För dig som vårdnadshavare

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Vi som arbetar på Forslundagymnasiet tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i hur ditt barn har det i skolan. Därför är du är alltid välkommen till oss med frågor och funderingar.

Om du har frågor som rör studier kan du börja med att kontakta klassens mentor eller vår rektor. Du kan också höra av dig till vår elevhälsa som består av kurator, sjuksköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter till all personal på skolan hittar du på sidan Kontakta oss.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men när elev börjar på ett gymnasieprogram och får studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN) är eleven skyldig att delta i undervisningen. Vi kontrollerar regelbundet våra elevers närvaro. Om vi upptäcker att eleven har en låg närvaro kontaktas elev och/eller vårdnadshavare. Om frånvaron bedöms som ogiltig rapporterar vi till CSN att eleven inte längre är heltidsstuderande. Om eleven är sjuk, är det av stor vikt att eleven sjukanmäls och att denne, på begäran, kan uppvisa ett sjukintyg som styrker detta. CSN:s dataregister samkörs med bl.a. Försäkringskassan vilket innebär att rätten till t.ex. bidragsförskott, flerbarnstillägg och bostadsbidrag kan påverkas.


Läs mer om studiemedel på Centrala studiestödsnämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om elev under 18 år har frånvaro får du som vårdnadshavare information om detta via skolans lärplattform. I och med att elev fyller 18 år upphör kopplingen till dig som vårdnadshavare. Om du vill fortsätta följa frånvaron efter att eleven fyllt 18 år behöver denne ge sitt tillstånd. Myndig elev fyller då i och skriver ut blankett och lämnar till mentor.

> Blankett följ frånvaro för myndig elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I arbetet med att främja närvaro är skolan ytterst restrektiv med att bevilja ledighet från undervisningen. Vi har som policy att inte bevilja ledighet vid nationella prov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund