Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Lärlingsutbildning'

Lärlingsutbildning

En satsning på framtiden och en väg till arbete
6 Program:
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Dragonskolan erbjuder flera olika yrkesprogram. Ett yrkesprogram kan läsas på två olika sätt – skolförlagt eller som lärling. Som lärling läser du hälften av utbildningen på en arbetsplats som du själv kan vara med och välja. Från och med hösten år 2020 är alla inriktningar samlade på Dragonskolan. Du kan läsa mer om de inriktningar som finns nedan.

Under utbildningstiden kommer du första året att vara på en arbetsplats två veckor åt gången och två veckor i skolan – två veckor ute, två veckor inne. Den arbetsplatsförlagda tiden börjar efter höstlovet i åk 1.

Som lärling går du i samma klass oavsett vilket program du valt. De veckor du är i skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra lärlingselever och har yrkesteori. Du får samma fördelar som andra elever; du tillhör en klass under den skolförlagda tiden då du läser gymnasiegemensamma kurser och du och dina klasskamrater får en god sammanhållning.

Lärlingsutbildningen ger dig massor med arbetslivserfarenhet och med stöd av yrkeslärare och handledare på arbetsplatsen får du möjlighet att lära dig ett yrke.

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Västerbottens län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats finns även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Som lärling kan du läsa Barn- och fritidsprogrammets inriktning pedagogiskt arbete. Inriktningen är perfekt för dig som vill arbeta med barn och främja deras utveckling och lärande. Här lär du dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Under dina tre år varvar du teori och praktik och där den praktiska delen är över femtio procent av utbildningen. Du lär dig ett yrke på en arbetsplats (APL).


Utbildningen ger dig möjlighet att uttrycka din kunskap genom både praktiska handlingar och genom skrift till exempel genom att planera och genomföra aktiviteter för barn mellan 1–5 år. Du tränar dig i att möta andra människor och du kommer att utveckla din förmåga att vara lyhörd för andras behov. Utbildningen ger dig möjligheter att utveckla en yrkesidentitet redan under skoltiden. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som barnskötare i förskolan. Du kan naturligtvis även gå vidare till fortsatta studier exempelvis förskollärare, lärare och socionom.

Som lärling kan du läsa Fordons- och transportprogrammets inriktning personbil eller inriktning lastbil och mobila maskiner.

Personbil är för dig som är intresserad av och vill arbeta med personbilar och lätta transportfordon. Lastbil och mobila maskiner är för dig som är intresserad av och vill arbeta med tunga fordon.


I utbildningen får du lära dig teoretiskt och praktiskt om felsökning/diagnos, reparation och service på dagens moderna fordon där tekniken hela tiden går framåt och förbättras. Efter utförd godkänd utbildning finns det goda chanser till anställning.


OBS! Den 1 november 2019 infördes en ny lag som säger att alla som vistas i lokaler där man använder 2-komponentslim måste genomgå en läkarundersökning (lungtest/spirometri). Den nya lagen påverkar samtliga inriktningar på fordon. Om man som elev inte klarar testet får man inte vara kvar på utbildningen då lärlingsutbildningen är företagsförlagd i mer än hälften av utbildningstiden. Av den anledningen ber vi dig som har astma eller andra sjukdomar som påverkar lungorna att tänka över ditt val om du är intresserad av någon av våra inriktningar på fordon.

Som lärling kan du läsa Handel- och administrationsprogrammets inriktning handel och service. Utbildningen innehåller bland annat personlig försäljning, marknadsföring, logistik samt affärsutveckling och ledarskap. I utbildningen betonas även den växande handeln på internetgenom kursen i näthandel. Utbildningen förbereder dig för att arbeta i butiksmiljö till exempel som inköpare, säljare eller butikschef.

Som lärling kan du läsa Industritekniska programmets inriktning produkt- och maskinteknik samt drift och underhåll. Om du vill jobba i en bransch som utvecklas snabbt och ställer allt högre kunskapskrav, är det här ditt program. På Industritekniska programmet får du kunskaper för att möta industrins behov idag och i framtiden. Du kommer att göra större delen av din utbildning på företaget som en anställd lärling. Anställningen gör att du kan känna tillhörighet i arbetslaget och få en större inblick och förståelse om hur industrierna fungerar, förnyar och utvecklar sin verksamhet. Det ges stora möjligheter att få en inblick i alla delar av företaget. Som lärling finns det stora möjligheter till anställning efter utbildningen.

 

Som CNC-operatör får du kunskaper om hantering av verktyg och maskiner samt skärande bearbetning. Som underhållstekniker är du delaktig i konstruktion och byggnation av lyfthjälpmedel, anpassning av arbetsplatser och utrustningar. Du kan även arbeta med underhåll av robotar och lägesställare.

Som lärling kan du läsa Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning kök och servering. Du väljer redan från start att specialisera dig inom kök eller servering. Köksinriktningen innehåller bland annat matlagningskunskap, specialkoster samt mat och dryck i kombination. Serveringsinriktningen innehåller bland annat servering, matsalshantverk, arrangemang och dryckeskunskap. Hygien, livsmedels- och näringskunskap samt service och bemötande är exempel på kurser som alla läser.


Utbildningen förbereder dig för att arbeta i restaurang eller storkök som till exempel kock, kökschef, servitris/servitör, restaurangchef. Efter vidare studier kan du arbeta som sommelier.

Som lärling kan du läsa Vård- och omsorgsprogrammets inriktning hälsa och sjukvård. Programmet passar dig som är intresserad av att arbeta med människor, hälsa och sjukvård. Utbildningen ger stora möjligheter till både arbete och fortsatt utbildning efter gymnasiet. Hälsoperspektivet går som en röd tråd genom hela utbildningen. Du utbildas till undersköterska, för att kunna arbeta som undersköterska, habiliteringsassistent, personlig assistent eller skötare inom psykiatrin.

Du kan givetvis läsa vidare på universitetet till exempelvis sjuksköterska eller läsa in tekniskt basår och sedan söka till läkarprogrammet.


Genom arbetsplatsförlagt lärande på olika arbetsplatser får du en bred arbetslivserfarenhet som gör att du kommer att veta var du trivs bäst redan när du är färdigutbildad. Du kommer även att ha hunnit knyta kontakter med olika avdelningar och boenden vilket ger dig ett försprång ut i arbetslivet.

Ämnen och poäng

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a:1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a:1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a:1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska 2 100
 • Karaktärsämnen 1500
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiearbete 100

Nedan ser du ett exempel som visar när du läser olika kurser inom programmet. Kurserna kan komma att ändras eller flyttas mellan årskurser. Du hittar varje inriktning på programmet under en egen flik i dokumentet.

Exempel på kurser inom programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under utbildningen
 • 1 vecka på skolan - 2 veckor på en arbetsplats
 • Arbetsplatsförlagd praktik (APL)
Efter studenten
 • Yrkesexamen
 • Arbete inom respektive yrkesområde
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

Efter högskolestudier
 • Egen företagare

Patrik Henriksson

rektor

Arb.rum: C562

070-885 52 48

mejl

Maria Andersson

studie- och yrkesvägledare/
koordinator

Arb.rum: A222

090-16 24 68,
076-768 58 51

mejl

Fredrik Sandström

studie- och yrkesvägledare/
koordinator

Arb.rum: A222

090-16 24 68,
070-279 06 64

mejl


Har du intresse och talang för ett visst yrke? Lär du dig bäst genom att göra, inte bara att läsa hur man gör?

Alla är olika och vissa lär sig bättre genom att jobba, på riktigt. Om du känner igen dig så kan GLA vara rätt för dig.

 • När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.
 • Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.
 • Med GLA kan du välja. Du har stor chans att få ett bra jobb direkt efter gymnasiet eller plugga vidare på högskolan.
 • Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.
 • Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.

Läs mer om GLA på gymnasielarling.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2020
Publicerad: 4 juni 2017
Sidan publicerad av: Hanna Lundin