Kontakta Fyren

Fyren
Telefon: 090-16 37 71
E-post:

Besöksadress: Segelbåtsvägen 40

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Utforskande fokus

Bild

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska få flöda fritt och tas till vara för att skapa en mångfald i lärandet.

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2010) ska verksamheten bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Förskolan ska erbjuda en miljö som inspirerar barn till att utforska omvärlden och det poängteras att verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen, behov och åsikter.

Med ett projekterande arbetssätt får barn möjlighet att utforska och lösa problem som i sin tur blir ett medel för kompetens- och identitetsutveckling. Projekt för lek och projektinriktat arbetssätt kan innehålla allt i områdena natur, kultur och samhälle, (Skolverket 2005). Även de yngsta barnen  utvecklar förståelse genom att undersöka, pröva och utforska omgivningen med alla sinnen. Barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande stimuleras i experimenterande och utforskande lek samt i skapande verksamhet. Det starka samband som finns mellan lek, kreativt skapande och ett nyfiket och utforskande förhållningssätt är den syn som genomsyrar läroplanen för förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin