Distansundervisning den första veckan efter jullovet

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Elever på kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor kommer att ha distansundervisning under tre dagar efter jullovet, det vill säga onsdag 13 januari till och med fredag 15 januari 2021. Skolhuvudmannens beslut är taget i samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbottens smittskyddsenhet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället och i våra verksamheter.

– Detta är en försiktighetsåtgärd som ska bidra till att förlänga tiden för fysisk distansering beroende på vilket socialt umgänge som människor väljer att ha under ledigheten och risken att exponeras för smitta. Beslutet bidrar förhoppningsvis till en bromsande effekt på smittspridningen efter en längre ledighet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Alla elever omfattas inte av beslutet

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undantar Umeå kommun vissa elever från distansundervisningen. Undantagen är gjorda med hänsyn till att vissa elever, enligt en rapport från Skolinspektionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. De elever som fortsatt kommer att få vanlig undervisning får det på sin egen skolenhet. Berörda elever och vårdnadshavare får information av rektor på sin skola.

Meddela rektor om ditt barn är bekräftad smittad

– Från skolans håll önskar vi att du som vårdnadshavare tar kontakt med ansvarig rektor för den skola där ditt barn går, om ni får besked om att barnet/eleven har bekräftad Covid-19, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Det möjliggör för rektor att genom generell information till personal, vårdnadshavare och elever i skolan förmedla att smittad person vistats i verksamheten och att vidta åtgärder för att motverka fortsatt smittspridning i ett så tidigt skede som möjligt.

För gymnasieskolan gäller sedan tidigare det nationella beslutet om fjärr- och distansundervisning till och med den 6 januari.

För mer information kontakta:

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Nicklas Wallmark
Biträdande utbildningsdirektör, gymnasieskola, arbetsmarknad och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020
Sidan publicerad av: Andreas Moberg