Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst'

Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst

Välkommen att läsa YH på Forslundagymnasiet!

Arbetar du i nuläget inom hästbranschen eller har erfarenhet av hästar och ridsport och vill vidareutbilda dig till ridlärare? I nuläget finns en stor efterfrågan på utbildade ridlärare i hela landet och möjligheten att få jobb efter utbildning anses stor. Utbildningen, som är unik i sitt slag i norra delen av Sverige, är en ettårig yrkeshögskoleutbildning där teori och praktik varvas för att på bästa sätt förbereda dig inför din framtida yrkesroll som ridlärare.

Utbildningen ges delvis på distans med fysiska träffar samt LIA för genomförande av de praktiska momenten innefattande färdighetsträning i ridning/hästutbildning samt genomförande av olika slags ridlektioner. I utbildningen får du utifrån forskning och empiri fördjupa dig inom ett flertal områden, bland annat pedagogik, metodik, häst- och stallmiljö som lärmiljö, hästkunskap, ridlära, ridskoleekonomi och hållbarhet. Du kommer att få kunskaper, färdigheter och kompetenser om bland annat ridskoledrift, hästvälfärdsfrågor, arbetsmiljö- och säkerhet, lektionsplanering, ridundervisning, hästutbildning och anläggningsskötsel. I kursen häst- och stallmiljö som lärmiljö får du bland annat fördjupa dig i området yrkesidentitet och häst- och stallmiljöns identitetsskapande processer och den forskning som visat att häst- och stallmiljö ofta utvecklar ledarskapsförmågor.

I utbildningen, som sker i nära samarbete med branschen, ges du också möjlighet att bygga upp ditt nätverk och komma i kontakt med branschen samtidigt som möjlighet till erfarenhetsutbyte ges. De praktiska momenten inklusive ridning sker på samverkande ridskolor i samband med platsförlagda träffar på Forslundagymnasiet i Umeå, som ligger intill Hippologum en av Sveriges största ridanläggningar, samt under LIA-perioden på den anläggning respektive student själv väljer.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Arbetsmiljö och säkerhet

10

Examensarbete

15

Foderplanering för ridskoleverksamhet

5

Hållbara hästverksamheter och ridskoleekonomi

10

Häst- och stallmiljö som lärmiljö

15

Hästkunskap

30

LIA

15

Pedagogik, metodik och ledarskap för ridlärare

10

Ridlära, ridutveckling och instruktörskunskap 1

45

Ridlära, ridutveckling och instruktörskunskap 2

45

Ridskolan i samhället

5

Ridskolehästens utbildning och fortbildning

10

Skötsel av anläggning och banor

5

Totalt

220


Fullständig utbildningsplan , 353.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen kommer att bedrivas både skolförlagt på plats på utbildningsorten samt delvis på distans. Teori kommer att varvas med praktik, där stora delar av de teoretiska momenten kommer att genomföras via distansstudierna och de praktiska momenten kommer till övervägande del att ske genom skolförlagd undervisning. Skolförlagd undervisning sker sammanlagt 28 dagar fördelat på fyra tillfällen/termin. Under hemstudierna kommer undervisningen hållas till övervägande del med sammanhållna studiedagar för att underlätta för studerande med olika livssituation och förutsättningar.


Vid behov ges studerande extra stöd, lärare finns tillgängliga för elever dagligen. Externa föreläsare med specialkompetens kommer att anlitas, studiebesök kommer att genomföras. Boende kan eventuellt erbjudas på skolan (för de moment som genomförs skolförlagt). Utbildningsinnehållet är av sådan karaktär att de praktiska momenten kräver utbildning på plats för att hålla hög kvalité, särskilda lokaler och utbildningsmaterial i form av stallar, ridhus och hästar krävs, vilket kan vara svårt för den enskilde studenten att tillgodose på egen hand. Vi som utbildningsanordnare står för all utrustning/material för de praktiska momenten (stall, ridhus, hästar, fordon, redskap). Viss kurslitteratur behöver den studerande stå för själv, liksom även personlig utrustning/kläder för de praktiska momenten. Dator för distansstudierna kan vid behov lånas av skolan.

  • Ansökan öppnar 13 mars
  • Ansökan stänger 31 maj
  • Utbildningsstart 28 augusti

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

  1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  1. Hästkunskap 1
  2. Ridning 1

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.

 

BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.

 

OBS! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU (det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen).

 

Vi erbjuder sökande som har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan men saknar de särskilda förkunskaper som krävs för en Behörighetsgivande förutbildning, BFU nu i sommar, innan ordinarie utbildning börjar. Godkänd förutbildning garanterar även plats på huvudutbildningen. Ange i ansökan om du är intresserad av detta.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.


Ansökningsblankett finns här , 191.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Vid fler sökande än platser kommer ett urval att göras. Information kring vad som är urvalsgrundande ges via ansökningswebben i samband med att ansökan öppnas.

Frågor om behörig­het och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14,
070-605 03 77

christer.lofven@umea.se


Sidan under uppdatering.

Finansieras av Europeiska unionen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Sidan publicerad av: Andreas Moberg