Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer'

Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer

Välkommen att läsa YH på Forslundagymnasiet!


Älskar du trädgård och vill fördjupa dig inom området skötsel och planering, anläggning, underhåll, växtproduktion och vidareförädling? Kanske vill du bli arbetsledare inom kommun, kyrkan, handelsträdgård, hos anläggningsföretag eller varför inte bli egen företagare eller rådgivare inom området?

Utbildningen ges delvis på distans med fysiska träffar och bygger vidare på befintliga grundkunskaper inom trädgård motsvarande gymnasienivå. Arbetsmarknaden är god i hela landet, men branschen är till stor del säsongsbetonad. Som utbildad inom Yrkeshögskolan med kompetens inom ledarskap och ekonomi ökar dock möjligheterna kraftigt till helårsanställning.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Anläggningsteknik

35

Ekonomi

25

Examensarbete

15

Förvaltning och skötsel av utemiljöer

30

Gräsytor, maskiner och utrustning

15

Hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö

20

Hållbar växtproduktion och vidareförädling

25

Hårdgjorda ytor

15

Ledarskap, entreprenörskap och kommunikation

30

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

105

Marklära

15

Miljö- och kvalitetsledning

10

Planering av trädgårdsanläggningar

20

Projektmetodik

10

Specialiserad växtkunskap

25

Totalt

410 poäng


Fullständig utbildningsplan

Utbildningen utgår från Forslundagymnasiet men kommer under vinterhalvåret (okt-mars) att genomföras till stor del på distans med ett fåtal lärar-/handledarledda träffar på skolan. Under den mer intensiva växtodlingssäsongen kommer längre träffar och sammanhållna studieveckor med mer bunden studiegång i Umeå att varvas med LIA-perioder ute i arbetslivet. Vi har själva befintliga kontakter i de fyra nordligaste länen samt Dalarna men LIA kan givetvis göras i hela landet förutsatt att vi kan kvalitetssäkra och skriva avtal med andra LIA-platser.


Inledningsvis och i samband med upprop hålls en gemensam obligatorisk träff i Umeå som omfattar fyra heldagar med introduktion till utbildningen samt uppstart av ett antal kurser. Därutöver genomförs sedan ytterligare 9 gemensamma fysiska träffar med främst praktisk färdighetsträning och kompetensfördjupning i utemiljön samt en del gruppövningar, redovisningar och examinationer fördelat under utbildningen. Med andra ord totalt 10 träffar där de som ligger i växtodlingssäsongen är längre träffar/studieveckor medan de övriga omfattar 2-3 dagar.

 

De träffar som har examinerande moment i är obligatoriska medan övriga sammankomster, både fysiska och digitala, är frivilliga men starkt rekommenderade för att klara utbildningen.

 • Ansökningswebben öppnar XX mars
 • Ansökningswebben stänger XX maj (sen anmälan accepteras i mån av plats) 
 • Beräknat antagningsbesked runt midsommar
 • Planerad utbildningsstart hösten 2022

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

samt relevant yrkeserfarenhet omfattande minst 1 år på halvtid.

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.

 

BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.

 

Obs! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen. Eventuell utbildning kommer att ske under senvåren/sommaren i en kombination av distansstudier och fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande och få det prövat. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Ansökningsblankett finns här!

Urval sker dels genom tidigare relevant yrkeserfarenhet och dels genom ett särskilt prov som är frivilligt men meriterande. Avstår man det särskilda provet ges 0 poäng till urvalspoängen från den delen och endast poängen från eventuell yrkeserfarenhet räknas. Sökande som får lika poäng i urvalet skiljs åt genom lottning, i enlighet med Förordning (2016:155).

Yrkeserfarenhet inom området omräknas till antalet månader motsvarande heltid och beräknas enligt följande, <1år = 2p/månad, 1-2år = 50 p, 2-3 år = 100 p samt >3 år = 150 p.

 

Särskilt prov omfattar flera olika moment och sker delvis på distans och delvis på Forslundagymnasiet, Umeå. Genomförda provresultat sammanförs och du kan själv välja att genomföra alla eller bara vissa delar. Olika typer av kunskapskontroller med bäring på behörighetskriterierna används för en så rättvisande bild som möjligt. Man kan inte förlora sin behörighet genom ett dålig resultat utan provet påverkar endast urvalspoängen, tillsammans med eventuell yrkeserfarenhet. Maximal poäng på särskilt prov är 150 p.

 

Maximal poäng i urvalet totalt sett är 150 + 150 p = 300 p.

Frågor om behörig­het och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14,
070-605 03 77

christer.lofven@umea.se

Frågor kring upp­lägg och innehåll

Elisabeth Vallrud

utbildningsledare

070-276 59 10

elisabeth.vallrud@umea.se


För dig som inte bor i Umeå finns olika boendelösningar under utbildningstiden. Här är några exempel:

Bostadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nu finns möjlighet för YH-studerande att hyra studentrum hos Bostaden. Hyran ligger på 2 500–3 000 kr/månad med hyresfria månader juni och juli.

57:anlänk till annan webbplats Billigt alternativ på Östra Norrlandsgatan 57 mitt emellan centrum och universitetet/sjukhuset, där man kan få självhushåll för 210 kr/natt.

Hotell Gamla Fängelsetlänk till annan webbplats Prisvärt boende i det gamla länsfängelset i Umeå på Storgatan 62, beläget Öst på stan, mittemot Länsstyrelsen i Västerbotten.

KFUM:s Vandrarhemlänk till annan webbplats Vandrarhem billigt och centralt på Järnvägsallén 20–22 i Umeå.

Hotell Pilenlänk till annan webbplats Familjärt hotell på Pilgatan 5 i utkanten av centrum.


Här finns fler alternativlänk till annan webbplats


Under uppdatering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juli 2021
Publicerad: 20 februari 2020
Sidan publicerad av: Peter Lundgren