Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Temaklasser – en fortbildning för lärare i utomhuspedagogik

Inför varje ny termin är det möjligt för alla Umeås kommunala grundskolor att ansöka om att bli en av Naturskolans temaklasser.

Vad är en temaklass?

 • Naturskolans temaklasser är en speciell form av lärarfortbildning i utomhuspedagogik – tillsammans med eleverna.
 • Syftet är att inspirera lärarna till att använda naturen som klassrum i allt fler ämnen, och därmed nå en högre måluppfyllelse genom att lära in även ute.
 • En temaklass får besök av Naturskolan fyra dagar under en termin. (Med "dagar" menas i regel; från morgon till ca 1 timme efter lunch)
 • En temaklassdag innebär att Naturskolan, tillsammans med lärarna och eleverna, arbetar med ett specifikt tema både ute och inne.
 • Vilket tema varje träff ska ha bestäms gemensamt vid en förträff i början av terminen.

En dag med Naturskolan

En dag med Naturskolan startar med en kort genomgång av det aktuella temat i klassrummet. Därefter går vi ut till en plats i närheten av skolan. Eleverna arbetar oftast i minder grupper och får uppgifter som anknyter till temat.

Vi fikar ofta ute och äter gärna även lunchen där, du bestämmer. Dagen avslutas inne med fördjupning i ämnet, redovisning, utvärdering och dokumentation. Beroende på elevernas ålder kan det här se lite olika ut. Strukturen över en dag kan sammanfattas så här:

 • Skapa delaktighet
 • Väck nyfikenhet
 • Fokusera uppmärksamheten
 • Upptäcka, uppleva och undersöka
 • Dela inspiration
 • Repetera och dokumentera
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2021
Publicerad: 17 november 2020
Sidan publicerad av: Hans Lindborg