Kontakta Fyren

Fyren
Telefon: 090-16 37 71
E-post:

Besöksadress: Segelbåtsvägen 40

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här på förskolan arbetar vi med utforskande i fokus vilket innebär att vi försöker se barnen som utforskande och nyfikna individer med en stor lust att söka kunskap och där vi pedagoger är medforskare. Att få utforska sin omvärld och med enkla medel hitta resultat tillsammans anser vi stärker barnen i jaget och lusten att söka mer kunskap. På förskolan är vi lyhörda och fångar upp barnens intresse. Utifrån deras tankar och idéer utformar vi sedan vårt temaarbete där utforskande blir till ett lekfullt lärande!
Läs mer om utforskande i fokus

Projektinriktat arbetssätt

På förskolan Fyren arbetar vi med ett projekterande arbetssätt vilket ger oss större frihet i arbetet tillsammans med barnen. Vi kan på så vis variera inlärningsmomenten med språk, matematik, teknik, musik, bild, naturvetenskap och gruppdynamik mellan barnen för att sammantaget bilda en helhet.

Valet av projekt ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Vi arbetar med projekt avdelningsvis men även övergripande mellan avdelningarna och tillsammans med förskolan Marinan. På så sätt stärks vi-känslan på förskolan där vi alla tillsammans strävar mot samma mål. Ett exempel på projekt som vi arbetat med är "Vårt täfteå" som är övergripande över täfteås förskolor. I projektet väver vi samman de olika kunskapsområdena som återfinns i läroplanen så att de bildar en helhet.

Lärande för hållbar utveckling, LHU

LHU står för Lärande för Hållbar Utveckling. På Fyrens förskola arbetar vi aktivt med hållbar utveckling både bland oss pedagoger och tillsammans med barnen. Vi har valt att använda oss av en mall med fyra grundpelare; Vi är rädda om varandra, Vi är rädda om våra saker, Vi är rädda om djur och natur samt Vi är rädda om vår närmiljö.

Lärande för Hållbar Utveckling är något som vi integrerat i verksamheten för att arbeta med dagligen, samt att vi låter LHU-tänket genomsyra vårt tematiska arbetssätt. Vi gör barnen delaktiga i både vardagssysslor som att kompostera och sortera skräp, till att göra större utställningar med återvunnet material samt att ha skräpplockardagar. Vi har via vårt arbete tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Läs mer om vår förskola
Inskolning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Publicerad: 12 april 2017
Sidan publicerad av: Marie Löfgren