Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling'

Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling

Välkommen att läsa YH på Forslundagymnasiet!

 

Älskar du trädgårdsodling och vill satsa på att utveckla den lokala produktionen av grönsaker, frukt och bär på ett professionellt sätt och med utgångspunkt från norrländska förhållanden?

Gå vår tvååriga kvalificerade utbildning i Umeå som ger dig ökade kunskaper inom allt från odling och förädling till försäljningskanaler, marknadsföring, logistik, emballage, lagring, ekonomi och företagande. Bli en viktig kugge i en hållbar livsmedelsstrategi för vår del av landet och utveckla en kompetens som alltid kommer att vara aktuell och värdefull.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Ekonomi

20

Förädling

30

Handel

30

LIA 1 (Lärande i Arbete 1)

40

LIA 2 (Lärande i Arbete 2)

40

LIA 3 (Lärande i Arbete 3)

40

Markvetenskap

30

Odling

100

Växtkännedom

50

Examensarbete

20

Totalt

400 poäng


Fullständig utbildningsplan , 425 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen är bunden till Forslundagymnasiet. Utbildningen börjar med introduktion med repetition från grundutbildning trädgård. Därefter läser man växtkännedom och odling. Kursen Markvetenskap påbörjas också första terminen och fortsätter hela första året. Andra terminen kommer att fokuseras på odling med LIA 1 inom odlingsföretag. Andra året termin 1 kommer ekonomi och förädling vara dominerande där LIA 2 med fokus på (odlingsföretag med förädling). Sista terminen kommer att omfattas av LIA 3 (Inom odlingsföretag med fokus på försäljning) och examensarbete med stor fokus på förädling. En del undervisningsmaterial läggs ut digitalt i Google Drive. Eleverna lämnar också in sina arbeten där.

 

Lärarna och yrkesinstruktörerna har höga ämneskompetenser med lång erfarenhet av undervisning både i grupp och individuellt. Utbildningen använder sig av föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer, laborationer och studiebesök. Externa föreläsare kommer att användas för att komplettera kompetensen som finns på skolan. Varje terminsstart går lärare och elev igenom betygsläget och anger då vad som eventuellt saknas för att uppnå ett högre betyg. De studerande som inte blivit godkänd i en kurs får flera tillfällen under utbildningen att göra omprov för att erhålla ett godkänt betyg.

 

Lokaliteter finns att tillgå på skolan, där finns också matsal, omklädningsrum och andra faciliteter som studenterna kan behöva.

 • Ansökningswebben öppnar XX mars
 • Ansökningswebben stänger XX maj (sen anmälan accepteras i mån av plats) 
 • Beräknat antagningsbesked runt midsommar
 • Planerad utbildningsstart hösten 2022

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.

 

BFU är en kortare utbildning innan själva YH-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.

 

OBS! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen. Eventuell utbildning kommer att ske under senvåren/sommaren i en kombination av distansstudier och fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande och få det prövat. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Ansökningsblankett finns här , 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.!

Urval sker dels genom tidigare relevant yrkeserfarenhet och dels genom ett särskilt prov som är frivilligt men meriterande. Avstår man det särskilda provet ges 0 poäng till urvalspoängen från den delen och endast poängen från eventuell yrkeserfarenhet räknas. Sökande som får lika poäng i urvalet skiljs åt genom lottning, i enlighet med Förordning (2016:155).

Yrkeserfarenhet inom området omräknas till antalet månader motsvarande heltid och beräknas enligt följande, <1år = 2p/månad, 1-2år = 50 p, 2-3 år = 100 p samt >3 år = 150 p.


Särskilt prov omfattar flera olika moment och sker delvis på distans och delvis på Forslundagymnasiet, Umeå. Genomförda provresultat sammanförs och du kan själv välja att genomföra alla eller bara vissa delar. Olika typer av kunskapskontroller med bäring på behörighetskriterierna används för en så rättvisande bild som möjligt. Man kan inte förlora sin behörighet genom ett dålig resultat utan provet påverkar endast urvalspoängen, tillsammans med eventuell yrkeserfarenhet. Maximal poäng på särskilt prov är 150 p.


Maximal poäng i urvalet totalt sett är 150 + 150 p = 300 p.

Frågor om behörig­het och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14,
070-605 03 77

christer.lofven@umea.se

Frågor kring upp­lägg och innehåll

Elisabeth Vallrud

utbildningsledare

070-276 59 10

elisabeth.vallrud@umea.se


Sidan under uppdatering.

Finansieras av Europeiska unionen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Publicerad: 24 februari 2020
Sidan publicerad av: Andreas Moberg