Information om distansundervisning för Forslundagymnasiet

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

På Forslundagymnasiet gäller följande:

Klasser på skolan vecka 17-22

Klass

V.17

V.18

V.19-22

Ba1

16

16

16

Ba2

Distans

APL

APL

Ba3

16

APL

APL

NB1L

8

8

8

NB2L

Distans

10

APL

NB3L

8

APL

APL

NB1DA

22

Distans

22

NB1DB

19

Distans

19

NB2DD

Distans

13

APL

NB2DH

Distans

13

APL

NB3HuSä

APL

13

13

NB3HäDjv

APL

22

22


Undvika smitta

Vi följer rekommendationerna från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten kring Covid-19. Många av våra elever kommer från hela regionen och vi vill till varje pris undvika smitta på Forslunda där vi har verksamhet dygnet runt som måste fungera.

Undantag gäller för Gymnasiesärskolan, elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. Under pågående distansundervisning har rektor möjlighet att ge dispens till dessa elever som innebär att komma till skolan och genomföra nödvändiga examinationer eller praktiska moment - som krävs för att de ska komma vidare i kurserna.

Mer information skickas ut via mejl till vårdnadshavare och elever. Vi hoppas och tror att om vi alla hjälps åt kommer vi att ta oss igenom pandemin.

Lovskola under påsklovet

Vi planerar för lovskola under påsklovet för att följa upp och möjliggöra för eleverna att klara sina betyg.

Skollunch under veckor med fjärr- och distansstudier

Umeå kommun erbjuder skollunch för gymnasieelever på distansundervisning.

Så här går det till:

 • Du beställer lunch i förväg. Mer information hittar du här Länk till annan webbplats.
 • Du hämtar lunch i din skola.
 • Du tar med egna matlådor, kylväska och kylklamp när du hämtar.
 • Du beställer senast måndag 18 januari kl. 12.

Elever anmäler här Länk till annan webbplats. om de önskar matlåda.

Under förra vårens utbrott av pandemin så jobbade vi med olika lösningar som resulterade i att elever som tog studenten slutförde alla sina kurser. Där det inte var möjligt för åk 1 eller åk 2, lade vi om kurserna och flyttade fram betygssättning till nästkommande termin.

Vi har extra möten med pedagoger och elevhälsan veckovis för att mer noggrant följa upp hur det går för varje elev och därmed kunna stötta upp där det behövs extra hjälp. De elever som vi idag prioriterar att vara på skolan är de elever i åk 3 för att få en gymnasieexamen och går sista terminen på sin utbildning, samt de som har särskilda behov kopplat till elevassistent eller elevhälsan och de elever som har examinationer eller praktiska moment som inte går att skjuta upp utifrån Skolverkets rekommendationer.

Under våren fick eleverna utvärdera distansstudierna och den visade att i det stora hela hade det gått över förväntan och väldigt bra. Pedagogisk personal och elever gjorde ett fantastiskt jobb under våren, men även nu under hösten då vi delvis har haft distansundervisning! Vi på skolan kunde även se att många elever som annars hade svårt att klara studierna nu lämnade in uppgifter i tid, tog ifatt rester och hade högre närvaro än tidigare. Det fanns även elever som upplevde distansundervisningen svår och dessa elever fick möjlighet att komma in på skolan och få den stöttning de behövde.

För att kunna ta del av distansundervisning behöver du som elev:

 • Ha en fungerande skoldator.
 • Tillgång till en fungerande internetuppkoppling.
 • Se till att du har tagit hem läromedel, laddkabel till dator, ev. annat material som rör din undervisning.
 • Kontrollera att du kan logga in på Lärum och med ditt elevkonto (@edu.umea.se) på Google hemifrån.
 • Ev. har tillgång till någon typ av headset/hörlurar med microfon.

Rutiner och regler kring distansundervisning

 • Håll fast vid rutiner och dygnsrytm.
 • Följ schemat och närvara utifrån de instruktioner du får av dina lärare.
 • Sjukanmäl dig som vanligt om du är sjuk och inte kan delta.
 • Tänk på att självstudier innebär mer eget ansvar.
 • Håll tidplaner för skolarbeten.
 • Kontakta din lärare/mentor i ett tidigt skede om det uppstår problem.
 • Skapa en arbetsplats hemma.

Lektioner

 • Du som elev ska följa schemat och vara anträffbar under lektionen. Du har mikrofonen avstängd när du inte pratar. Läraren bestämmer när kameran ska vara påslagen eller avstängd.
 • Lektioner startar upp i Google Meet och närvaro tas, viktigt att du har kamera igång.

 • Lektioner avslutas i Google Meet och närvaro tas, viktigt att du har kamera igång.
 • Lektionsplanering och arbetsuppgifter läggs in i Google Classroom/Lärum av undervisande lärare.
 • Får du problem med internet eller liknande kontakta direkt läraren via sms/telefon för att undvika frånvaro.
 • Fråga en lärare eller en klasskompis om du kört fast på någon uppgift eller är osäker på något.
 • Om du missar lektion – ansvarar du själv för att ta reda på vad du har missat.

Arbetsmiljö

 • Se till att du sitter på en lugn plats med bra stol.
 • Använd headset om du har.
 • Ha din kamera påslagen.
 • Respektera lektionstiderna i schemat. Koppla upp dig i god tid innan lektionsstart så du ser att allt fungerar.
 • Det är viktigt med raster, så rör på dig mellan lektionerna. Kom ihåg att äta lunch vid utsatt tid så att du orkar hela dagen.

Ansvar

 • Det är viktigt att du tar eget ansvar. Fråga om du behöver hjälp.
 • Respektera varandra och läraren.
 • Använd gärna chatten till lektionsrelaterade inlägg.
 • Om inte läraren kan hjälpa dig angående teknik så ring IT-support tel: 090-16 64 61.
 • Hör av dig till mentor om du har andra problem med att följa undervisningen hemifrån.

Var kan jag vända mig för stöd och hjälp med tekniken?

Vad gäller kring covid -19?

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring covid Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Cathrin Backman Löfgren
rektor Forslundagymnasiet
070-779 56 88
cathrin.backmanlofgren@umea.se

Elin Fagernäs
biträdande rektor Forslundagymnasiet
070-650 14 51
elin.fagernas@umea.se

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund