Anpassningar utifrån Covid -19

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

UPPDATERAD 10 januari 2022

Här har vi samlat information som rör Covid-19 samt de lokala anpassningar som gjorts för att minska risk för smittspridning på skolan. Eventuell ny information som rör Covid uppdateras här och i skolans lärplattform, Lärum.

10 januari 2022

Som ni vet är det en hög smittspridning i Umeå och Västerbotten och därför vill vi påminna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom.

Använd gärna den handsprit som finns utplacerad i skolan, längs Södragatan gäller högertrafik, försök att hålla er till era klasskamrater- ni vet ”bubblan” som vi pratat om i två års tid, håll avstånd och visa varandra hänsyn. Om ni har symtom måste ni stanna hemma, glöm inte att sjukanmäla er. Undervisningen sker på plats på skolan så länge vi inte hör något annat från regeringen.

_______

18 november

Från och med 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla, även vaccinerade, som får symtom på covid-19 ska testa sig.

Covid-19 har ökat i Europa de senaste veckorna och för att förhindra en kraftigt ökad smittspridning under december ändras alltså rekommendationerna.

_______________

16 september

Information om när man ska stanna hemma när någon i hushållet är sjuk, eller har bekräftad covid-19, och vad som gäller när man är vaccinerad har uppdaterats på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vårdguiden och specifikt för Region Västerbotten.

___________

9 september

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 10 augusti i år innebär att det inte är huvudmannen som tar beslut om en verksamhet ska stängas ner. Smittskyddet är den som gör bedömningen och beslutar om tex en klass ska övergå till distans.

____________

De symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är Covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Inkubationstid för Covid-19

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka fem dagar efter att man smittats, även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster.

Om du känner dig sjuk

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av Covid-19. Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Testa dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på Covid-19 testar sig för pågående infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad. Samma rekommendation gäller för barn från förskoleklass, det vill säga från cirka sex års ålder. Har du haft Covid-19 inom det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Det är regionerna som beslutar om vilka som ska testa sig utifrån regionala riktlinjer.

Kontakt med någon som har bekräftats med Covid-19

Du som nyligen har träffat en person med Covid-19 kan ha blivit utsatt för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk. Men det är viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period. Du ska också lämna prov så snart du kan, oavsett om du har symtom eller inte.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller.

Förtydligande gällande smittskyddets nya rutiner

Elever som är smittade ska precis som vanligt rapportera in det till oss på skolan. Normalt sett skickar vi inte hem en klass på distans, om det inte finns fler smittade i en och samma klass.

Den nya rutinen från smittskyddet är att de kan komma att rekommendera att en klass ska skickas hem för provtagning även om det bara är en smittad elev i klassen. Om smittskyddet gör den rekommendationen för någon av klasserna på skolan kommer rektor att besluta om ca en veckas distans för den klassen.

Smittskyddet kommer att göra en bedömning från fall till fall dvs hur stor risk det är att klasskamrater kan ha blivit utsatta för smitta.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Fortsätta följa de nationella råden Länk till annan webbplats..

 • Umgås med få människor.
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor.
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.
  Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

Alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för Covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Läs mer om vad du ska göra om du bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar. Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor i kommunerna rekommenderas att fortsätta sin regelbundna dialog med smittskyddsenheten och att ta beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån den lokala smittspridningen.

Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Källa: Folkhälsomyndigheten och 1177.

Vad gäller på Dragonskolan:

 • Inrapportering av covidfall ska göras till närmaste chef.
 • I varje klassrum finns det riktlinjer för hur vi genomför lektioner under pandemin.
 • Tänk på att nyttja höger- och vänstertrafiken på skolan
 • Ställ med handsprit finns placerade på flera ställen i skolan och varje klassrum.

Vi behöver hjälpas åt att göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Därför ber vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: Länk till annan webbplats.

 • Var uppmärksam på symptom Länk till annan webbplats. som kan förekomma vid Covid-19
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Håll dig informerad om särskilda rekommendationer. (Insjuknar du i Covid-19 är det viktigt att du rapporterar in det till din närmaste chef).
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, använd handdesinfektion.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Gå, cykla eller använd andra alternativ till kollektivtrafik, om det är möjligt.


Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022
Sidan publicerad av: Madelene Tiger