För dig som elev

Kontakta Maja Beskowgymnasiet

Maja Beskowgymnasiet
Telefon: 090-16 29 00

Besöksadress: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Här finns länkar och information som kan vara av intresse för dig som är blivande elev på Maja Beskowgymnasiet.

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Maja Beskowgymnasiet. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Maja Beskowgymnasiet erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Maja Beskowgymnasiet. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till majabeskowgymnasiet@umea.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Examensår
  • Telefonnummer
  • Adress

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Läs mer om ansökan om busskort och regler för elevresor här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Obs! Om du bor i Vindelns kommun ansöker du själv om busskort enligt rutin hos Vindelns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vid frågor rörande busskort kontakta majabeskowgymnasiet@umea.se.

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev. Vi kommer därför att erbjuda några av följande forum för dig som är elev på Maja Beskowgymnasiet:

Klassråd
Under Vi-timmen har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och — arbetsmiljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till Skolforum. Ta tillfället i akt och tyck till! För att strukturera upp klassrådet kan ni utse en ordförande och sekreterare.


Skolforum
I Skolforum diskuteras övergripande, skolgemensamma frågor. Gruppen består av rektorer och elevrepresentanter. Skolforum träffas oftast två gånger per termin.


Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever. Vi hoppas att våra elever är intresserade av sin och andras arbetsmiljö och vill engagera sig som elevskyddsombud. Två representanter från varje program utbildas årligen. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor. 


Programråd
: Programråd är ett forum för samråd mellan skola och näringsliv som hålls på samtliga gymnasieprogram en gång per termin. I rådet behandlas aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor för respektive utbildningsväg. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet till information och inflytande. Elevrepresentanter deltar.


Exempel på övriga forum:

  • Elevkår på Maja Beskowgymnasiet: En elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för elevkåren är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan (kan vara till exempel aktiviteter i samband med Halloween eller påsk).
    Att bli medlem i elevkåren är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt. Maja Beskowgymnasiets elevkår heter Orbis och dem når du enklast via deras instagram @orbiselevkar
  • Umeå Centrala Ungdomsråd: Ungdomsrådet är en grupp ungdomar som tillsammans vill påverka sin fritid i Umeå. Tillsammans driver de frågor mot och med politiker och tjänstemän för att få igenom sina idéer.
  • Skol-IF: Vi hoppas såklart det finns elever på Maja Beskowgymnasiet som vill bilda Skol-IF. Läs mer om hur man går tillväga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontakta gärna din idrottslärare innan ni kör igång.

Andra elevgrupper och föreningar

För den som vill är det möjligt att starta en egen grupp eller förening på skolan.

Lunchmenyn finns på instagram - sök på "MBskolrestaurang"

Här hittar du information om skolans rutiner och riktlinjer samt blanketter som rör skolan och undervisningen.

Rutiner och riktlinjer:

Blanketter:

Maja Beskowgymnasiet har två bilparkeringar; en stor mellan skolan och sjukhuset (med infart från Strombergs väg) och en liten vid idrotten (infart från Fridhemsvägen). Här måste du betala avgift som på de flesta andra parkeringsplatser. För frågor som rör parkeringsplatser och parkeringskort vänder du dig till Upab (http://www.upab.se) Länk till annan webbplats.
Elever som ansöker om parkeringskort via Upabs webbplats, väljer ”Umeå Kommun personalparkering" och "Område Inre” under Köp parkeringstillstånd.

Obs! Man måste vara myndig för att teckna parkeringskort.

När du parkerar: Se också till att endast uppta en parkeringsplats, annars riskerar du att få parkeringsböter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Sidan publicerad av: Andreas Moberg