Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Temaklasser – en fortbildning för lärare i utomhuspedagogik

Inför varje ny termin är det möjligt för alla Umeås kommunala grundskolor att ansöka om att bli en av Naturskolans temaklasser. Vi ser gärna ett samarbete mellan skola och fritids.

Vad är en temaklass?

 • Naturskolans temaklasser är en speciell form av lärarfortbildning i utomhuspedagogik – tillsammans med eleverna.
 • Syftet är att inspirera lärarna till att använda naturen som klassrum i allt fler ämnen, och därmed nå en högre måluppfyllelse genom att lära in även ute.
 • En temaklass får besök av Naturskolan fyra dagar under en termin. (Med "dagar" menas i regel; från morgon till ca 1 timme efter lunch)
 • En temaklassdag innebär att Naturskolan, tillsammans med lärarna och eleverna, arbetar med ett specifikt tema både ute och inne.
 • Vilket tema varje träff ska ha bestäms gemensamt vid en förträff i början av terminen.

En dag med Naturskolan

En dag med Naturskolan startar med en kort genomgång av det aktuella temat i klassrummet. Därefter går vi ut till en plats i närheten av skolan. Eleverna arbetar oftast i minder grupper och får uppgifter som anknyter till temat.

Vi fikar ofta ute och äter gärna även lunchen där, du bestämmer. Dagen avslutas inne med fördjupning i ämnet, redovisning, utvärdering och dokumentation. Beroende på elevernas ålder kan det här se lite olika ut. Strukturen över en dag kan sammanfattas så här:

 • Skapa delaktighet
 • Väck nyfikenhet
 • Fokusera uppmärksamheten
 • Upptäcka, uppleva och undersöka
 • Dela inspiration
 • Repetera och dokumentera
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2024
Sidan publicerad av: Hans Lindborg