Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'CNC-tekniker – blått certifikat'

CNC-tekniker – blått certifikat

Välkommen att läsa YH-utbildning på Dragonskolan!

Den här utbildningen utbildar dig för mer kvalificerade uppgifter inom CNC-teknik och vänder sig till dig som har gymnasieexamen eller motsvarande kompetens med teknikinriktning. Du får fördjupade och specialiserade kunskaper om bland annat CNC-maskiner och dess uppbyggnad, moderna CAD/CAM-verktyg och ISO-programmering för CNC-styrda verktygsmaskiner samt i beredning.

Utbildningen är CSN-berättigad och startar med en träff samt registrering i september. Den leder till yrkesroller som CNC-tekniker, kvalificerad CNC-operatör, CAM-beredare eller Mät- och produktionstekniker. Du får fördjupad förmåga att övervaka arbetet i daglig drift och leda det mot uppsatta mål. Utbildningen passar dig som vill vara med och bli en viktig del av morgondagens spännande, högteknologiska industri på en världsomspännande marknad fylld av möjligheter. Flertalet olika företag i norra Sverige samverkar med utbildningen och du kommer därför att knyta många spännande kontakter med framtida arbetsgivare redan under studietiden!

Vi erbjuder sökande som har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan men saknar de särskilda förkunskaper som krävs en ”Behörighetsgivande förutbildning (BFU)” med preliminär start 3 maj–18 juni samt heltid på distans med 1–2 flerdagarsträffar. Godkänd förutbildning garanterar dig även plats på huvudutbildningen. Ange i ansökan om du är intresserad av detta!

Vi erbjuder möjlighet till Yh FLEX-platser för de som har möjlighet att tillgodoräkna sig en stor del av utbildningens innehåll och gå en kortare och individuellt upplagd väg mot examen. Detta kan passar dig med grönt certifikat och några år i yrket. Ange i ansökan om du är intresserad så utreder vi om det är möjligt!

Se en kort film om utbildningen här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Arbetsmiljö och säkerhet

10

Automationsteknik

10

Beredning

30

CAD/CAM och ISO-programmering

30

CNC-teknik

55

Examensarbete

15

LIA 1

30

LIA 2

50

Maskinkunskap och verktygslära

30

Matematik

10

Materiallära

10

Mätteknik och toleranser

10

Teknisk engelska

10


Totalt 300 poäng


Fullständig utbildningsplan , 432.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen kommer till stor del att bedrivas på distans med inlämningsuppgifter, grupparbeten och distansundervisning i realtid online samt daglig kontakt med lärare och utbildningsledaren via en digital lärplattform. Studietiden innebär även nära samverkan med lokala mentorföretag i hela norra Sverige för intressanta studiebesök samt en del konkreta studieuppgifter.


Förutom den distansförlagda delen ingår ca sju obligatoriska flerdagsträffar med praktiska övningar och undervisning på Dragonskolans Teknikcenter i Umeå. Någon enstaka av dessa träffar kan även komma att ges på annan ort än Umeå i samverkan med företag i branschen som är aktiva i utbildningen, allt för att du som studerande ska få så mycket verklig kontakt med det framtida yrket och blivande yrkeskollegor som möjligt.


En stor och viktig del i utbildningen är kurserna Lärande i Arbete (LIA) 1 och 2, där utbildningen sker i skarpa projekt och verklig produktion med stöd av handledare ute på något av norra Sveriges alla spännande teknik- och industriföretag i framkant.

  • Ansökningswebben öppnar 15 mars
  • Ansökningswebben stänger 31 maj (sen anmälan accepteras i mån av plats)
  • Beräknat antagningsbesked runt midsommar
  • Utbildningen startar 8 november

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

  1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser med lägst betyg E/3/G eller motsvarande kunskaper.

El- och energiprogrammet

Gymnasiepoäng

Programmerbara styrsystem

100

Allmän automationsteknik

100

Mekatronik 1

100

eller

Industritekniska programmet


Datorstyrd produktion 1

100

Produktionskunskap 1

100

eller

Teknikprogrammet


Fysik 1a

150

Teknik 1

100

eller

Fordons- och transportprogrammet


Fordonsteknik- introduktion

200


Läs mer om vår behörighetsbedömning (PDF) , 286.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.


BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.


OBS! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Ansökningsblankett finns här , 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.!

Vid fler behöriga sökande än platser på utbildningen kommer ett urval att behöva göras bland de sökande. Det sker genom ett särskilt prov som möjliggör individuell poängsättning av befintliga kunskaper som bedöms viktiga för att tillgodogöra sig utbildningen och det framtida yrket.

 

Provet innehåller flera delar och ger möjlighet att visa lämplighet för utbildningen på flera olika sätt, både mer allmänt och utifrån specifik teknisk förståelse och fallenhet. Detta ger även dig som inte har blivit behörig genom tidigare utbildningsbakgrund eller teknisk yrkeserfarenhet en chans att konkurrera om platserna. Det särskilda provet erbjuds endast de som är behöriga och genomförs på Dragonskolans Teknikcenter. Datum meddelas när den ordinarie ansökningstiden har löpt ut.

 

Provet är frivilligt och ger maximalt 20 poäng i urvalet. Avstår man från att göra provet får man automatiskt 0 poäng i urvalet. Man ingår ändå i urvalsprocessen och har fortfarande möjlighet att bli antagen. Vid flera med samma poäng i urvalet sker lottning för att rangordna de behöriga sökande.

Frågor om behörighet och antagning

Christer Löfven

koordinator YH

090-16 12 14

mejl

Frågor kring upplägg och innehåll

Helena Olsson

utbildningsledare

090-16 24 58

mejl


För dig som inte bor i Umeå finns olika boendelösningar under utbildningstiden. Här kommer några exempel:

Bostaden Länk till annan webbplats. Nu finns möjlighet för YH-studerande att hyra studentrum hos Bostaden. Hyran ligger på 2 500–3 000 kr/månad med hyresfria månader juni och juli.

57:an Länk till annan webbplats. Billigt alternativ på Östra Norrlandsgatan 57 mitt emellan centrum och universitetet/sjukhuset, där man kan få självhushåll för 210 kr/natt.

Hotell Gamla Fängelset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Prisvärt boende i det gamla länsfängelset i Umeå på Storgatan 62, beläget Öst på stan, mittemot Länsstyrelsen i Västerbotten.

KFUM:s Vandrarhem Länk till annan webbplats. Vandrarhem billigt och centralt på Järnvägsallén 20–22 i Umeå.

Hotell Pilen Länk till annan webbplats. Familjärt hotell på Pilgatan 5 i utkanten av centrum.


Här finns fler alternativ Länk till annan webbplats.


Utbildningen CNC Tekniker samverkar med flertalet av norra Sveriges mest framstående företag i branschen - det är här framtiden händer! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansieras av Europeiska unionen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson