Kontakta Mariebergsskolan F–6

Mariebergsskolan F–6
Telefon: 090-16 56 74
E-post:

Besöksadress: Rådjursvägen 129

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fritidshem

Bild

Det finns sex fritidsavdelningar på Mariebergsskolan. Renen och Rådjuret tar emot elever från förskoleklass. På Loskinnet går elever från åk 1 och på Björnen elever från åk 2. Vargen tar emot elever från åk 3 och på Falken går elever från åk 4-6.

Samverkan

Under skoldagen samverkar vi för att elevernas skoldag ska blir så bra som möjligt. Iibland är vi flera vuxna i klassrummet och i åk 1 och 2 delar vi ibland in eleverna i grupper så att några elever får vara på fritids. .

På loven planeras gemensamma aktiviteter. Eleverna från de olika avdelningarna får då möjlighet att träffas. Exempel på aktiviteter vi har haft är hinderbana i idrottshallen, fångarna på fortet, påsklov­skampen och gemensam grillning på skolgården. Andra tisdagen i maj är det Fritidshemmens dag som vi uppmärksammar varje år.

Fritidsverksamhet

Vi vill förutom att vara ett stöd i elevernas sociala och allmänna utveckling erbjuda en meningsfull fritid genom våra planerade aktiviteter där lek, rörelse och skapande arbete är viktiga inslag. Vi vill väcka nya fritidsintressen men också ge ett stort utrymme för elevernas fria val där de kan utvecklas i det som intresserar dem. Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga och får infly­tande i planeringen på fritidsavdelningen.

Allas lika värde

Vi vill att alla elever ska ges möjlighet att våga framföra sina åsikter och ut­trycka sig på olika sätt. Eleverna får hjälp att hantera och lösa konflikter, dels genom vårt förebyggande arbete men även i aktuell situation.

Lust att lära

Vi vill stimulera elevernas allsidiga utveckling så att eleverna vågar prova oli­ka saker. Det gör vi genom att tillhandahålla och erbjuda aktiviteter och olika material som stimulerar elevens nyfikenhet och kreativitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Sidan publicerad av: Lars Svanberg