Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Yrkeshögskoleutbildning (YH)'

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Välkommen att läsa YH på Forslundagymnasiet!
3 Utbildningar:
  • Driftledare lantbruk
  • Trädgårdsmästare – ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer
  • Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst


Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studie­medel från CSN. Det är en utbildning som innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

Frågor om behörighet och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14,
070-605 03 77

mejl

Frågor kring upplägg och innehåll

Elisabeth Vallrud

utbildningsledare

070-276 59 10

mejl


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Sidan publicerad av: Andreas Moberg