Kontakta Mariebergsskolan F–6

Mariebergsskolan F–6
Telefon: 090-16 56 74
E-post:

Besöksadress: Rådjursvägen 129

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Grundskola åk 1-6

Bild

På Mariebergsskolan går det ca 330 elever. Vi vill på bästa sätt förbereda dessa elever för framtiden och ge dom möjlighet att växa och känna lust att lära. Förutom kunskaper och färdigheter är arbetet med att förebygga diskri­minering, trakasserier och kränkningar en viktig del i vår skoldag.

Fadderverksamhet

Under våren i åk 3 blir eleverna faddrar till barnen i förskoleklass. Detta samarbete fortsätter sedan tills eleverna lämnar skolan. Elever­na uppskattar verkligen fadderverksamheten och vi tror att den är en viktig del för att skapa en vi-känsla på skolan.

Inflytande

Elevinflytande handlar om att eleverna ska ha möjlighet att uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av deras åsikter och intressen. På Mariebergsskolan har alla våra klasser regelbundna klassråd. Varje år utser förskoleklass till åk 6 två elevrådsrepresentanter var. Elevrådet har möten en gång i månaden. Elevrådsmötena leds av en vald ordfö­rande från åk 6 med stöd av rektor.

Elevens val

I mellanstadiet får eleverna möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i ett eller flera ämnen genom elevens val. Vi har flera inrikt­ningar för att tillgodose alla elevers intressen. Exempel på aktiviteter vi haft och har är trä- och textilslöjd, bollsporter, utförsåkning, hem­kunskap, programmering och friluftsliv. På lågstadiet har barnen 30 minuters schemalagd elevens val varje vecka.

IT

Alla elever i förskoleklass till och med åk 4 har under detta läsår programmering. Syftet med programmeringen är först och främst att ge eleverna en förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd. Det ger en ökad förståelse för hur viktigt det är med källkritik, säkerhet, integritet och att vi inte kan använda det vi hittar på internet hur som helst (upphovsrätt).

Vi strävar efter att hålla en hög IT-kompetens. Det sker bl.a. genom att vi har SMARTBoard, iPad och datorer i alla klassrum. Vi har även en IT-pedagog och ett nära teknikstöd på skolan. Alla elever i förskoleklass till och med åk 4 har under detta läsår programmering på schemat.

Studieverkstad och läxhjälp

En gång i veckan, ca 30 min efter skoldagens slut, erbjuder skolan läxhjälp. Då får eleverna stöd och hjälp av någon av de pedagoger som arbetar med klassen.

Mattelyftet och läslyftet

Personalen på Mariebergsskolan har under de två senaste läsåren deltagit i Mattelyftet som är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

Samverkan med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen i ditt barns liv och du ska känna att du kan påverka ditt barns skolgång. Samverkan med vårdnadshavarna sker genom utvecklingsssamtal, skolråd och vid be­hov enskilda samtal. Skolrådet är ett viktigt forum för att öka samver­kan mellan skolan och vårdnadshavare/elever.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin