• Startsida
  • / För dig som elev med ej fungerande länkar

För dig som elev med ej fungerande länkar

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Här hittar du länkar och information som rör dig som är elev på Forslundagymnasiet.

Om du har mer än sex kilometer från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din bostad till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen - se nedan). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig.

När du åker med Länstrafikens skolbusskort måste du kunna legitimera dig med skolkort eller godkänd legitimation, om föraren ber om det eller vid en biljettkontroll. Om du inte kan legitimera dig eller busskortet används felaktigt kan busskortet dras in. Du får dessutom betala en straffavgift.

Om du får inackorderingstillägg, Länk till annan webbplats. flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat busskort

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt busskort kan du kontakta kansliet på Forslundagymnasiet. Där får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt. Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort.

Elevinflytande handlar om att du som elev ska ha möjlighet till att uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av dina åsikter och intressen. Vi tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever och att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

  • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever. Elevskyddsombuden bjuds in till möten med skolans arbetsmiljögrupp. Där träffas elevskyddsombud, personalskyddsombud och skolans rektor. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med skolans elevskyddsombud. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor.
  • Elevråd: Under höstterminens början kommer elevrådet att börja sitt arbete.

I arbetet med att främja närvaro är skolan ytterst restrektiv med att bevilja ledighet från undervisningen. Vi har som policy att inte bevilja ledighet vid nationella prov.

Här hittar du information om skolans rutiner och riktlinjer samt blanketter som rör Forslundagymnasiet och undervisningen.

Rutiner och riktlinjer:

Blanketter och avtal för elever:

Blanketter som rör APL:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Sidan publicerad av: Sitevision Test