Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om Naturskolan

Naturskolan arrangerar kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling. Ofta genom utomhusdidaktik. Alltid med fokus på ett eller flera av De globala målen.

Naturskolan är inte en fysisk skola. Det är ett resurs- och utvecklingsstöd för alla skolor och förskolor i Umeå kommun. Vi arbetar dessutom med projekt och annan samverkan – med aktörer i kommunen, länet, landet och världen. Naturskolan har kontor och utbildningslokal på Maja Beskowskolan, men arbetar också uppsökande och skräddarsyr utifrån era behov.

Naturskolans uppdrag

Naturskolan i Umeå är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling, LHU och globala mål. Vi erbjuder seminarier, föreläsningar och kurser, ofta genom utomhusdidaktik. Du kan också boka en utbildning som skräddarsys för din verksamhet. Vi ansvarar också för utvecklingsarbete med LHU Öppnas i nytt fönster. på organisationsnivå i samverkan med rektorer och ledningsgrupper. Naturskolan erbjuder en speciell form av fortbildning för pedagoger, tillsammans med elever i grundskolan. Vi träffar klassen vid flera tillfällen under en termin och handleder pedagogerna i utomhusdidaktik – ett ämnesövergripande arbete med fokus på De globala målen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet att bidra till ökad måluppfyllelse, att inkludera lärande för hållbar utveckling i alla verksamheter och bidra till ett meningsfullt lärande för fler barn och elever. Vi har därför ha en tydlig koppling till nationella och lokala styrdokument, t ex för- och grundskolenämndens verksamhetsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

"Lärande för hållbar utveckling och de globala målen i agenda 2030
ska inkluderas i all
undervisning i syfte att barn och elever
ska bli medvetna om och delaktiga i en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling
samt bidra till att utveckla kunskaper och handlingskompetens."

Naturskolan samverkar

Naturskolan har ett brett kontaktnät och initierar ofta samarbeten mellan utbildning, forskning, näringsliv och organisationer. Samverkan är viktig för att kunna lära av varandra och skapa förståelse för hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling. Naturskolans verksamhet finansieras till hälften av externa medel vilka tillför kommunens verksamhet ytterligare kompetens och möjligheter.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Antingen hittar du oss på Maja Beskowskolan, på telefon eller på nätet. Information om våra kontaktuppgifter finner du på denna länk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Sidan publicerad av: Hans Lindborg