UPPDATERAD: Vad gäller kring Covid -19

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här har vi samlat information som rör Covid-19. Eventuell ny information som rör Covid uppdateras här samt i skolans lärplattform, Lärum.

UPPDATERAD 19 NOVEMBER

Från och med mån 22/11 rekommenderar Folkhälsomyndigheten testning för covid-19 för alla med symtom som är 6 år och äldre. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. För mer information besök Folkhälsomyndighetens webbsida. Se länk här intill under Mer information från Umeå kommun.

UPPDATERAD 3 NOVEMBER

Utbildningsförvaltningens verksamheter fortsätter under hösten 2021 att säkerställa en trygg arbetsmiljö för elever/medarbetare och förebygga spridning av Covid-19. Riskerna för så kallad klustersmitta, men även andra virussjukdomar finns kvar.

Vi följer Folkhälsomyndigheten och smittskyddets rekommendationer som är ändrade från 1 november till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom samt vem som ska testa sig och när.

Vi behöver hjälpas åt att göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Därför ber vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Var uppmärksam på symptom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan förekomma vid Covid -19
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta i minst 20 sekunder.
 • Håll en avstånd till andra människor, inomhus och utomhus (2 meters avstånd).
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Hur gör jag om jag blir sjuk under skoldagen?

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Om eleven inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Elever ska stanna hemma så länge som de känner sig sjuka och man ska vara symptomfri minst två dagar innan återgång till skolan. Vi uppmanar både elever och personal att testa sig för Covid -19. Du som har BankID kan provtas via egenprovtagning. Det erbjuds även dig som är skriven i ett annat län. Om dina symtom inte försvinner på 24 timmar be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning.

Vid negativt provsvar:

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när ditt allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar:

Du behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits?

Du behöver stanna hemma så länge du har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller sjukvården.

Vad gäller om någon i familjen blir sjuk?

Du som bor tillsammans med familjemedlem som har konstaterad Covid -19 ska stanna hemma från det datum då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt oavsett om du själv har symtom eller ej. För närvarande rekommenderas att alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för Covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola (1177).

Hur deltar jag i undervisningen om jag behöver vara hemma på grund av förkylningssymptom?

I nuläget bedrivs ingen fjärr- eller distansundervisning, dvs. lärare sänder inte ut de lektioner som hålls i klassrummet via länk. Undervisande lärare ska dock lägga ut information i Lärum alternativt Google Classroom så att den som behöver vara hemma ändå ska kunna följa med i undervisningen.

Var kan jag vända mig för stöd och hjälp med tekniken om jag behöver göra skolarbete hemifrån?

Det finns telefonsupport för tekniska frågor måndag–fredag 08.00–11.00 via telefonnummer 090-16 64 10. Det finns också ett kontaktformulär som du kan använda om du vill skicka in din fråga här Länk till annan webbplats.. Frågorna besvaras i den turordning som de kommer in.

Det finns även en FAQ med svar på tekniska frågor och möjlighet till support i samband med distansundervisning här Länk till annan webbplats.. Dokumentet uppdateras löpande med vanligt förekommande frågor.

Åtgärder för att minska smittspridning på skolan

Vi arbetar löpande med att se över hur vi kan minska risk för smittspridning bland elever och personal och har vidtagit följande åtgärder:

 • Utökat städ sedan i våras med extra städ av toaletter, handtag och ledstänger två ggr/dag
 • Lunchtider har setts över för eleverna för att undvika att många äter lunch samtidigt
 • Utökat med ytterligare en matsal
 • Matsal och klassrum är möblerade för att avstånd ska hållas
 • Varje klass har ett hemklassrum, där den mesta av undervisningen sker när det är teoretiska lektioner, för att minimera att grupper ska beblandas
 • I klassrummen har eleverna fasta platser
 • Eleverna spritar händerna innan de går in i klassrummen
 • Skyddsutrustning som munskydd och handskar används i förarhytter samt vid nära samarbete i praktiska övningar, som skolan tillhandahåller
 • Använda munskydd ska slängas i avsedda och uppmärkta soptunnor
 • Skyddsutrustning som munskydd och handskar används i förarhytter samt vid nära samarbete i praktiska övningar
 • Maskiner och redskap spritas av mellan varje användare
 • Personal uppmanas att jobba hemifrån när det är möjligt för att minimera antal personer på skolan
 • Personal har utökat personalrum för att kunna hålla avstånd
 • Personal testar sig vid minsta symtom
 • Möten där fler än en vuxen är med hålls digitalt
 • Digitala möten hålls i så stor utsträckning som det är möjligt
 • Elever skickas hem vid minsta symtom och bör testa sig
 • På elevhemmet får inga utomstående vistas, endast hyresgäster och personal
 • OBS! Två av åk 3-klasserna är ute på APL (praktik) vecka 12-17

Mer information från Umeå kommun

www.umea.se/coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad och uppdaterad information om coronaviruset. Om du har frågor eller funderingar med anledning av coronaviruset kan du även kontakta din rektor.

Det här gäller från den 1 november (länk till Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund