För dig som elev

Kontakta Maja Beskowgymnasiet

Maja Beskowgymnasiet
Telefon: 090-16 29 00

Besöksadress: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Här hittar du länkar och information som rör dig som är elev på Maja Beskowgymnasiet.

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Maja Beskowgymnasiet. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Maja Beskowgymnasiet erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Maja Beskowgymnasiet. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till majabeskowgymnasiet@umea.se:

 • Namn
 • Personnummer
 • Examensår
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Om du har mer än sex kilometer från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din bostad till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna. Busskort beviljas endast utifrån avståndet mellan din folkbokföringsadress och den skola du går på. Modersmålsundervisning på annan skola eller bad på badhus påverkar inte din möjlighet att få busskort. 


Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen - se nedan). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.


Busskortskoll: Ansökan om busskort för elever inom Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig. Om du inte har med dig ditt skolbusskort får du lösa en enkelbiljett.

Alla gymnasieelever som åker med Länstrafikens skolbusskort måste kunna legitimera sig med skolkort eller godkänd legitimation vid en biljettkontroll. Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det gäller gymnasieelever med skolkort. Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer utan ska släppa ombord de resenärer som har giltiga skolkort. Legitimationskontroll görs av kontrollanter från bevakningsföretaget
Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasielever som inte kan uppvisa giltig legitimation. Om en gymnasieelev reser på någon annans skolkort tar kontrollanterna det skolkortet samt ställer ut en bot till den personen, men de ställer aldrig av någon resenär. 

Om du får inackorderingstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat, stulet eller trasigt busskort

Om du tappar bort, blir bestulen eller är oaktsam ex. bryter av ditt busskort betalar du 300 kr i cafeterian, skriver ut och fyller den här blankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med kompletta uppgifter och lämna in den till informationen tillsammans med kvitto på betalningen från Cafeterian. Du ansvarar själv för att ta en kopia på din beställning. Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort, oavsett om du tappat bort det eller blivit bestulen.

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev. Vi kommer därför att erbjuda några av följande forum för dig som är elev på Maja Beskowgymnasiet:

Klassråd
Under Vi-timmen har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och — arbetsmiljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till skolforum. Ta tillfället i akt och tyck till! För att strukturera upp klassrådet kan ni utse en ordförande och sekreterare.


Skolforum
I skolforum diskuteras övergripande, skolgemensamma frågor. Gruppen består av rektorer och elevrepresentanter. Skolforum träffas minst en gång per termin.


Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever. Vi hoppas att våra elever är intresserade av sin och andras arbetsmiljö och vill engagera sig som elevskyddsombud. Två representanter från varje program utbildas årligen. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor. 


Programråd
: Programråd är ett forum för samråd mellan skola och näringsliv som hålls på samtliga gymnasieprogram en gång per termin. I rådet behandlas aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor för respektive utbildningsväg. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet till information och inflytande. Elevrepresentanter deltar.


Exempel på övriga forum:

 • Café/matråd: Under matråden träffas elever och rektorer tillsammans med personal från cafeterian/skolrestaurangen. I samband med café/matrådet har du möjlighet att framföra synpunkter och åsikter samt påverka utbudet i cafeterian/skolrestaurangen. Café/matrådet är öppet för alla elever som vill delta. När det är dags för café/matråd publiceras information i Lärum alternativt på skolans informationsskärmar.
 • Elevkår på Maja Beskowgymnasiet: En elevkår är en ideell förening som själva ansvarar och bestämmer över sin verksamhet. Till skillnad från ett elevråd består elevkåren inte av klassrepresentanter utan av en årligt vald styrelse. Huvudsyftet för elevkåren är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa en så givande skolgång som möjligt för medlemmar och övriga elever på skolan. Det innebär både att föra elevernas talan och att anordna olika aktiviteter på skolan (kan vara till exempel aktiviteter i samband med Halloween eller påsk).
  Att bli medlem i elevkåren är aktivt val och inget som sker automatiskt när du börjar på skolan. Att bli medlem innebär inga förpliktelser och är kostnadsfritt. Vi hoppas elever vill engagera sig i en elevkår på Maja Beskowgymnasiet.
 • Umeå Centrala Ungdomsråd: Ungdomsrådet är en grupp ungdomar som tillsammans vill påverka sin fritid i Umeå. Tillsammans driver de frågor mot och med politiker och tjänstemän för att få igenom sina idéer.
 • Skol-IF: Vi hoppas såklart det finns elever på Maja Beskowgymnasiet som vill bilda Skol-IF. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur man går tillväga. Obs! Kontakta din idrottslärare innan ni kör igång.

 • Andra elevgrupper och föreningar:
 • För den som vill är det möjligt att starta en egen grupp eller förening på skolan.

Lunchmenyn finns på instagram - sök på "MBskolrestaurang"

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Publicerad: 24 juni 2019
Sidan publicerad av: Marie Nygren