Bild

Stort elevinflytande på Kulturskolan

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–17.00

Kulturskolan genomförde under hösten en deltagarenkät för att få svar på vad deltagarna tycker om verksamheten. Totalt svarade ca 250 deltagare, dvs ca 10% av deltagarna. Kulturskolan fick många fina svar och synpunkter och resultatet är till stor nytta för verksamheten.

Enkäten bekräftar att en stor andel väljer att fortsätta länge inom Kulturskolan. Av de 250 som svarat har hela 33% gått mer än 7 terminer. De är självklart en stor andel som också provar en termin för att inse att det inte passade, men att en tredjedel stannar länge i verksamheten är allt som allt ett gott betyg.

På frågan om deltagaren får vara med och bestämma vad de ska göra på träffen/lektionen svarar 58% fyra eller fem på en femgradig skala där 5 är ”Väldigt mycket”. På frågan hur för du fram din åsikt svarar 78% att de pratar med läraren direkt.

— Inflytandefrågor är något vi jobbar mycket med inom Kulturskolan och detta resultat visar att vi är lyhörda för våra deltagarens åsikter och att deltagarna känner att de kan prata med sina lärare och att deras åsikter tas emot, det känns jättebra säger Beatrice Hammar, kulturskolechef för Kulturskolan i Umeå.

Trygghet är också ett område vi arbetar med och även där visar enkäten goda resultat då 96,3 av de svarande gav fyra eller fem på en femgradig skala.

Ett område med förbättringspotential är hur deltagare tar sig till sin kurs. 42% får skjuts av en vuxen, medan 21% meddelar att de har lektionen på sin skola.

— Vi arbetar mycket med att öka närvaron i områden där barnen finns för att vara mer tillgängliga för alla barn. Exempelvis startar vi upp både bildkurs och teater ute i Obbola denna termin. Vissa av våra ämnen kräver dock lokaler som är specialanpassade och vi kommer inte ifrån att dessa kan vara svåra att ta sig till, förklarar Beatrice Hammar. — Vi hoppas dock samverkan föräldrar emellan kan underlätta viss logistik för de familjer som har svårt att få det att fungera.

Kulturskolan vill också tacka alla deltagare som tog sig tid att svara på enkäten. Om ni har några övriga synpunkter eller tankar rörande verksamheten så hör gärna av er.
Kontakta Kulturskolan

 

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024
Sidan publicerad av: Emma Skog