Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Driftledare lantbruk'

Driftledare lantbruk

Välkommen att läsa YH på Forslundagymnasiet!


Bli en del av en grön framtid med hållbar livsmedelsproduktion. Den här utbildningen vänder sig till dig som kanske redan är i näringen och vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar. Den är även för dig som vill ta klivet in i näringen med sikte på framtida drift av egen verksamhet och eget företagande.

Utbildningen omfattar 50 veckor under knappt 1,5 år. Utbildningen har ett långt sommaruppehåll för att möjliggöra för dem som redan är i branschen. Studierna sker till stor del på distans men med åtta obligatoriska flerdagarsträffar för praktiska övningar, laborationer och annan gemensam undervisning. Vägarna till behörighet och antagning är många så tveka inte om du vill vara med och utveckla en spännande bransch som kombinerar högteknologisk kompetens med landsbygdens biologiska och levande processer hos djur och natur.

Denna utbildning erbjuder YH Flex-platser, vilka är till för sökande som redan har betydande reell kompetens inom området och som önskar få detta validerat med möjlighet till en anpassad, individuell och kortare studieplan på vägen mot en yrkeshögskoleexamen.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Ekonomi

30

Entreprenörskap och företagande

15

Examensarbete - Affärs eller driftplan

15

Jordbrukets miljöpåverkan

15

Jordbrukspolitik och marknad

15

Ledarskap och arbetsorganisation

20

LIA 1 - Arbetsledning och arbetsmiljö

20

LIA 2 - Driftsledning och planering

30

Odling av foderväxter

25

Totalt

185 poäng


Valbara kurser (totalt 65 p ska väljas)

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

Djurförsörjning och djurens välfärd nötkreatur


25


Djurvälfärd, fårhälsa och lamning


20


Maskinsystem och byggnader nötkreatur


20


Produktionsmodeller, byggnader och hanteringssystem får/lamm


15


Ull- och skinnförädling


10


Utfodring av får/lamm


20


Utfodring av nötkreatur


20


Fullständig utbildningsplan , 366.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen kommer drivas delvis på distans med daglig kontakt via datorn samt en del online-föreläsningar och annan distansundervisning. Dessutom ingår åtta obligatoriska gemensamma fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå, en träff består av 2-3 dagar.

Utbildningen läses i två Block,

Block 1: 2024-10-14—2025-04-04

Block 2: 2025-10-13—2026-04-03

Den här utbildningen har ett antal så kallade YH Flex-platser att erbjuda. Dessa vänder sig till dig som redan har mycket kunskaper och erfarenhet inom området, men kanske inget examensbevis eller annat formellt intyg. Vi ger dig en chans att gå utbildningen och ta en examen men utan att lägga ner tid och kraft på sådant du faktiskt redan kan.


Vad är YH Flex?

YH Flex är till för sökande som redan har betydande reell kompetens inom området förvärvad genom erfarenhet, internutbildning eller andra utbildningar, och som önskar få detta validerat med möjlighet till en anpassad och individuell studieplan på vägen mot en yrkeshögskoleexamen.

 

OBS! Oavsett om man vill gå hela utbildningen som vanligt eller gå på en YH Flex-plats gäller samma behörighet och urvalsregler för alla sökande.


Validering inför YH Flex

Vi har möjlighet att ta in maximalt 10 sökande på YH Flex-platser, utöver de 20 ordinarie platserna där utbildningen läses i sin helhet. Om du är intresserad av att bli validerad behöver du först söka som vanligt till utbildningen och lämna in de meriter du har. Detta för att dels styrka din behörighet och dels för att ge oss en möjlighet att bedöma om vi rekommenderar dig validering och därefter en eventuell YH Flex-plats. Vi uppmanar dig särskilt att redan i din ansökan fylla i det här kartläggningsdokumentet , 42.8 kB, öppnas i nytt fönster..


Hur går det till?

Så snart vi tagit emot din ansökan och dina uppladdade handlingar tittar vi på dessa och gör en första bedömning om vi rekommenderar dig att validera med möjlighet till YH Flex. Du väljer själv om du vill anta erbjudandet.

 

Om du väljer att bli validerad behöver du vara beredd på att delta i en fördjupad kartläggning av ditt kunnande, vilket utförs av en valideringsansvarig med yrkes- och ämneskompetens. Detta sker till stor del genom utforskande och fördjupande samtal. Resultatet av den fördjupade kartläggningen bedöms och ger dig ett intyg som kan matchas mot utbildningens innehåll inför ett tillgodoräknande, om du blir antagen på utbildningen och tackar ja till en YH Flex-plats. Du kan även tacka ja till en ordinarie plats förutsatt att din plats i urvalet ger dig en möjlighet till detta.

 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor inför din ansökan!

 • Ansökan öppnar 2024-03-04
 • Ansökan stänger 2024-08-18 (OBS! Du kan fortfarande lämna in en sen anmälan och bli antagen om platser finns kvar!)
 • Särskilt urvalsprov (online) sker under v. 34
 • Beräknat antagningsbesked v. 35
 • Planerad utbildningsstart 14 oktober

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Djuren i naturbruket, 100 p
 • Fordon och redskap, 100 p
 • Marken och växternas biologi, 100 p

Yrkeserfarenhet krävs
Minst ett års praktisk lantbrukserfarenhet på halvtid kopplat till såväl växtodling som djurskötsel i någon form, eller annat som kan bedömas likvärdigt.

Läs mer om vår behörighetsbedömning (PDF) , 263.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.


BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.


OBS! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU (det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen).

 

Vi erbjuder sökande som har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan men saknar de särskilda förkunskaper som krävs för en Behörighetsgivande förutbildning, BFU nu i vår/sommar.  Godkänd förutbildning garanterar även plats på huvudutbildningen. Ange i ansökan om du är intresserad av detta.

 

Vi erbjuder möjlighet till YH-flexplatser för de som har möjlighet att tillgodoräkna sig en stor del av utbildningens innehåll och gå en kortare och individuellt upplagd väg mot examen. Detta kan passa dig med många år i yrket på lite mer kvalificerad nivå med delvis större ansvar. Ange i ansökan om du är intresserad av detta så utreder vi om det är möjligt.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Blankett för tillgodoräknande , 152 kB, öppnas i nytt fönster. 

Formulär för kompetenskartläggning , 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid fler behöriga sökande än platser på utbildningen kommer ett urval att behöva göras bland de sökande. Det sker genom ett särskilt prov som möjliggör individuell poängsättning av befintliga kunskaper som bedöms viktiga för att tillgodogöra sig utbildningen och det framtida yrket.

 

Provet innehåller flera delar och ger möjlighet att visa lämplighet för utbildningen på flera olika sätt, både mer allmänt och utifrån specifik lantbruksrelaterad förståelse och fallenhet. Detta ger även dig som inte har blivit behörig genom annan utbildningsbakgrund eller enbart yrkeserfarenhet en chans att konkurrera om platserna. Det särskilda provet erbjuds endast de som är behöriga och genomförs delvis online och delvis på Forslundagymnasiet, Umeå. De delar du väljer att göra bidrar till ditt urvalsvärde, och du kan välja vissa eller samtliga. Datum meddelas när den ordinarie ansökningstiden har löpt ut.

 

Provet är frivilligt och ger maximalt 20 poäng i urvalet. Avstår man från att göra provet får man automatiskt 0 poäng i urvalet men ingår ändå i urvalsprocessen och har fortfarande möjlighet att bli antagen. Vid flera med samma poäng i urvalet sker lottning för att rangordna de behöriga sökande.

Frågor om behörig­het och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14,
070-605 03 77

christer.lofven@umea.se

Frågor kring upplägg och innehåll


Annika Svensson


tillf. utbildningsledare

070-330 77 88

annica.svensson.2@umea.se


För dig som inte bor i Umeå finns olika boendelösningar under utbildningstiden. Här är några exempel:

Forslundagymnasiet Hyr ett rum på skolans elevhem. Kontakt: sofia.lantz@umea.se.

Bostaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nu finns möjlighet för YH-studerande att hyra studentrum hos Bostaden. Hyran ligger på 2 500–3 000 kr/månad med hyresfria månader juni och juli.

57:an Länk till annan webbplats. Billigt alternativ på Östra Norrlandsgatan 57 mitt emellan centrum och universitetet/sjukhuset.

Hotell Gamla Fängelset Länk till annan webbplats. Prisvärt boende i det gamla länsfängelset i Umeå på Storgatan 62, beläget Öst på stan, mittemot Länsstyrelsen i Västerbotten.

KFUM:s Vandrarhem Länk till annan webbplats. Vandrarhem billigt och centralt på Järnvägsallén 20–22 i Umeå.


Här finns fler alternativ Länk till annan webbplats.


Sidan under uppdatering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2024
Sidan publicerad av: Andreas Moberg