Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Nätverket LHU

Syftet med nätverket LHU är att:

  • öka och sprida  kunskaper, kompetenser och erfarenheter i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • öka förutsättningarna för måluppfyllelse och likvärdighet i enlighet med läroplan och uppdragsplan.
  • utgöra ett tydligt stöd för ledare och kollegor och underlätta så att aktuella frågor kommuniceras inom enheten och nätverket.  

Representanterna i nätverket LHU:

  • deltar på de nätverksträffar som arrangeras två gånger per termin.
  • delger ledare och kollegor information från nätverksträffarna samt tar in synpunkter till nätverket.
  • vidarebefordrar relevant information som kommer via nätverkets sändlista.

Område Sydväst, förskola

So-chef Kicki Jonsson

Anna Stålnacke

Eva Eriksson

Solveig Häggqvist

Område Nordöst, förskola

So-chef Katarina Stillesjö Wilhelmsson

Lennart Olofsson
Roger Andersson

Område Sydväst f-6

So-chef Erik Nordahl

Åsa Grundström 

Område Nordöst f-6

So-chef Magnus Josefsson

Malin Larsson

7-9

So-chef Carin Thysell

Annacarin Gritzner
Alf Nilsson

Förskolestrateg

Pian Rosell

Skolstrateg

Gunnar Olofsson

Naturskolan/sammankallande

Erika Åberg

Följeforskare

Annika Manni, inst för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023
Sidan publicerad av: Hans Lindborg