centrum och universitetet/sjukhuset.

Hotell Gamla Fängelset Länk till annan webbplats. Prisvärt boende i det gamla länsfängelset i Umeå på Storgatan 62, beläget Öst på stan, mittemot Länsstyrelsen i Västerbotten.

KFUM:s Vandrarhem Länk till annan webbplats. Vandrarhem billigt och centralt på Järnvägsallén 20–22 i Umeå.


Här finns fler alternativ Länk till annan webbplats.


I ledningsgruppen för utbildningen ingår ett antal företag och myndigheter, både från Norr- och Västerbotten samt Jämtland.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Sidan publicerad av: Andreas Moberg