Kontakta Mariebergsskolan F–6

Mariebergsskolan F–6
Telefon: 090-16 56 74
E-post:

Besöksadress: Rådjursvägen 129

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

För att eleverna ska ha förutsättningar att nå sina mål vill vi skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Alla elever ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Hos oss tar alla ansvar för sina egna och skolans saker och hjälper till att hålla skolan ren och fin.

Vi strävar efter att hålla en hög IT-kompetens och alla klassrum är utrustade med smartboards, läsplattor och datorer. På rasterna finns det alltid vuxna ute som eleverna kan vända sig till och rastaktivisterna erbjuder en planerad rastaktivitet varje dag.

Fadderverksamhet skapar vi-känsla

Under våren i årskurs 3 blir eleverna faddrar till barnen i förskoleklass. Detta samarbete fortsätter sedan tills eleverna lämnar skolan. Eleverna uppskattar verkligen fadderverksamheten och vi tror att den är en viktig del för att skapa en vi-känsla på skolan.

Vi arbetar kontinuerligt med vår likabehandlingsplan. Eleverna har fått en egen elevversion av planen som de arbetar med i sin klass. På skolan finns ett elevhälsoteam som träffas varje vecka för att organisera de gemensamma arbetet för de elever som behöver särskilt stöd. Läs mer i vår Plan mot kränkande behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen i ditt barns liv och du ska känna att du kan påverka ditt barns skolgång. Samverkan med vårdnadshavarna sker genom utvecklingssamtal, skolråd och vid be­hov enskilda samtal. Skolrådet är ett viktigt forum för att öka samver­kan mellan skolan och vårdnadshavare/elever.

Förskoleklass

Det år som ditt barn fyller sex år börjar den obligatoriska skolan och ni välkomna till förskoleklass hos oss på Mariebergsskolan. Verksamheten är 3 timmar/dag och följer skolans läsårstider. På eftermiddagarna går de flesta av barnen kvar på fri­tids, som ligger i samma lokaler, med samma personal. Förskoleklass är en länk mellan förskolan och skolan. Vi skapar trygg­het för barnen genom att hela dagens verksamhet bedrivs i samma lokaler och med samma pedagoger.

Vi vill att barnen ska känna arbetsglädje och trygghet i gruppen och på skolan. Leken har en central betydelse som metod i vårt arbetssätt för inlärning. I leken utvecklas också bland annat språk/kommunikation och sociala färdigheter.
Läs mer om förskoleklass

Grundskolan

På Mariebergsskolan går det cirka 330 elever. Vi vill på bästa sätt förbereda dessa elever för framtiden och att de ska få växa och känna lust att lära. Förutom kunskaper och färdigheter är arbetet med att förebygga diskri­minering, trakasserier och kränkningar en viktig del i vår skoldag.
Läs mer om grundskolan

Fritidshem

Det finns sex fritidsavdelningar på Mariebergsskolan. Renen och Rådjuret tar emot elever från förskoleklass. På Loskinnet går elever från åk 1 och på Björnen elever från åk 2. Vargen tar emot elever från åk 3 och på Falken går elever från åk 4–6. Under skoldagen samverkar vi för att elevernas skoldag ska blir så bra som möjligt. Ibland är vi flera vuxna i klassrummet och i åk 1 och 2 delar vi ibland in eleverna i grupper så att några elever får vara på fritids.
Läs mer om fritids

Gemensamma aktiviteter

Under läsåret har vi många roliga gemensamma aktiviteter för att främja kamratskapen mellan klasserna och årskurserna.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin