Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Anpassad gymnasieskola*'

Anpassad gymnasieskola*

Välkommen att studera hos oss på Forslundagymnasiet
2 Inriktningar:
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Djur, skog och mark

På Forslundagymnasiet kan du välja mellan två av gymnasiesärskolans program: Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) samt Skog, mark och djur (SDSKO). Oavsett vilket program du väljer får du en bra grund för arbetsliv efter gymnasieåren.

*Gymnasiesärskolan bytte namn till anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.

Alla program i gymnasiesärskolan är på fyra år och består till ungefär hälften av yrkeskurser inom programmet. I yrkeskurserna ingår både praktiska och teoretiska moment där det praktiska är övervägande. Övriga ämnen är gymnasiegemensamma ämnen som matematik, svenska, engelska, med flera. Programmen består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng. De kurser som ingår i programmet samlas i din studieplan. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Gymnasieskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program i gymnasiesärskolan går du som elev ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) i fyra veckor per termin inom något av yrkesområdena. Du gör du minst 22 veckors APL under dina fyra år på skolan.

Betyg och gymnasieskolebevis

På nationella gymnasiesärskolan sätts betyg enligt skalan A – E efter avslutade kurser. Efter att du har avslutat din utbildning på gymnasiesärskolan får du ett gymnasiesärskolebevis. Där står det vilket program du har gått, vilka kurser du har läst och vilka betyg du fått. I beviset finns även information om gymnasieskolearbetet och om ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL).

Lugn studiemiljö

Vi som jobbar gymnasiesärskolan på Forslunda lägger stor vikt vid att skapa en trygg och lugn studiemiljö. Lärarna som undervisar på programmen känner eleverna väl och utgår från det i sin undervisning. Elever som har goda förutsättningar i vissa ämnen har möjlighet att inkluderas i gymnasieskolans kurser.

Fastighet, anläggning och byggnation

På programmet Fastighet, anläggning och byggnation får du som elev grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden. Utbildningen förbereder dig för arbete med till exempel reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer. 

Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får också arbeta med arbetsuppgifter på olika anläggningar.

På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper om hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor.

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg och hur du sköter redskapen.

Under din skoltid får du träna dig att arbeta och samtala med andra och att med god service möta människor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga under utbildningen för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

 

Under utbildningen lär du dig bland annat om reparation och handhavande av småmaskiner, köra traktor, renovera byggnader, markarbeten, och mycket mer.

 

Skog, mark och djur (SDSKO)

På programmet Skog, mark och djur får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom djur, natur, teknik, naturbruksteknik och miljö.

Utbildningen förbereder dig för arbete med till exempel mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer, maskinköring och skötsel samt djur. Programmet ger dig möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera och samverka med andra människor.

 

Under utbildningen lär du dig om odling av växter och grönsaker, små och stora djur, handhavande av småmaskiner, köra traktor, och mycket mer.

 

Under din skoltid får du träna dig att arbeta och samtala med andra och att med god service möta människor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga under utbildningen för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

 

Ämnen och poäng

 • Engelska 100
 • Estetisk verksamhet 100
 • Historia 50
 • Idrott och hälsa 200
 • Matematik 100
 • Naturkunskap 50
 • Religionskunskap 50
 • Samhällskunskap 50
 • Svenska/Svenska som andraspråk 200
 • Programgemensamma kurser 400
 • Programfördjupningskurser 900
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiesärskolearbete 100

Carola Jonsson

rektor

070-331 11 36

mejl

Anna Steigert

biträdande rektor

070-592 24 10

mejl

Caroline Vestin

studie- och yrkesvägledare

090-16 41 68

mejl

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2023
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund