Anpassningar utifrån Covid -19

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

UPPDATERAD 26 februari

Här har vi samlat information som rör Covid -19 samt de lokala anpassningar som gjorts för att minska risk för smittspridning på skolan. Eventuell ny information som rör Covid uppdateras här och i skolans lärplattform, Lärum.

Vi behöver hjälpas åt att göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Därför ber vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd:länk till annan webbplats

 • Var uppmärksam på symptomlänk till annan webbplats som kan förekomma vid Covid -19
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra människor, inomhus och utomhus.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, dop, kalas eller bröllop.

Hur gör jag om jag blir sjuk under skoldagen?

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Om eleven inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk och väntar på provresultat rekommenderar smittskydd Västerbotten att alla i hushållet är hemma i avvaktan på svar. Om det blir ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.

Insjuknar en elev i Covid-19 är det viktigt att mentor kontaktas. Skolledningen vill ha uppdaterad information om den pågående situationen på skolan.

Du som har BankID kan provtas via egenprovtagning. Det erbjuds även dig som är skriven i ett annat län. Om dina symtom inte försvinner på 24 timmar be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning.

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats

Vid negativt provsvar:

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när ditt allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar:

Du behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits?

Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus två extra dygn. Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst sju dygn. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller sjukvården.

Vad gäller om någon i familjen blir sjuk?

Du som bor tillsammans med familjemedlem som har konstaterad Covid -19 ska stanna hemma från det datum då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt oavsett om du själv har symtom eller ej.

Var kan jag vända mig för stöd och hjälp med tekniken om jag behöver göra skolarbete hemifrån?

Det finns telefonsupport för tekniska frågor måndag–fredag kl. 8-11 via telefonnummer 090-16 64 10. Det finns också ett kontaktformulär som du kan använda om du vill skicka in din fråga härlänk till annan webbplats. Frågorna besvaras i den turordning som de kommer in.

Det finns även en FAQ med svar på tekniska frågor och möjlighet till support i samband med distansundervisning härlänk till annan webbplats. Dokumentet uppdateras löpande med vanligt förekommande frågor.

Hur sker informationsspridning vid kännedom om konstaterad smitta på skolan?

Om rektor får information att en elev eller personal har bekräftad covid kommer rektor att, enligt rekommendation från smittskyddet i Västerbotten, meddela närmast berörda. Vid behov kontaktar även smittskyddet, utifrån sina rutiner, den som kan ha varit i kontakt med den smittade.

Vid eventuell smitta kommer vi, om smittskyddet bedömer att behovet finns, övergå till fjärrundervisning för berörd grupp.

Åtgärder för att minska smittspridning på skolan

Vi arbetar löpande med att se över hur vi kan minska risk för smittspridning bland elever och personal och har bland annat vidtagit följande åtgärder:

 • Handdesinfektion i anslutning till entréer och andra gemensamma ytor.
 • Skolvärd som finns i skolan för att hjälpa till att hålla avstånd på gemensamma ytor, kartlägga och signalera eventuella områden som behöver ses över m.m.
 • Öka avståndet mellan och begränsa antalet sittplatser på allmänytor ex. caféteria.
 • Ytdescinfektionsmedel att rengöra gemenamma arbetsverktyg ex. instrument.
 • Fördelning av lunchtider för att minska trängsel i matsalen.
 • Markeringar på golv för att påminna om avstånd.

Att ta sig till och från Dragonskolan

På grund av restriktioner i kollektivtrafiken kan det bli svårt att åka buss till/från skolan. Tänk på att om möjligt använd andra färdmedel t.ex. cykla eller gå.

Mer information från Umeå kommun

www.umea.se/coronaviruslänk till annan webbplats finns samlad och uppdaterad information om coronaviruset. Om du har frågor eller funderingar med anledning av coronaviruset kan du även kontakta din rektor.

Skolan har och fortsätter att se över hur vi kan skapa goda förutsättningar för att minska smittspridning.


Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021
Publicerad: 27 augusti 2020
Sidan publicerad av: Madelene Tiger