Anpassningar utifrån Covid -19

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Efter en vårtermin med distansundervisning är det fantastiskt att vi återigen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kan öppna upp för undervisning i skolans lokaler. Det känns verkligen bra att vi får träffas och vi hälsar både nya och befintliga elever välkomna till höstterminen 2020!

Vi har dock en speciell höst framför oss ur ett smittskyddsperspektiv. Alla måste hjälpas åt att göra vad de kan för att minska risken för smittspridning. Vi ber dig därför att fortsätta följa myndigheternas råd:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra människor där det är möjligt, inomhus och utomhus.
  • Handla ansvarsfullt i sociala sammanhang t.ex. idrottsaktiviteter eller fester.

Skolan har och fortsätter under hösten att se över hur vi kan skapa goda förutsättningar för att minska smittspridning. Detta bl.a. i form av markeringar för att påminna om att hålla avstånd.

Eventuellt ny information kommer vi att uppdatera den på den här sidan samt i skolans lärplattform, Lärum. Tillsammans hjälps vi åt för att minimera smittspridningen genom att följa de råd och riktlinjer som finns.

www.umea.se/coronaviruslänk till annan webbplats finns samlad och uppdaterad information om coronaviruset. Om du har frågor eller funderingar med anledning av coronaviruset kan du även kontakta din rektor.

Information 12 okt

Vad gäller om någon i familjen blir sjuk?

Elever som är symtomfria kan vistas i skolan, men eleven bör vara extra vaksam på eventuella symtom.
Däremot om en elev har en familjemedlem som har konstaterad Covid -19 måste eleven stanna hemma från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt oavsett om eleven har symtom eller ej.

Information 17 sep

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid Covid -19. Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.
Elever som bor på något av skolans elevhem uppmanas åka hem till sin familj.

Om eleven inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

•Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska elever ska vistas i skolan.
•Om du varit på resa och kommer tillbaka från annat land, meddela rektor.
•Elever med symtom rekommenderas provtagning. Du som har BankID kan provtas via egenprovtagning. Det erbjuds även dig som är skriven i ett annat län. Om dina symtom inte försvinner på 24 timmar be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Elever ska stanna hemma så länge som det känner sig sjuka och man ska vara symtomfri minst två dagar innan återgång till skolan. Vi uppmanar både elever och personal med symtom att testa sig för Covid -19. Be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning.

Om inget prov tagits

Du behöver stanna hemma så länge du har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.


Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när ditt allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.


Vid positivt provsvar

Du behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.


Vad gäller om någon i familjen blir sjuk?

Elever som är symtomfria men har en familjemedlem sjuk kan gå till skolan som vanligt, men eleven bör vara extra vaksam på eventuella symtom.

Information 27 aug

Utöver tidigare åtgärder för att minska risken för smittspridning har skolan även sammanställt ett antal ytterligare åtgärder som vi har vidtagit. Samtliga åtgärder finns att läsa i detta dokument.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Listan har sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens riktlinjer för gymnasieskola och uppdateras löpande då åtgärder kommer till eller förändras.

I samband med att skolan har startat har lokaltrafiken upplevt ett ökat antal resenärer, främst på linje 1. Vi ber därför de elever som har möjlighet att använda ett annat färdmedel till skolan, alternativt ta en tidigare eller senare buss.

Information 17 aug

Viktigt kring anpassningar inför upprop och skolstart ht 2020

Utifrån det beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är fattat kring att minska antalet elever på skolan har Dragonskolan planerat för ett upplägg med fjärr- och distansundervisning för elever i åk 2 och 3. Elever i åk 1 kommer att ha all sin undervisning på plats på skolan. Elever i åk 2 och 3 kommer att ha undervisning på plats på skolan varannan vecka och fjärr- och distansundervisning varannan vecka. Detta upplägg startar måndag v. 35. Detta innebär att:

- Åk 2 startar med undervisning på skolan v. 35 och är därefter ojämna veckor på skolan. Jämna veckor har åk 2 undervisning via fjärr/distans.

- Åk 3 startar v. 35 med undervisning via fjärr- och distans och är därefter jämna veckor på skolan. Ojämna veckor har åk 3 undervisning via fjärr/distans.

Förändrat upplägg för uppstartsdagarna

Under uppstartsdagarna gäller följande:

Torsdag 20/8 kl. 8.20-10.00: Upprop för både åk 2 och 3

- Åk 2 upprop på skolan enligt tilldelade salar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Åk 3 upprop via fjärr/distans. Inga elever i åk 3 ska komma till skolan denna dag.

Torsdag 20/8 alla lektioner enligt schema från kl. 10

- Åk 2 samtliga lektioner på skolan.

- Åk 3 samtliga lektioner via fjärr/distans. Inga elever i åk 3 ska komma till skolan denna dag 

Fredag 21/8 alla lektioner enligt schema från 8.20

- Åk 2 samtliga lektioner via fjärr/distans. Inga elever i åk 2 ska komma till skolan denna dag

- Åk 3 samtliga lektioner på skolan.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 27 augusti 2020
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren