Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Vuxenutbildning'

Vuxenutbildning

Utbildning för vuxna inom trädgård, lantbruk samt mark och anläggning
3 Utbildningar:
  • Trädgård
  • Mark och anläggning
  • Lantbruk

På Forslundagymnasiet erbjuder vuxenutbildningar som du kan läsa mer om nedan.

OBS! Kursen startar inte vt-22. Planerad start ht-22

Grundutbildning 40 veckor inom inom mark och anläggning för vuxna ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom markarbeten för vägar och ledningar, gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar. Utbildning på hjullastare och grävmaskiner ingår. I kurserna ingår också kunskaper om markdränering, kabelläggning, vägtrummor, stensättning, anläggning av gröna ytor, uteplatser och planteringar, samt inte minst hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö. Miljöaspekten vävs in i de flesta momenten.

Här ingår kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga, dräneringsegenskaper, med mera.

För vem?
Utbildningen inom mark och anläggning vänder sig till dig som har intresse för markarbete, anläggningsmaskiner, vill använda både huvud och händer, samt vill ha ett fritt och självständigt yrke. I utbildningen ingår både teori och praktiska övningar. Utbildningen är på gymnasienivå, för vuxna. Förkunskaper är grundskola eller motsvarande. Krav på B-körkort (bifoga kopia i din ansökan). 


Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen. , 477.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Information och kontakt

Vill du veta med om utbildningsinnehållet kontaktar du Michael Pihlgren, lärare på utbildningen.

Tel 070-565 09 12.


Ansökan
Ansökan görs på Centrum för vuxenutbildningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka här)

För mer information om ansökan och antagning besök www.umea.se/komvux eller ring 090-16 17 20.

Klicka här för terminstider  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundutbildning trädgård 45 veckor är för dig som vill arbeta yrkesmässigt inom trädgårdsbranschen, men saknar utbildning och erfarenhet. Utbildningen ger en bred kunskap med fokus på trädgårdsskötsel och odling. Praktik och teori knyts ihop i de olika kurserna. Mycket av den praktiska utbildningen sker på skolan.

Utbildning inom trädgård för vuxna ger dig grundläggande kunskaper i bland annat växtkunskap, marken och växternas biologi, trädgårdsodling, skötsel av utemiljöer och trädgårdsmaskiner. Utbildningen är på heltid och kan inte läsas på distans. Avslutad utbildning ger goda möjligheter på arbetsmarknaden och till fortsatta studier till trädgårdsmästare. 


Här kan du läsa om kurserna som ingår i utbildningen. , 519.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Information och kontakt 

Vill du veta mer om utbildningsinnehållet kan du kontakta Anna-Maria Ellevik, utbildningsansvarig.
Tel: 070-659 01 47.


Ansökan
Ansökan görs på Centrum för vuxenutbildningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka här)

För mer information om ansökan och antagning besök www.umea.se/komvux eller ring 090-16 17 20.


Klicka här för terminstider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Lantbruk Djurskötare + sva delkurs 4, lärling

Grundutbildning 40 veckor som lärling inom lantbruk för vuxna är en kombinationsutbildning som ger grundläggande kunskaper för dig som vill arbeta yrkesmässigt som djurskötare inom lantbruk samt svenskakunskaper motsvarande sva 4.


Du deltar i den dagliga skötseln av djuren som till exempel utfodring, renhållning och mjölkning. Du är uppmärksam på djurens beteende, en viktig uppgift är att lära sig se att djuren har det bra och förbygga ohälsa. 


Studietakten är heltid och arbetet innebär jobb på oregelbundna tider då djuren behöver skötsel på kvällar, helger och tidiga morgnar. Du ansvarar själv för transport till praktiken. Du betalar själv din litteratur samt skyddskläder och har tillgång till dator. 


Vad är lärlingsutbildning?

Utbildningen är en lärlingsutbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Minst 70 procent av tiden ska vara förlagd på ett lantbruk och max 30 procent studier på skolan. Du får arbetslivserfarenhet redan under utbildningstiden. På arbetsplatsen har du en handledare som ger dig stöd i ditt lärande samtidigt som du har regelbunden kontakt med din lärare.


Omfattning

Utbildningen till djurskötare bedrivs på heltid och pågår under 40 veckor och är inriktad mot lantbruksdjur. 70 procent kommer att förläggas på ett lantbruk och cirka 30 procent är skolförlagd på Forslundagymnasiet. Av den skolförlagda utbildningen kan viss del ges på distans.


Innehåll

En teoretisk orienteringskurs inleder utbildningen och tillsammans med studiebesök får du en inblick i vad yrket som djurskötare innebär. Kurser som bland annat ingår är lantbruksdjur 1, djuren i naturbruket och fordon och redskap.

Avslutad utbildning ger goda möjligheter till anställning på arbetsmarknaden.


Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen (under uppdatering).


Information och kontakt

Vill du veta med om utbildningsinnehållet kontaktar du Björn Wiklund, utbildningskoordinator.

Tel 070-611 11 09.


Ansökan
Ansökan görs på Centrum för vuxenutbildningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka här)

För mer information om ansökan och antagning besök www.umea.se/komvux eller ring 090-16 17 20.

Är du folkbokförd i annan kommun än Umeå ta kontakt med din hemkommun för att göra en ansökan.


Klicka här för att läsa om kurser och terminstider , 138.9 kB, öppnas i nytt fönster. 

Lantbruk Djurskötare, lärling

Grundutbildning 30 veckor som lärling inom lantbruk för vuxna ger grundläggande kunskaper för dig som vill arbeta yrkesmässigt som djurskötare inom lantbruk. Du deltar i den dagliga skötseln av djuren som till exempel utfodring, renhållning och mjölkning. Du är uppmärksam på djurens beteende, en viktig uppgift är att lära sig se att djuren har det bra och förbygga ohälsa. 

Studietakten är heltid och arbetet innebär jobb på oregelbundna tider då djuren behöver skötsel på kvällar, helger och tidiga morgnar. Du ansvarar själv för transport till praktiken. Du betalar själv din litteratur samt skyddskläder och har tillgång till dator. 


Vad är lärlingsutbildning?

Utbildningen är en lärlingsutbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Minst 70 procent av tiden ska vara förlagd på ett lantbruk och max 30 procent studier på skolan. Du får arbetslivserfarenhet redan under utbildningstiden. På arbetsplatsen har du en handledare som ger dig stöd i ditt lärande samtidigt som du har regelbunden kontakt med din lärare.


Omfattning

Utbildningen till djurskötare bedrivs på heltid och pågår under 30 veckor och är inriktad mot lantbruksdjur. 70 procent kommer att förläggas på ett lantbruk och cirka 30 procent är skolförlagd på Forslundagymnasiet. Av den skolförlagda utbildningen kan viss del ges på distans.


Innehåll

En teoretisk orienteringskurs inleder utbildningen och tillsammans med studiebesök får du en inblick i vad yrket som djurskötare innebär. Kurser som bland annat ingår är lantbruksdjur 1, djuren i naturbruket och fordon och redskap.

Avslutad utbildning ger goda möjligheter till anställning på arbetsmarknaden.


Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen (under uppdatering).


Information och kontakt

Vill du veta med om utbildningsinnehållet kontaktar du Björn Wiklund, utbildningskoordinator.

Tel 070-611 11 09.


Ansökan
Ansökan görs på Centrum för vuxenutbildningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka här)

För mer information om ansökan och antagning besök www.umea.se/komvux eller ring 090-16 17 20.

Är du folkbokförd i annan kommun än Umeå ta kontakt med din hemkommun för att göra en ansökan.

Klicka här för att läsa om kurser och terminstider , 133.9 kB, öppnas i nytt fönster. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2022
Sidan publicerad av: Andreas Moberg